INTRODUCTIECURSUS

De introductiecursus video-hometraining/video-interactiebegeleiding biedt een gedegen eerste kennismaking met de methodieken. Dit is interessant voor professionals die een opleiding overwegen of meer van deze methodieken willen weten. De introductiecursus bestaat uit 2 dagen en wordt aangeboden in samenwerking met Logavak. Tijdens de introductiedagen staat het kennismaken met de methodieken, de uitgangspunten en de werkwijze centraal. Je krijgt zicht op de verschillende toepassingsmogelijkheden. Er is gelegenheid te onderzoeken wat video-hometraining (VHT) of video-interactiebegeleiding (VIB) zou kunnen toevoegen in de eigen werksituatie en/of de organisatie, waarvoor je werkt. Je doet ervaring op met het maken van beeldanalyse. De cursus biedt een combinatie van theorie, oefeningen en praktijk.

Onderwerpen

 • Kennismaking met AIT, VHT en VIB en uitgangspunten
 • Werkwijze en VHT en VIB in de organisatie
 • VHT/VIB en ontwikkelingsgericht en vraaggericht werken
 • VHT/VIB en systeemgericht werken
 • VHT/VIB en methodisch werken en domeinen/aandachtsgebieden
 • Opleiding VHT en/of VIB bij AIT

Eigen videobeelden

Videobeelden die worden ingebracht door de deelnemers vormen de rode draad van de tweede dag. Er is aandacht voor cameravoering, toepassingsmogelijkheden, verschillende doelgroepen en werkvelden. De meegebrachte video-opnames worden vanuit verschillend perspectief geanalyseerd en besproken.

Meer over de Introductiecursus

VHT- EN VIB-OPLEIDINGEN

VHT- en VIB-opleidingen worden aangeboden door AIT volgens het ‘train-de-trainer’-model. De opleidingen worden gegeven via de steunpunten in het hele land. Sommige opleidingen worden gegeven vanuit het landelijk bureau van AIT. De opleidingen worden gegeven door gekwalificeerde opleiders, die zelf praktijkervaring hebben in het werken met de methodieken VHT en/of VIB. De opleiding wordt individueel gegeven of in kleine groepen van maximaal 3 professionals. Een van de voorwaarde is dat de kandidaten in de gelegenheid zijn om de methodiek in te zetten binnen de organisatie, waarin zij werkzaam zijn of ermee kunnen werken vanuit hun eigen praktijk. Men kan het hele jaar door starten met een opleiding.

Certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een officieel AIT-certificaat, waarna landelijke registratie plaatsvindt en men de bevoegdheid heeft om met de methodiek te werken.

Erkenningen

AIT is opgenomen in het register van CRKBO en is CPION erkend voor S-VIB (zie www.crkbo.nl). De opleidingen voldoen daarmee aan de kwaliteitscode voor Kort Beroepsonderwijs en voor Post-HBO en zijn vrijgesteld van BTW.

De methodieken

Video-hometraining richt zich in de thuissituatie op:

 • gezinnen met jonge kinderen tot 4 jaar.
 • gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd.
 • gezinnen met kinderen in de puberleeftijd tot 18 jaar.

Video-interactiebegeleiding richt zich op:

 • het vakmanschap van professionals.
 • ouders en kinderen die zich niet in de thuissituatie bevinden.
 • kinderen met niet-biologische ouders (pleeggezinnen, adoptiegezinnen).
Meer over VHT-opleidingen
Meer over VIB-opleidingen