OPLEIDINGEN VIDEO-HOMETRAINING

De opleiding tot video-hometrainer (VHT-er) is gericht op professionals die ouders/opvoeders begeleiden in het contact met het kind in de thuissituatie. De opleiding VHT kent drie modules:

  • De opleiding tot K-VHT-er
  • De opleiding tot VHT-er
  • Vervolgopleiding VHT-Complexe Zorg (specialisatie) en vervolgopleiding tot VHT-opleider

De certificaten K-VHT en VHT geven toegang tot de specialistische vervolgopleiding VHT-Complexe Zorg en/of een vervolgopleiding tot VHT-opleider.

Wanneer een professional VHT is opgeleid en de overstap naar VIB wil maken, kan dat door aanvullend 5 tot 10 supervisies (afhankelijke van kennis en vaardigheden) uit de VIB-opleiding te volgen. Meer informatie bij het steunpunt in de regio.

Diverse varianten van video-hometraining staan geregistreerd in de Databank Effectieve Interventies bij het NJi als ‘theoretisch goed onderbouwd’.

Opleiding tot VHT-er
Vervolgopleiding VHT (specialisatie)
Vervolgopleiding tot VHT-opleider