OPLEIDINGEN VIDEO-HOMETRAINING

De opleiding tot video-hometrainer (VHT-er) is gericht op professionals die ouders/opvoeders begeleiden in het contact met het kind in de thuissituatie.

De opleiding VHT kent drie modules:

  • De opleiding tot (K)-VHT-er
  • Vervolgopleiding VHT (specialisatie)
  • Vervolgopleiding tot VHT-opleider

Het certificaat VHT-er geeft toegang tot de specialistische vervolgopleiding VHT en/of een vervolgopleiding tot VHT-opleider.

Wanneer een professional VHT is opgeleid en een overstap naar VIB wil maken of tevens VIB opgeleid wil worden, kan dat door aanvullende supervisies te volgen. Meer informatie bij het steunpunt in de regio.

Diverse varianten van video-hometraining staan geregistreerd in de Databank Effectieve Interventies bij het NJi als ‘theoretisch goed onderbouwd’.

Opleiding tot VHT-er
Vervolgopleiding VHT (specialisatie)
Vervolgopleiding tot VHT-opleider