OPLEIDINGEN VIDEO-INTERACTIEBEGELEIDING

De opleiding tot video-interactiebegeleider (VIB-er) is gericht op professionals die ouders/opvoeders begeleiden in het contact met het kind in situaties dat het kind niet thuis is (bv ziekenhuizen) of als er sprake is van niet-biologisch ouderschap (pleegzorg, adoptiezorg). Daarnaast worden professionals opgeleid tot VIB-er om collega’s te begeleiden in de werksituatie, met als doel de communicatie te verbeteren en gericht op het vakmanschap. Het kan hierbij gaan om pedagogische medewerkers in de kinderopvang, verpleegkundigen in het ziekenhuis, leerkrachten op school of pedagogische medewerkers in de daghulp of op internaten en professionals werkzaam in de volwassenenzorg.

Wanneer een professional VIB is opgeleid en de overstap naar VHT wil maken, kan dat door aanvullend 5 tot 10 supervisies (afhankelijk van kennis en vaardigheden) uit de VHT-opleiding te volgen. Meer informatie is te vinden bij het steunpunt in de regio.

Opleiding tot VIB-er
Gespecialiseerde vervolgopleiding VIB
NASCHOLINGEN