INTRODUCTIECURSUS

De introductiecursus biedt een gedegen eerste kennismaking met de methodieken. Deze cursus gaat vooraf aan een opleiding VHT/VIB (behoudens uitzonderingen). De cursus is ook bedoeld voor professionals die zich (nog) niet willen laten opleiden, maar in hun werk te maken hebben met de methodieken en er meer van willen weten. De introductiecursus bestaat uit 2 dagen en wordt aangeboden in samenwerking met Logavak.  Tijdens de introductiedagen staat het kennismaken met de methodieken, de uitgangspunten en de werkwijze centraal. Je krijgt zicht op de verschillende toepassingsmogelijkheden. Er is gelegenheid te onderzoeken wat video-hometraining (VHT) of video-interactiebegeleiding (VIB) zou kunnen toevoegen in je eigen werksituatie en/of je organisatie. Je doet ervaring op met het maken van beeldanalyse. De cursus biedt een combinatie van theorie, oefeningen en praktijk.

De introductiecursus kan ook in company worden aangevraagd via Logavak.

Diverse varianten van video-hometraining staan geregistreerd in de Databank Effectieve Interventies bij het NJi als ‘theoretisch goed onderbouwd’. VIB-Kinderopvang staat geregistreerd in de Databank Methodieken Pedagogische Kwaliteit bij het NJi.

Margaret van Ruitenbeek
Cursusleidster

T: 06-51404667
E: m.v.ruitenbeek@levvel.nl

Annemiek de Jong
Cursusleidster

T: 06-20446709
E: a.dejong@meesamen.nl

Onderwerpen

  • Kennismaking met AIT, VHT en VIB en uitgangspunten
  • Werkwijze en VHT en VIB in de organisatie
  • VHT/VIB en ontwikkelingsgericht en vraaggericht werken
  • VHT/VIB en systeemgericht werken
  • VHT/VIB en methodisch werken en domeinen/aandachtsgebieden
  • Opleiding VHT en/of VIB bij AIT

Eigen videobeelden

Videobeelden die worden ingebracht door de deelnemers vormen de rode draad van de tweede dag. Er is aandacht voor cameravoering, toepassingsmogelijkheden, verschillende doelgroepen en werkvelden. De meegebrachte video-opnames worden vanuit verschillend perspectief geanalyseerd en besproken.

Accreditatie

De tweedaagse cursus is als volgt gewaardeerd:

  • 3,85 registerpunten, voor in het Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen
  • 23,10 registerpunten voor bij SKJ geregistreerde jeugdzorgwerkers

Cursusdata in 2020
Donderdag 17 september en 8 oktober 2020 – (locatie Amsterdam)  VOL
Woensdag 14 oktober en 4 november 2020 – (locatie Amsterdam) VOL
Dinsdag 17 november en 8 december 2020 – (locatie Amsterdam) VOL

Cursusdata in 2021
Dinsdag 19 januari en 9 februari 2021 – (Vergadercentrum De Hoge Weide Reinaerde – Utrecht)
Dinsdag 23 maart en 13 april 2021 – (Vergadercentrum De Hoge Weide Reinaerde – Utrecht)
Dinsdag 8 juni en 29 juni 2021 – (Utrecht)
Maandag 13 september en 4 oktober 2021 – (Utrecht)
Dinsdag 12 oktober en 2 november 2021 – (Utrecht)
Dinsdag 9 november en 30 november 2021 – (Utrecht)

AANMELDEN