HET INITIATIEF VAN HET KIND STAAT CENTRAAL

De opleiding VHT en\of VIB begint met een algemene introductiecursus ter kennismaking. Na deze introductiecursus kan een VHT-opleiding of een VIB-opleiding gevolgd worden. De VHT/VIB opleiding bestaat uit supervisies en deelname aan groepsbijeenkomsten (WOK). Ook het volgen van een studiedag kan onderdeel zijn van de opleiding. Elk opleidingsprogramma is ‘op maat’ ontwikkeld en afgestemd op de werksector waarin de methodiek wordt ingezet. VHT- en VIB-opleidingen worden aangeboden door AIT volgens het ‘train-de-trainer’-model door gekwalificeerde opleiders, die zelf praktijkervaring hebben in het werken met de methodieken VHT en/of VIB. De supervisies worden individueel gegeven of in kleine groepen van maximaal 3 professionals (m.u.v. kinderopvang en onderwijs met maximaal 6 professionals). Na de opleiding VHT en/of VIB kan er een vervolgopleiding gevolgd worden. Ook kan iemand die VHT is opgeleid, de switch naar VIB maken (of omgekeerd) met aanvullende supervisies.

Een van de opleidingsvoorwaarden is dat de kandidaten in de gelegenheid zijn om de methodiek in te zetten binnen de organisatie, waarin zij werkzaam zijn of ermee kunnen werken vanuit hun eigen praktijk. Men kan het hele jaar door starten met een opleiding. De opleidingen worden op verschillende locaties in het land gegeven. Voor meer informatie kun je terecht bij een steunpunt in de regio. Voor de opleidingen VHT-VoorZorg en VIB-SamenStarten loopt de aanmelding via AIT.

Certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een officieel AIT-certificaat, waarna landelijke registratie plaatsvindt en men de bevoegdheid heeft om met de methodiek te werken.

Accreditaties

De introductiecursus en alle opleidingen zijn geaccrediteerd. Meer informatie over accreditatie bij SKJ | Registerplein | V&VN en VSR | ADAP

Introductiecursus

De introductiecursus biedt o.a.:

  • Kennismaking met AIT, VHT en VIB en uitgangspunten
  • Werkwijze en VHT en VIB in een organisatie
  • VHT/VIB en methodisch werken en domeinen/aandachtsgebieden
VHT-opleidingen

Video-hometraining richt zich in de thuissituatie op:

  • gezinnen met jonge kinderen tot 4 jaar.
  • gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd.
  • gezinnen met kinderen in de puberleeftijd tot 18 jaar.
VIB-opleidingen

Video-interactiebegeleiding richt zich op:

  • het vakmanschap van professionals.
  • ouders en kinderen die zich niet in de thuissituatie bevinden (ziekenhuizen).
  • kinderen met niet-biologische ouders (pleeggezinnen, adoptiegezinnen).

ERKENNINGEN

AIT is opgenomen in het register van CRKBO en is CPION erkend voor S-VIB (zie www.crkbo.nl). De opleidingen voldoen daarmee aan de kwaliteitscode voor Kort Beroepsonderwijs en voor Post-HBO en zijn vrijgesteld van BTW.

CRKBO
Post Initieel Onderwijs