VIB-OPLEIDINGEN*2021-01-12T21:54:23+01:00

OPLEIDINGEN VIDEO-INTERACTIEBEGELEIDING

De opleiding tot video-interactiebegeleider (VIB-er) is gericht op professionals die ouders/opvoeders begeleiden in het contact met het kind in situaties dat het kind niet thuis is (bv ziekenhuizen) of als er sprake is van niet-biologisch ouderschap (pleegzorg, adoptiezorg).

Daarnaast worden professionals opgeleid tot VIB-er om collega’s te begeleiden in de werksituatie, met als doel de communicatie te verbeteren en gericht op het vakmanschap. Het kan hierbij gaan om pedagogische medewerkers in de kinderopvang, verpleegkundigen in het ziekenhuis, leerkrachten op school of pedagogische medewerkers in de daghulp of op internaten en professionals werkzaam in de volwassenenzorg.

Wanneer een professional VIB is opgeleid en de overstap naar VHT wil maken, kan dat door aanvullend 5 tot 10 supervisies (afhankelijk van kennis en vaardigheden) uit de VHT-opleiding te volgen. Meer informatie is te vinden bij het steunpunt in de regio.

 

OPLEIDINGEN

VIB in ziekenhuizen

De opleiding VIB-Ziekenhuizen is bedoeld voor verpleegkundigen en voor medisch pedagogisch hulpverleners, werkzaam op een Vrouw-Moeder-Kindcentrum van een ziekenhuis. 

VIB op het cb

Jeugdverpleegkundigen kunnen de opleiding VIB op het consultatiebureau volgen in het kader van deskundigheidsbevordering.

VIB-SAMENSTARTEN

De opleiding VIB-SamenStarten is bedoeld voor jeugdverpleegkundigen en/of jeugdartsen in het kader van deskundigheidsbevordering. AIT werkt samen met het NCJ, die de regie heeft van het programma SamenStarten.

 

VIB in de Kinderopvang

De opleiding VIB in de kinderopvang is bedoeld voor pedagogische coaches ten behoeve van de deskundigheidsbevordering van de pedagogisch medewerkers.

 

S-VIB in scholen

De opleiding S-VIB in scholen is bedoeld voor leerkrachten in het onderwijs.

 

VIB IN DE JEUGDZORG

De opleiding VIB in de jeugdzorg is bedoeld voor medewerkers in jeugdzorgorganisaties en behoeve van het vakmanschap.

VIB IN DE PLEEGZORG

De opleiding VIB in de pleegzorg is bedoeld voor pleegzorgwerkers, die vanuit een jeugdzorginstelling werken met pleeggezinnen.

VIB IN DE ADOPTIEZORG

De opleiding VIB in de adoptiezorg is bedoeld voor professionele begeleiders, die werken met adoptiegezinnen.

VIB BIJ VERSTANDELIJKE BEPERKINGEN

De opleiding VIB bij verstandelijke beperkingen is gericht op de begeleiding van vakmanschap van de professional.

VIB bij communicatieve beperkingen

De opleiding VIB bij communicatieve beperkingen wordt gevolgd door professionals die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg voor communicatieve beperkingen.

 

VIB bij Logopedie

De opleiding VIB bij logopedie wordt gevolgd door professionals die werkzaam zijn binnen de communicatieve gehandicaptenzorg en/of professionals die werken met kinderen met taal-spraakproblemen.

 

GESPECIALISEERDE OPLEIDINGEN VIDEO-INTERACTIEBEGELEIDING

Het certificaat VIB geeft toegang tot specialistische vervolgopleidingen.

OPLEIDER-VIB

De opleiding tot opleider-VIB kan gevolgd worden nadat de VIB-opleiding is afgerond en men minimaal een paar jaar als video-interactiebegeleider in de praktijk heeft gewerkt.

 

VIB-Gehechtheid

VIB-Gehechtheid is een vervolgopleiding op de VIB-opleiding. Met de VIB-G opleiding heeft men extra deskundigheid op het gebied van gehechtheid en het werken met de bouwstenen van gehechtheid.

OPLEIDER VIB-GEHECHTHEID

De opleiding tot VIB-G-opleider kan gevolgd worden nadat de VIB-G opleiding is afgerond. Het is een gespecialiseerde opleiding, die specifiek gericht is op Gehechtheid.

 

BIJSCHOLINGEN

Er worden regelmatig bijscholingen aangeboden door AIT rondom specifieke thema’s. Deze bijscholingen worden afgerond met een deelcertificaat en kunnen een deel vormen van een gespecialiseerde vervolgopleiding.

5-DAAGSE BIJSCHOLING GEHECHTHEID

De bijscholing Gehechtheid wordt een paar keer per jaar aangeboden door AIT.

 

Ga naar de bovenkant