SCHOLINGEN VIDEO-HOMETRAINING

K-VHT

De scholing voor K-VHT is bedoeld voor jeugdverpleegkundigen uit de JGZ/GGD en/of voor ambulant gezinswerkers bij de lokale teams. Ook zelfstandigen met een eigen praktijk kunnen deze scholing volgen.

VHT-VoorZorg

De scholing voor VHT-VoorZorg is bedoeld voor jeugdverpleegkundigen. VoorZorg is een programma van het NCJ. VHT is een standaard onderdeel van het programma VoorZorg.

VHT-Lokale teams

De scholing voor VHT voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd is bedoeld voor ambulante werkers die VHT aanbieden o.a. vanuit de lokale teams. Ook zelfstandigen met een eigen praktijk kunnen deze scholing volgen.

VHT-Jeugdzorg/GGZ

De scholing voor VHT voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd is bedoeld voor gezinswerkers in Jeugdzorgorganisaties en voor gedragswetenschappers en gezinswerkers in de GGZ. De scholing is gericht op het werken met ouders die veel opvoedingsvragen hebben en er sprake is van (ernstige) ontwikkelingsproblemen bij kinderen.

VHT-Verstandelijke beperkingen

De scholing voor VHT voor cliënten met een verstandelijke beperkingen in de gehandicaptenzorg is bedoeld voor medewerkers van MEE-organisaties of andere organisaties die ouders uit deze doelgroep in de thuissituatie begeleiden.

VHT-Communicatieve beperkingen

De scholing voor VHT voor cliënten met een communicatieve beperkingen wordt gevolg door medewerkers van organisaties die zich richten op ouders van kinderen met auditieve en/of visuele beperkingen.

GESPECIALISEERDE SCHOLINGEN VIDEO-HOMETRAINING

De certificaten K-VHT en VHT geven toegang tot een specialisatie.

VHT-Complexe problemen

De scholing voor VHT complexe problemen is een specialisatie en bedoeld voor gespecialiseerde jeugdzorgwerkers. Het is een specialisatie van de VHT met extra aandacht voor het werken met trajectplannen in gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Gehechtheid

De scholing Gehechtheid is een specialisatie van de VHT. Met de specialisatie ‘Gehechtheid’ krijgt men extra deskundigheid op het gebied van gehechtheid en basiscommunicatie, gebaseerd op het werken met de bouwstenen van gehechtheid.

VHT-Opleider

De scholing voor VHT-opleider kan gevolgd worden nadat de scholing voor de VHT is afgerond en men minimaal één jaar in de praktijk met de methodiek heeft gewerkt.

BIJSCHOLINGEN

Er worden regelmatig bijscholingen aangeboden door AIT rondom specifieke thema’s. Deze bijscholingen worden afgerond met een deelcertificaat en kunnen een onderdeel vormen van een specialisatie.

5-Daagse bijscholing Gehechtheid

De 5-daagse bijscholing Gehechtheid wordt een paar keer per jaar aangeboden door AIT.