GEZIEN, GEHOORD EN BEGREPEN WORDEN

VIDEO-INTERACTIEBEGELEIDING (VIB)

De ontwikkeling of welzijn van het kind/cliënt ondersteunen, is altijd het vertrekpunt bij video-interactiebegeleiding. Het kan hierbij gaan om professionals in het ziekenhuis en/of de ouders die zij begeleiden, jeugdverpleegkundigen werkzaam bij de JGZ/GGD, pedagogische medewerkers in de kinderopvang, leerkrachten op school, hulpverleners in de gespecialiseerde zorg voor jeugd (thuis en in instellingen) en om professionals in de volwassenenzorg. Er worden korte video-opnames gemaakt van de alledaagse omgang met elkaar. Deze video-opnamen worden methodische geanalyseerd en besproken.

VIB-Ziekenhuizen
VIB IN DE JGZ/GGD
VIB IN DE KINDEROPVANG
S-VIB IN HET ONDERWIJS
VIB-Specialistische zorg voor jeugd
VHT
VIB-Gehechtheid
VIB-Gehandicaptenzorg
VIB-Volwassenenzorg

VIB IN DE PLEEGZORG

Pleegouders (opvangouders, projectouders, ouders van gezinshuizen en ouders, die actief zijn in het kader van therapeutische gezinsverpleging) kunnen veel houvast ontlenen en op goede ideeën komen door samen met de begeleider te kijken naar beelden van de dagelijkse omgang tussen henzelf, eigen biologische kinderen en pleegkinderen. Het aan bod komen van de eigen kinderen is een belangrijk aandachtspunt naast de specifieke aandacht die het pleegkind nodig heeft.