OPLEIDINGEN VIDEO-INTERACTIEBEGELEIDING

De opleiding tot video-interactiebegeleider (VIB-er) is gericht op professionals die ouders/opvoeders begeleiden in het contact met het kind in situaties dat het kind niet thuis is (bv ziekenhuizen) of als er sprake is van niet-biologisch ouderschap (pleegzorg, adoptiezorg). Daarnaast worden professionals opgeleid tot VIB-er om collega’s te begeleiden in de werksituatie, met als doel de communicatie te verbeteren en gericht op het vakmanschap. Het kan hierbij gaan om pedagogische medewerkers in de kinderopvang, verpleegkundigen in het ziekenhuis, leerkrachten op school of pedagogische medewerkers in de daghulp of op internaten en professionals werkzaam in de volwassenenzorg.

De opleiding VIB kent drie modules.

  • De opleiding tot VIB-er
  • Vervolgopleiding VIB (specialisatie)
  • Vervolgopleiding tot VIB-opleider

Het certificaat VIB-er geeft toegang tot een specialistische vervolgopleiding en/of een vervolgopleiding tot VIB-opleider.

Wanneer een professional VIB is opgeleid en de overstap naar VHT wil maken of aanvullend de VHT-opleiding wil volgen, kan dat door aanvullende supervisies te nemen. Meer informatie is te vinden bij het steunpunt in de regio.

Opleiding tot VIB-er
Vervolgopleiding VIB (specialisatie)
Vervolgopleiding tot VIB-opleider