Informatie


AIT

Bezoekers: Burgemeester Verderlaan 15-A
3544 AD Utrecht

E-mail: info@ait-spin.com

Telefoon: 030-275 91 00 (via de centrale van Pento)

Bankrekening:
NL52 RABO 0151 5585 15

   nieuws | nieuwsbrief AIT-Communicatief

Nieuwe Introductiecursus VHT/VIB in 2018-2019

 

Update: 1 oktober 2018

 

De Introductiecursus wordt aangeboden door AIT samen met Logavak; aanmelden via Logavak.

 

Cursusdata in 2018
Vrijdag 14 september en 5 oktober (locatie Amsterdam)
Dinsdag 20 november en 11 december (locatie Amsterdam)

 

Cursusdata in 2019
Donderdag 24 januari en 14 februari (locatie Amsterdam)
Woensdag 17 april en 15 mei (locatie Amsterdam)
Vrijdag 20 september en 11 oktober (locatie Amsterdam)
Dinsdag 5 november en 26 november (locatie Amsterdam)


De Introductiecursus gaat vooraf aan een opleiding VHT/VIB (behoudens uitzonderingen); zie het overzicht van opleidingen VHT / VIB op deze pagina. De cursus is tevens bedoeld als algemene introductie voor professionals die zich (nog) niet zelf willen laten opleiden, maar in hun werk te maken hebben met de methodieken en er meer van willen weten. De tweedaagse cursus is als volgt gewaardeerd:

  • 3,85 registerpunten, voor in het Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen
  • 23,10 registerpunten voor bij SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers

De introductiecursus kan ook in company worden aangevraagd via Logavak.

Diverse varianten van video-hometraining staan geregistreerd in de Databank Effectieve Interventies bij het NJi als ‘theoretisch goed onderbouwd’, VIB-Kinderopvang staat geregistreerd in de Databank Methodieken Pedagogische Kwaliteit bij het NJi.

terug | naar boven


Nu verkrijgbaar het boek: 'Video-hometraining en video-interactiebegeleiding. Een introductie van de methodieken'

 

Gepubliceerd: 11 oktober 2017

 

AIT en Logavak bieden in een samenwerkingsverband de introductiecursus ‘Video-hometraining/Video-interactiebegeleiding’ aan. Ook op enkele hogescholen wordt voor de studenten de introductiemodule gegeven ‘Video-hometraining/Video-interactiebegeleiding’.

De introductiecursus en de hogeschoolmodule zijn op inhoud en op niveau gelijkwaardig.

In het kader van deze introductie en kennismaking met de methodieken verschijnt het boek: ‘Video-hometraining en video-interactiebegeleiding. Een introductie van de methodieken’.


Het boek zal met ingang van het nieuwe schooljaar in gebruik worden genomen en is ook op de AIT-studiedag van 20 november a.s. te koop.


terug | naar boven


Handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de pleegzorg (2016)

 

Gepubliceerd: 12 december 2016

 

Pleegzorg in beeld
Handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de pleegzorg
Marjan Hoogland    (red.)
ISBN: 9789088506451
344 pagina's
Prijs: € 46.50

Video-interactiebegeleiding in de pleegzorg is met name gericht op de ondersteuning en stimulering van het hechtingsproces van pleegkinderen in de eerste maanden na plaatsing in het pleeggezin. Dit proces staat niet op zichzelf, maar ontwikkelt zich gaandeweg in de alledaagse omgang tussen pleegouders en pleegkind. Deze handleiding beschrijft de methodiek en illustreert deze aan de hand van vele (voor)beelden uit de praktijk.

Voor ieder kind is een veilige gehechtheidsrelatie met ouders en verzorgers van essentieel belang en de basis voor een gezonde ontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat ouders sensitief en responsief zijn: dat ze de behoeftes van hun kind zien en begrijpen en daar adequaat op reageren. Dit is voor pleegouders niet altijd even gemakkelijk, omdat het kind voor de komst in hun gezin, veel stress en onzekerheid en meerdere ‘verlieservaringen’ heeft gehad. Deze ervaringen klinken door in de beleving en het gedrag van het kind. Door samen met de pleegzorgbegeleider beelden van de interactie thuis te bekijken en te bespreken, begrijpen de pleegouders de (specifieke) gevoelens en behoeftes van hun pleegkind beter. Dit maakt het vervolgens voor hen mogelijk om responsiever en dus adequater te reageren.

De handleiding is geschreven onder regie van AIT in samenwerking met verschillende pleegzorgaanbieders, die actief mee geparticipeerd hebben in de ontwikkeling van VIB in de pleegzorg en hun kennis en ervaring beschikbaar hebben gesteld. De auteurs zijn werkzaam als gedragswetenschapper en/of VIB-opleider bij deze pleegzorgaanbieders.

De auteurs zijn:
Thea van Erp (Combinatie Jeugdzorg), Anny Havermans (SAV), Dorini Janssen (De Rading), Janine Kampjes-Koster (Trias), Marjolein van Nieuwenhuizen (Vitree), Ton Stroucken (AIT), Anita Venderbosch (Pactum), Corinne Verheule (SAV). Onder redactie van: Marjan Hoogland (AIT).

De Handleiding Pleegzorg in beeld is te bestellen bij AIT voor de prijs van € 46,50- (excl. verzendkosten). Mocht u belangstelling hebben dan kunt u een mailtje sturen naar info@ait-spin.com.


De handleiding is ook te bestellen via Uitgeverij SWP.  


terug | naar boven


Marij Eliëns vanaf 1-1-2016 directeur AIT

 

Gepubliceerd: 22 december 2015

 

Marij Eliëns is benoemd tot directeur AIT

Zoals velen van jullie hebben gelezen in de advertenties in de Volkskrant en Intermediair deze zomer, werd i.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van Marjan Hoogland een nieuwe directeur AIT gezocht per 1 januari 2016. Deze is gevonden; Marij Eliëns neemt per 1 januari de directietaken over van Marjan Hoogland.

Marij is bij velen van jullie bekend. Zij is al 35 jaar nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van VHT en VIB en heeft diepgaande kennis van en ervaring met de methodieken.  Haar knowhow betreft de praktijk, de theoretische achtergrond en de (wetenschappelijke) onderbouwing. Zij heeft actief geparticipeerd aan de eerste ontwikkeling van de methodieken onder leiding van Harrie Biemans, is vervolgens actief geweest in de landelijke spreiding en doorontwikkeling van de methodieken via SPIN (Stichting Promotie Intensieve Thuisbehandeling Nederland) en vanaf de oprichting is zij in AIT-verband actief. Vanuit het AIT-steunpunt Combinatie Jeugdzorg behartigde zij de inzet van VIB in de ziekenhuizen en in het project Baby Extra (voor zeer kwetsbare ouders en hun baby). Vanuit het Landelijk Bureau van AIT was Marij de afgelopen jaren als senior beleidsmedewerker verantwoordelijk voor zowel de (Jeugd)Gezondheidszorg, de GGZ en recent de Ouderenzorg. Publicaties: ‘Baby’s in beeld’, de ‘Handleiding kortdurende video-hometraining in gezinnen met jonge kinderen’ en recent de ‘Handleiding video-interactiebegeleiding in de Gezondheidszorg’. Opleidingen: Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht, gevolgd door een Masterclass Infant Mental Health gevolgd bij de Rino en een Masterclass ‘Leiderschap in de Zorg’ bij TIAS, School for Business and Society bij de Universiteit van Tilburg. Naast haar werkzaamheden voor AIT is Marij actief als bestuursvoorzitter van Stichting Babywerk.
 

Transitie van Marjan naar Marij

Tot 1 januari is Marij druk met een goede overdracht van haar huidige werkzaamheden binnen het AIT-netwerk. Vanaf 1 januari start aan de hand van de lopende werkzaamheden op ‘organische manier’ de overdracht van de werkzaamheden van Marjan naar Marij. De formele overdracht van directietaken vindt begin januari plaats. De praktische overdracht van alle werkzaamheden van Marjan vraagt wat langer tijd. Niet alle werkzaamheden die Marjan nu verricht worden ‘1 op 1’ overgenomen door Marij, per domein wordt bekeken, besproken en vervolgens gecommuniceerd wie de huidige taken van Marjan overneemt.

Toekomstige activiteiten van Marjan Hoogland

Marjan was (na opheffing van SPIN) in 1997 initiatiefnemer en medeoprichter van AIT (Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling). Anders dan Marij werd zij destijds als ‘extern deskundige’ aangesteld bij SPIN t.b.v. de ontwikkeling en spreiding van Intensieve Thuisbehandeling in NW-Nederland. Oorspronkelijk opgeleid en werkzaam in het onderwijs, daarna als ambulant hulpverlener en vervolgens als coördinator van het ‘Gezinsproject Jonge kinderen’ actief t.b.v. uithuis geplaatste kinderen en hun (pleeg)ouders. Na opheffing van SPIN, werden de rechten en de plichten m.b.t. methodieken en merken overgedragen aan AIT. Bij de oprichting van AIT is het een bewuste keuze geweest om opleiding en kwaliteitszorg te verankeren in het werkveld en te kiezen voor een ‘netwerkorganisatie’. Deze bestaat uit een klein Landelijk Bureau dat samenwerkt met 22 AIT-steunpunten, allen organisaties met veel ervaring op het gebied van VHT-VIB die o.a. middels het beschikbaar stellen van uren van een ervaren VHT/VIB-opleider hun knowhow  delen met het werkveld. De samenwerking met de AIT-steunpunten en via hen weer met de organisaties die gebruik maken van hun diensten, blijkt te leiden tot gedegen kwaliteit in de uitvoering en tot doorgaande werkontwikkeling.

Na meer dan 25 jaar enthousiaste inzet voor de ontwikkeling van VHT/VIB in de twaalf werkvelden die betrokken zijn bij de ‘zorg voor jeugd’, wil Marjan haar energie, kennis en ervaring graag investeren in de ontwikkeling van Integrale Zorg voor AIT. Bij uitstek zijn daarvoor in deze tijd kansen! Hiermee is voor Marjan ‘de cirkel rond’! Bij Integrale Zorg wordt immers gelijktijdig (en goed afgestemd) zowel thuis en op school begeleiding gerealiseerd, als gesignaleerd wordt dat de ontwikkeling van een kind niet adequaat verloopt. Daarnaast wordt de inbreng van Marjan in lopende producties zoals de handleidingen ‘VIB-Kinderopvang’, ‘VIB & Gehechtheid in de Pleegzorg’ en ‘Video-hometraining bij gezinnen met complexe problematiek’ gecontinueerd tot deze gereed zijn. De eerste maanden in het nieuwe jaar krijgt de overdracht van haar directietaken naar Marij uiteraard voorrang!

Mede namens Marij fijne feestdagen en een goed Nieuwjaar gewenst!

Marjan Hoogland

 

 

terug | naar boven


Marij Eliëns director of AIT as of 1 January 2016

 

Posted: 7 January 2016

 

Marjan Hoogland & Marij Eliëns: ‘ready to move on’ !

As of 1-1-16, Marij Eliëns has been appointed as director of AIT. Marjan Hoogland will commit herself to development and innovation of VIG in a few specific fields.

As Marjan Hoogland reached the age of 65, the board of AIT appointed Marij Eliëns as her successor as of 1 January 2016.

Marij is well-known in the world of video-hometraining (VHT ) and video-interaction guidance (VIG). From early on Marij was involved in the development of the methods under the guidance of Harrie Biemans. Later on she worked together with Harrie, Marjan and others at SPIN, a foundation subsidized by the Dutch Government. SPIN developed ambulatory pedagogical help for families with severe pedagogical problems. After 9 years, government support stopped. Then Marjan Hoogland took the initiative to start AIT. Marij and other former SPIN colleagues joined and built the AIT network. All rights were legally transferred from SPIN to AIT

The structure of AIT is special: at the national AIT office a small staff is active. This staff cooperates with 22 supervisors at regional offices and more than 100 supervisors in the field, who represent organisations in various fields of education and care.

Marjan Hoogland will focus on specific tasks at AIT like the development of integrated care (at home and at school) and the production of manuals. Moreover, she will work on furthering the international information exchange on VIG. AIT organizes an International Conference on VIG from May 29th till 31st 2016. More information will be communicated soon.

 

back | top


VoorZorg erkend als effectief!

 

Gepubliceerd: 30 november 2015

 

Er is goed nieuws te melden wat betreft de interventie VoorZorg. Op basis van de laatste RCT- onderzoeksresultaten (VUmc/EMGO) is de interventiebeschrijving aangepast en ingediend bij de Erkenningscommissie Interventies.

De interventie VoorZorg heeft de erkenning ‘Effectief: goede aanwijzingen voor effectiviteit’  gekregen. VoorZorg richt zich op het terugdringen van (het risico op) kindermishandeling bij kinderen van een specifieke doelgroep jonge hoog-risico zwangeren om daarmee de ontwikkelings- en gezondheidskansen van de kinderen te vergroten.  VoorZorg verpleegkundigen bezoeken kwetsbare jonge a.s. moeders tijdens zwangerschap en eerste levensjaren bij hen thuis. De interventie verbetert zwangerschaps- en geboorte-uitkomsten (zoals stressreductie, minder roken en huiselijk geweld), verbetert de gezondheid en ontwikkeling van het kind (zoals hechting en veiligheid), verbetert de persoonlijke ontwikkeling van de moeder (zoals scholing en werk, ondersteunend netwerk). Het NCJ wil VoorZorg landelijk uitrollen zodat de doelgroep jonge (a.s.) moeders in risicovolle omstandigheden de interventie ontvangen die zij (en de baby) verdienen in elke gemeente.

VoorZorg en VHT

VHT is een structureel onderdeel van de interventie Voorzorg. AIT heeft in nauwe samenwerking met de betrokken JGZ-organisaties en het NCJ, een op het programma aangepaste vorm van VHT ontwikkeld. Op 8 momenten wordt gedurende twee jaar een opname gemaakt die vervolgens op het volgende contact met de ouder(s) wordt bekeken en besproken. Het is de bedoeling om de ouder(s) precies op tijd te informeren over iedere volgende ontwikkelingsfase van hun kindje, zodat ouders kunnen anticiperen én adequaat kunnen reageren op de volgende ontwikkelingsstap van hun kind. Op die manier kunnen problemen voorkomen worden en zijn de ouders beter in staat om hun kindje adequaat te ondersteunen en te stimuleren bij het opgroeien.

 

Wilt u ook VoorZorg implementeren en uitvoeren in uw regio? Neem voor meer informatie contact op met Marieke Timmermans (mtimmermans@ncj.nl / 06-53975814). 

 

Eerder verschenen op de site van NCJ: https://www.ncj.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsartikel/?item=1022

 

Meer over VoorZorg....

 


terug | naar boven


Handleiding en DVD uitgereikt op Studiedag 23 november 2015

 

Gepubliceerd: 13 november 2015 (update: 30 november 2015)

 

De Handleiding VIB-Gezondheidszorg geschreven door Marij Eliëns, is geproduceerd en ligt klaar voor verzending. Gisteren hebben we de laatste check gedaan van inhoud en bedrukking, van de DVD ‘Rondom de geboorte’, een co-productie van Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra, AIT en Babywerk.

Zowel de handleiding VIB-Gezondheidszorg als de DVD ‘Rondom de geboorte’, zijn op de studiedag d.d. 23-11-15 gepresenteerd en uitgereikt aan de deelnemers. De kan handleiding besteld worden via www.swpbook.com en de DVD kan worden besteld bij het landelijk bureau van AIT.

Handleiding en DVD zijn aparte producties maar vormen samen een heel mooi geheel;

  • de DVD t.b.v. informatie over normale gezonde ontwikkeling aan ouders en ter preventie van problemen
  • de handleiding VIB-Gezondheidszorg t.b.v. effectief begeleiden van ouders die een heel kwetsbare jong kindje hebben

Dat is precies zoals we het bij AIT willen, niet of de een of andere hele specifieke doelgroep ‘bedienen’, maar aansluiten bij alle pedagogische vragen die zich voordoen bij het opgroeien van ( in dit geval jonge) kinderen in het ‘hele spectrum’.

De DVD die op de Studiedag is uitgereikt aan de deelnemers.


terug | naar boven


Handleiding VIB-Gezondheidszorg (2015)

 

Gepubliceerd: 13 november 2015

NIEUW! De Handleiding VIB-Gezondheidszorg is verschenen.

Wanneer een kind, om welke reden dan ook, in het ziekenhuis terecht komt, gaat de bezorgdheid van ouders over de gezondheid van het kind een overheersende rol spelen. De kwaliteit van het contact tussen ouders en kind lijdt hieronder. Het is belangrijk dat ouders ook oog blijven houden voor de gezonde behoefte aan contact en ontwikkeling die, ook bij de heel kwetsbare en zieke kinderen, aanwezig blijft. Video-interactiebegeleiding (VIB) wordt ingezet in 75% van de ziekenhuizen om ouders te ondersteunen in het contact met hun kind gedurende de periode dat het kind in het ziekenhuis is opgenomen. 

Daarnaast wordt video-interactiebegeleiding toegepast om de professional te begeleiden in het contact en de interactie met het kind en met de ouders. 

De inzet van VIB in de begeleiding van ouders met premature kinderen is bewezen effectief. 

Marij Eliëns is gezondheidswetenschapper en landelijk coördinator video-interactiebegeleiding voor de Gezondheidszorg vanuit de AIT. Zij ontwikkelde, vanaf begin jaren negentig, de methodiek voor de Gezondheidszorg in samenwerking met verschillende ziekenhuizen. 

ISBN: 978908850284 |  Uitgeverij SWP | Preview


terug | naar boven


Proefschrift van Anneke Tooten t.b.v. haar promotie aan TU op 19 mei 2014

 

Gepubliceerd: 4 juni 2014

 

'First connections. The impact of preterm birth on mothers and fathers'

In haar proefschrift beschrijft Anneke de opzet, uitvoering en resultaten van haar onderzoek naar 'The effectiveness of Video Interaction Guidance in parents of premature infants: a multicenter randomised controlled trial.'
Uitkomsten zijn positief; VIB versterkt de hechtingsrelatie, waarbij bij de vaders het effect het grootst is. Anneke sluit af met aanbevelingen voor de praktijk en (vervolg) onderzoek.

U kunt het proefschrift hier downloaden (PDF, 13 MB).

 

terug | naar boven


DVD Sven & Jasper

 

Gepubliceerd: 11 december 2013 / aangepast: 16 juni 2016

 

 

Omschrijving: DVD met een voorbeeld van K-VHT in een gezin met jonge kinderen

De DVD is te vergrijgen voor € 20,- (incl. verzendkosten).

De DVD is te bestellen bij AIT. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u een mailtje sturen naar info@ait-spin.com.

 

terug | naar boven


AIT opleidingen erkend

 

Gepubliceerd: 27 juni 2013

 

AIT (Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling te Santpoort-Noord) is als opleidingsinstelling opgenomen in het register van CRKBO, zie www.crkbo.nl  De door AIT en AIT-steunpunten verzorgde opleidingen voldoen daarmee aan de kwaliteitscode voor Kort Beroepsonderwijs en zijn vrijgesteld van BTW.

Zie meer over de opleidingen (op deze site).

 

terug | naar boven


Wordcloud uit BelgiŽ

 

Gepubliceerd: 27 juni 2013

 

Veelvoorkomende woorden als het gaat over VIB en VHT van onze Belgische collega´s.

Met dank aan http://www.steunpunt-vht-vib.be/.

 

terug | naar boven


Gehechtheid in Beeld

 

Gepubliceerd: 2 november 2012

 

Tijdens het congres bouwen aan relaties bij adoptie van 2 november werd het boek Gehechtheid in Beeld gepresenteerd. Een handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals. Op de foto de auteurs Anny Havermans en Corinne Verheule.

 

terug | naar boven


K-VHT erkend als theoretisch goed onderbouwd

 

Gepubliceerd: september 2010

 

Ouder gebaat bij Kortdurende Video-Hometraining

De Erkenningscommissie Interventies heeft Kortdurende Video-Hometraining in gezinnen met jonge kinderen (K-VHT) erkend als theoretisch goed onderbouwd. K-VHT is een gedragsinterventie voor ouders van kinderen tot 4 jaar die opvoedingsvragen hebben of spanning en problemen ervaren in de opvoeding van hun kinderen. Tijdens acht huisbezoeken geeft een begeleider feedback op video-opnamen van de interacties tussen ouder en kind en verstrekt specifieke informatie over opvoedingsproblemen. De interventie heeft als doel opvoedingsvaardigheden van ouders te versterken en de ouder-kindrelatie te verbeteren.

Meer informatie: Databank Effectieve Jeugdinterventies – K-VHT

Bron: 6 september 2010 | Nederlands Jeugdinstituut

 

terug | naar boven


Handleiding over video-hometraining ontwikkeld

 

Gepubliceerd: mei 2010

 

De Associatie Intensieve Thuisbehandeling (AIT), het Nederlands Jeugdinstituut en de Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân hebben voor beroepskrachten in het maatschappelijk werk de ‘Handleiding video-hometraining in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd’ ontwikkeld. De handleiding is bedoeld voor medewerkers van organisaties die al videohometraining aanbieden of dat van plan zijn te doen. Videohometraining sluit goed aan bij het doel van de Centra voor Jeugd en Gezin om ouders en kinderen dichtbij huis ondersteuning en hulp te bieden bij opvoedvragen en -problemen.

Videohometraining bestaat uit korte video-opnames van de alledaagse omgang tussen ouder en kind, die zichtbaar maken wat goed gaat in de communicatie en wat beter kan. De videohometrainer bespreekt de opnames samen met de ouders en biedt hen zo meer inzicht in het functioneren en de behoeftes van hun kind.

Meer informatie: bestelinformatie | NJi persbericht (PDF) | bijlagen

Bron: 19/20 mei 2010 | Nederlands Jeugdinstituut

 

terug | naar boven


Nieuwsbrief AIT-Communicatief

 

Gezien de kosten van gedrukte versie is er voor gekozen de Communicatief nog uitsluitend digitaal te verspreiden.

Het meest recente nummer kan altijd hier online worden gelezen.

 

terug | naar boven