LEREN VANUIT DE DAGELIJKSE PRAKTIJK

De opleidingen VHT en\of VIB

Voorafgaand aan de opleidingen biedt AIT een algemene introductiecursus aan ter kennismaking. Na deze introductiecursus kan een VHT-opleiding of een VIB-opleiding gevolgd worden. Beide opleidingen bestaan uit supervisies en twee keer deelname aan een groepsbijeenkomst van maximaal 15 personen (WOK). De supervisies worden individueel gegeven of in kleine groepen. Het aantal supervisies is afhankelijk van de werksector, waarin je werkzaam bent. Elk opleidingsprogramma is ‘op maat’ ontwikkeld en afgestemd op de werksector waarin de methodiek wordt ingezet. Ook het volgen van een studiedag kan onderdeel zijn van de opleiding. VHT- en VIB-opleidingen worden aangeboden door AIT volgens het ‘train-de-trainer’-model door gekwalificeerde opleiders, die zelf praktijkervaring hebben in het werken met de methodieken VHT en/of VIB. Na de opleiding kunnen er aanvullend specialisaties gevolgd worden. Ook kan iemand die VHT is opgeleid, de switch naar VIB maken of omgekeerd, met aanvullende supervisies.

Opleidingsvoorwaarden

De kandidaat is in de gelegenheid om de methodiek in te zetten binnen de organisatie waarin hij werkzaam is of is werkzaam vanuit een eigen praktijk.

Start

Men kan het hele jaar door starten met een opleiding. Aanmelden kan bij AIT of via de introductiecursus.

Locaties

De opleidingen worden op verschillende locaties in het land gegeven.

Informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij het steunpunt in jouw regio. De opleidingen VHT-VoorZorg en VIB-SamenStarten lopen niet via de steunpunten, maar vanuit het landelijk bureau van AIT.

Wetenschappelijk onderzoek

Diverse varianten van video-hometraining staan geregistreerd in de Databank Effectieve Interventies bij het NJi als ‘theoretisch goed onderbouwd’. Bovendien heeft wetenschappelijk onderzoek voor VIB-Kinderopvang en VIB-Ziekenhuizen significante positieve effecten aangetoond.

Certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een officieel AIT-certificaat, waarna landelijke registratie plaatsvindt en men de bevoegdheid heeft om met de methodiek te werken.

Accreditaties

De introductiecursus en alle opleidingen zijn geaccrediteerd, met uitzondering van de opleidingen tot opleider. Meer informatie over accreditatie bij SKJ | Registerplein | V&VN en VSR | ADAP

Modules

  • Opleiding VHT of VIB
  • Aanvullende specialisaties:
    • VHT-Complexe problemen
    • Gehechtheid
    • VHT-opleider of VIB-opleider
    • Opleider Gehechtheid

Vrijstellingen

Een professional, die VHT is opgeleid en de overstap naar VIB wil maken, heeft vrijstelling voor de VIB-opleiding. En omgekeerd ook voor VIB naar VHT. In plaats van de opleiding worden aanvullend 5 tot 10 supervisies (afhankelijke van kennis en vaardigheden) gevolgd. Meer informatie bij het steunpunt in de regio.

Een kandidaat die op een -bij AIT aangesloten- hogeschool de module VHT/VIB heeft gevolgd, heeft vrijstelling voor de introductiecursus.

OPLEIDINGEN

Introductiecursus

Kosten

2-daagse introductiecursus:

€ 470,= p.p. (incl. drankjes en lunch).

VHT-opleidingen

Kosten

22 bijeenkomsten:

vanaf € 2.640,= p.p.

VIB-opleidingen

Kosten

22 bijeenkomsten:

vanaf € 2.640,= p.p.

ERKENNINGEN

AIT is opgenomen in het register van CRKBO (www.crkbo.nl) en is CPION erkend voor S-VIB. De opleidingen voldoen daarmee aan de kwaliteitscode voor Kort Beroepsonderwijs en voor Post-HBO en zijn vrijgesteld van BTW.

CRKBO
Post Initieel Onderwijs