*VIB-opleidingen2021-04-22T12:19:31+02:00

OPLEIDINGEN VIDEO-INTERACTIEBEGELEIDING

De opleiding tot video-interactiebegeleider (VIB-er) is gericht op professionals die ouders en andere opvoeders begeleiden in het contact met het kind in situaties dat het kind niet thuis is of als er sprake is van niet-biologisch ouderschap, zoals pleegzorg en adoptiezorg. Deze professionals worden tevens opgeleid tot VIB-ers om collega’s te begeleiden in de werksituatie, met als doel de communicatie te verbeteren en gericht op het vakmanschap. Het gaat hierbij verpleegkundigen in het ziekenhuis, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, leerkrachten op school of pedagogisch medewerkers in de dagbehandeling of op internaten en om professionals werkzaam met volwassenen.

OPLEIDINGEN

VIB-Ziekenhuizen

De opleiding VIB-Ziekenhuizen is bedoeld voor verpleegkundigen en medisch pedagogisch zorgverleners, werkzaam op een Vrouw-Moeder-Kind Centrum, de PAAZ of op de polikliniek.

VIB-JGZ/GGD

De opleiding VIB op het consultatiebureau is bedoeld voor jeugdverpleegkundigen en/of jeugdartsen in het kader van deskundigheidsbevordering en is gericht op het vakmanschap.

VIB-SamenStarten

De opleiding VIB-SamenStarten is bedoeld voor jeugdverpleegkundigen en/of jeugdartsen in het kader van deskundigheidsbevordering. AIT werkt samen met het NCJ, die de regie heeft van het programma SamenStarten.

 

VIB-Kinderopvang

De opleiding VIB in de kinderopvang is bedoeld voor pedagogische coaches ten behoeve van de deskundigheidsbevordering van de pedagogisch medewerkers.

 

VIB-Onderwijs (S-VIB)

De opleiding S-VIB in scholen is bedoeld voor leerkrachten in het onderwijs.

 

VIB-Jeugdzorg

De opleiding VIB in de jeugdzorg is bedoeld voor medewerkers in jeugdzorgorganisaties ten behoeve van het vakmanschap.

VIB-Pleegzorg

De opleiding VIB in de pleegzorg is bedoeld voor pleegzorgwerkers, die vanuit een jeugdzorginstelling werken met pleeggezinnen.

VIB-Adoptiezorg

De opleiding VIB in de adoptiezorg is bedoeld voor professionele begeleiders, die werken met adoptiegezinnen.

VIB-Verstandelijke beperkingen

De opleidjng VIB bij cliënten met een verstandelijke beperkingen is gericht op het vakmanschap van de professional, werkzaam met deze doelgroep.

VIB-Communicatieve beperkingen

De opleiding VIB bij cliënten met een communicatieve beperking is gericht op het vakmanschap van de professional, werkzaam met deze doelgroep.

 

VIB-Logopedie

De opleiding VIB bij logopedie is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn binnen de communicatieve gehandicaptenzorg en/of professionals die werken met kinderen met taal-spraakproblemen.

 

GESPECIALISEERDE OPLEIDINGEN VIDEO-INTERACTIEBEGELEIDING

Het certificaat VIB geeft toegang tot specialisaties.

Gehechtheid

Gehechtheid is een specialisatie in de VIB-opleiding. Met de opleiding ‘Gehechtheid’ heeft men extra deskundigheid op het gebied van gehechtheid en het werken met de bouwstenen van gehechtheid, gecombineerd met de basiscommunicatie. 

VIB-Opleider

De opleiding tot VIB-opleider is een specialisatie en kan gevolgd worden nadat de VIB-opleiding is afgerond en men minimaal een paar jaar als video-interactiebegeleider in de praktijk heeft gewerkt.

 

Opleider Gehechtheid

De opleiding tot opleider Gehechtheid kan gevolgd worden door een opleider die de opleiding Gehechtheid heeft afgerond. Het is een gespecialiseerde opleiding, die specifiek gericht is op het opleiden m.b.t. Gehechtheid, waarna men geregistreerd wordt als opleider Gehechtheid in de databank van AIT.

 

BIJSCHOLINGEN

Er worden regelmatig bijscholingen aangeboden door AIT rondom specifieke thema’s. Deze bijscholingen worden afgerond met een deelcertificaat en kunnen een deel vormen van een gespecialiseerde vervolgopleiding.

5-Daagse bijscholing Gehechtheid

De bijscholing Gehechtheid wordt een paar keer per jaar aangeboden door AIT.

 

Ga naar de bovenkant