INTRODUCTIECURSUS

De introductiecursus gaat vooraf aan een opleiding VHT/VIB (behoudens uitzonderingen). De cursus is tevens bedoeld als algemene introductie voor professionals die zich (nog) niet willen laten opleiden, maar in hun werk te maken hebben met de methodieken en er meer van willen weten. De introductiecursus biedt een gedegen eerste kennismaking met de methodieken. De introductiecursus bestaat uit 2 dagen en wordt aangeboden in samenwerking met Logavak.  Tijdens de introductiedagen staat het kennismaken met de methodieken, de uitgangspunten en de werkwijze centraal. Je krijgt zicht op de verschillende toepassingsmogelijkheden. Er is gelegenheid te onderzoeken wat video-hometraining (VHT) of video-interactiebegeleiding (VIB) zou kunnen toevoegen in je eigen werksituatie en/of je organisatie. Je doet ervaring op met het maken van beeldanalyse. De cursus biedt een combinatie van theorie, oefeningen en praktijk.

Margaret van Ruitenbeek
Cursusleidster

AANMELDEN

Cursusdata in 2020
Donderdag 17 september en 8 oktober 2020 – (locatie Amsterdam)
Woensdag 14 oktober en 4 november 2020 – (locatie Amsterdam)
Dinsdag 17 november en 8 december 2020 – (locatie Amsterdam)

Accreditatie

De tweedaagse cursus is als volgt gewaardeerd:

  • 3,85 registerpunten, voor in het Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen
  • 23,10 registerpunten voor bij SKJ geregistreerde jeugdzorgwerkers

De introductiecursus kan ook in company worden aangevraagd via Logavak.

Diverse varianten van video-hometraining staan geregistreerd in de Databank Effectieve Interventies bij het NJi als ‘theoretisch goed onderbouwd’. VIB-Kinderopvang staat geregistreerd in de Databank Methodieken Pedagogische Kwaliteit bij het NJi.