MEER OVER VIDEO-INTERACTIEBEGELEIDING

Video-interactiebegeleiding (VIB) wordt ingezet in de professionele werksituatie, met name om de communicatie tussen opvoeders en kinderen te verbeteren. Het kan hierbij gaan om pedagogische medewerkers in de kinderopvang, verpleegkundigen in het ziekenhuis, leerkrachten op school of pedagogische medewerkers in de daghulp of op internaten. Er worden korte video-opnames gemaakt van de alledaagse omgang tussen de professionele opvoeders en kind(eren). Deze video-opnamen worden geanalyseerd en besproken met de betrokken professionals. Afstemmen op de behoeftes en de ontwikkeling van het kind is altijd het vertrekpunt. Vervolgens wordt er overlegd hoe de opvoeder positief leiding kan geven aan de ontwikkeling van het kind.

Daarnaast wordt VIB ingezet om de communicatie tussen volwassenen onderling te verbeteren.

Ziekenhuizen
VIB IN DE JGZ/GGD
VIB IN DE KINDEROPVANG
S-VIB IN HET ONDERWIJS
Specialistische zorg voor jeugd
Gehandicaptenzorg
Volwassenenzorg