OPLEIDINGEN VIDEO-HOMETRAINING

K-VHT

De opleiding K-VHT is bedoeld voor jeugdverpleegkundigen uit de JGZ/GGD en/of voor ambulant gezinswerkers bij de lokale teams. Ook zelfstandigen met een eigen praktijk kunnen deze opleiding volgen.

VHT-VoorZorg

De opleiding VHT-VoorZorg is bedoeld voor jeugdverpleegkundigen. VoorZorg is een programma van het NCJ. VHT is een standaard onderdeel van het programma.

VHT-Lokale teams

De opleiding VHT voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd is bedoeld voor ambulante werkers die VHT aanbieden o.a. vanuit de lokale teams. Ook zelfstandigen met een eigen praktijk kunnen deze opleiding volgen.

 

VHT-Jeugdzorg/GGZ

De opleiding VHT voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd is bedoeld voor gezinswerkers in Jeugdzorgorganisaties en voor gedragswetenschappers en gezinswerkers in de GGZ. De opleiding is gericht op het werken met ouders die veel opvoedingsvragen hebben en er is sprake van (ernstige) ontwikkelingsproblemen bij kinderen.

VHT-Verstandelijke beperkingen

De opleiding VHT voor cliënten met een verstandelijke beperkingen in de gehandicaptenzorg is bedoeld voor medewerkers van MEE-organisaties of andere organisaties die ouders uit deze doelgroep in de thuissituatie begeleiden.  

VHT-Communicatieve beperkingen

De opleiding VHT voor cliënten met een communicatieve beperkingen wordt gevolg door medewerkers van organisaties die zich richten op ouders van kinderen met auditieve en/of visuele beperkingen.  

GESPECIALISEERDE OPLEIDINGEN VIDEO-HOMETRAINING

De certificaten K-VHT en VHT geven toegang tot een specialisatie.

VHT-Complexe problemen

De opleiding VHT complexe problemen is een specialisatie en bedoeld voor gespecialiseerde jeugdzorgwerkers. Het is een specialisatie van de VHT-opleiding met extra aandacht voor het werken met trajectplannen in gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Gehechtheid

De opleiding Gehechtheid is een specialisatie in de VHT-opleiding. Met de specialisatie ‘Gehechtheid’ krijgt men extra deskundigheid op het gebied van gehechtheid en  basiscommunicatie, gebaseerd op het werken met de bouwstenen van gehechtheid.

VHT-Opleider

De opleiding tot VHT-opleider kan gevolgd worden nadat de VHT-opleiding is afgerond en men minimaal een paar jaar in de praktijk met de methodiek heeft gewerkt.

 

BIJSCHOLINGEN

Er worden regelmatig bijscholingen aangeboden door AIT rondom specifieke thema’s. Deze bijscholingen worden afgerond met een deelcertificaat en kunnen een onderdeel vormen van een specialisatie.

5-Daagse bijscholing Gehechtheid

De bijscholing Gehechtheid wordt een paar keer per jaar aangeboden door AIT.