*Opleidingen video-hometraining2021-01-18T15:11:44+01:00

OPLEIDINGEN VIDEO-HOMETRAINING

De opleiding tot video-hometrainer (VHT-er) is voor professionals die ouders/opvoeders begeleiden in het contact met het kind in de thuissituatie. De opleiding VHT kent twee modules:

  1. Opleiding K-VHT of  VHT
  2. Gespecialiseerde vervolgopleiding (VHT-Complexe Zorg | VHT-Gehechtheid | Opleider-VHT )

Wanneer een professional VHT is opgeleid en de overstap naar VIB wil maken, kan dat meestal door 5 tot 10 aanvullende supervisies (afhankelijke van kennis en vaardigheden) te volgen. Meer informatie bij het steunpunt in de regio.

 

OPLEIDINGEN

K-VHT

De opleiding K-VHT  is bedoeld voor jeugdverpleegkundigen uit de JGZ/GGD en/of voor ambulant gezinswerkers bij de lokale teams. Ook zelfstandigen met een eigen praktijk kunnen deze opleiding volgen.

VHT-VOORZORG

Jeugdverpleegkundigen kunnen de opleiding VHT-VoorZorg volgen in het kader van het programma VoorZorg, in samenwerking met het NCJ.

VHT in de lokale teams

De opleiding VHT voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd is bedoeld voor ambulante werkers die VHT aanbieden vanuit de lokale teams. Ook zelfstandigen met een eigen praktijk kunnen deze opleiding volgen.

 

VHT in de jeugdzorg

De opleiding VHT voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd is bedoeld voor gezinswerkers in jeugdzorgorganisaties. Het gaat vaak om ouders die veel opvoedingsvragen hebben.

 

VHT in de GGZ

De opleiding VHT voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd is bedoeld voor gedragswetenschappers en gezinswerkers in de GGZ. Er is sprake van (ernstige) ontwikkelingsproblemen bij kinderen.

 

VHT bij verstandelijke beperkingen

De opleiding VHT in de gehandicaptenzorg is bedoeld voor medewerkers van MEE-organisaties of andere organisaties die ouders in de thuissituatie begeleiden.  

VHT bij communicatieve beperkingen

De opleiding VHT in de communicatieve zorg wordt gevolg door medewerkers van organisaties die zich richten op ouders van kinderen met auditieve en/of visuele beperkingen.  

GESPECIALISEERDE OPLEIDINGEN VIDEO-HOMETRAINING

De certificaten K-VHT en VHT geven toegang tot een specialistische vervolgopleiding.

VHT-complexe zorg

VHT in gezinnen met complexe problemen wordt aangeboden door gespecialiseerde jeugdzorgorganisaties. Het is een vervolgopleiding op de VHT-opleiding met extra aandacht voor het werken met trajectplannen in gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

VHT-Gehechtheid

VHT-Gehechtheid is een vervolgopleiding op de VHT-opleiding. Met de opleiding ‘Gehechtheid’ krijgt men extra deskundigheid op het gebied van gehechtheid en het werken met de bouwstenen van gehechtheid, gecombineerd met de basiscommunicatie.

OPLEIDER VHT

De opleiding tot opleider-VHT kan gevolgd worden nadat de VHT-opleiding is afgerond en men minimaal een paar jaar als video-hometrainer in de praktijk heeft gewerkt.

 

BIJSCHOLINGEN

Er worden regelmatig bijscholingen aangeboden door AIT rondom specifieke thema’s. Deze bijscholingen worden afgerond met een deelcertificaat en kunnen een deel vormen van een gespecialiseerde vervolgopleiding.

5-DAAGSE BIJSCHOLING GEHECHTHEID

De bijscholing Gehechtheid wordt een paar keer per jaar aangeboden door AIT.

 

Ga naar de bovenkant