HET KIND STAAT ALTIJD CENTRAAL

OPLEIDINGEN

Alle AIT-opleidingsprogramma’s beginnen met een algemene introductiecursus ter kennismaking. Na de introductiecursus volgt een VHT-opleiding of een VIB-opleiding. De opleiding bestaat uit supervisies (maximaal 3 personen) en deelname aan werkontwikkelingskringen (WOK). Ook het volgen van een studiedag kan onderdeel zijn van de opleiding. Het programma (inhoud en structuur) van de opleidingen zijn ‘op maat’ ontwikkeld en afgestemd op de werksector waarin de methodiek wordt ingezet. Aanmelden voor een opleiding kan bij een (gewest)coördinator van een steunpunt in de buurt. De meeste steunpunten verzorgen alle opleidingen. De opleiding ‘VIB in de kinderopvang’ echter wordt door twee steunpunten verzorgd. Na de opleiding VHT en/of VIB kan er een vervolgopleiding gevolgd worden. Ook kan iemand die VHT opgeleid is, de switch naar VIB maken (of omgekeerd) met aanvullende supervisies.

De introductiecursus en alle opleidingen zijn geaccrediteerd. Meer informatie over accreditatie bij  SKJ | Registerplein | V&VN en VSR

Introductiecursus
VHT-opleidingen
VIB-opleidingen
CRKBO
Post Initieel Onderwijs