Informatie


AIT

Bezoekers: Burgemeester Verderlaan 15-A
3544 AD Utrecht

E-mail: info@ait-spin.com

Telefoon: 030-275 91 00 (via de centrale van Pento)

Bankrekening:
NL52 RABO 0151 5585 15

   opleidingen | introductiecursus | opleiding VHT | opleiding VIB | AIT bijscholing | vertrouwelijkheid en privacy | algemene voorwaarden | klachtenreglement | informatie voor opleiders

Opleidingen video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)

Vanuit AIT-steunpunten worden opleidingen (van varianten van) Video-hometraining (VHT) en Video-interactiebegeleiding (VIB) verzorgd. In onderstaand informatiedocument vindt u per opleiding meer informatie.

 

Informatie opleidingen 2017


AIT (Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling te Santpoort-Noord) is als opleidingsinstelling opgenomen in het register van CRKBO, zie www.crkbo.nl. De door AIT en AIT-steunpunten verzorgde opleidingen voldoen daarmee aan de kwaliteitscode voor Kort Beroepsonderwijs en zijn vrijgesteld van BTW.

Opleidingen VHT en VIB worden alleen gegeven aan professionals die in de gelegenheid zijn om de methodiek in te zetten binnen hun organisatie of vanuit hun eigen praktijk. Ter kennismaking met de methodieken kunt u een tweedaagse Introductiecursus Video-hometraining/Video-interactiebegeleiding volgen, die wordt aangeboden in samenwerking met Logavak Opleidingsgroep. Inbegrepen in de deelnameprijs is het bezoek aan een AIT-studiedag naar keuze in het cursusjaar of het jaar daarop. Door het aanvullend aan de introductiecursus bezoeken van een AIT-studiedag kunnen de cursisten nader kennis maken met de verschillende toepassingen van VHT/VIB in de praktijk.

Vragen of overleg m.b.t. opleidingen kunt u stellen aan de gewestcoŲrdinatoren of een AIT-steunpunt bij u in de buurt. Het Landelijk Bureau verzorgt zelf geen opleidingen.

Na certificering worden de VHT-ers en VIB-ers geregistreerd in de certificeringsbank van het AIT en volgen zij een bijscholingstraject dat leidt tot 3-jaarlijks verlengen van het certificaat.


terug | naar boven


Introductiecursus


De Introductiecursus wordt aangeboden door AIT samen met Logavak; aanmelden via Logavak.

 

Cursusdata in 2019
Donderdag 24 januari en 14 februari (locatie Amsterdam)
Woensdag 17 april en 15 mei (locatie Amsterdam)
Donderdag 23 mei en 13 juni (locatie Amsterdam)
Vrijdag 20 september en 11 oktober (locatie Amsterdam)
Dinsdag 5 november en 26 november (locatie Amsterdam)


De Introductiecursus gaat vooraf aan een opleiding VHT/VIB (behoudens uitzonderingen); zie het overzicht van opleidingen VHT / VIB op deze pagina. De cursus is tevens bedoeld als algemene introductie voor professionals die zich (nog) niet zelf willen laten opleiden, maar in hun werk te maken hebben met de methodieken en er meer van willen weten. De tweedaagse cursus is als volgt gewaardeerd:

 • 3,85 registerpunten, voor in het Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen
 • 23,10 registerpunten voor bij SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers

De introductiecursus kan ook in company worden aangevraagd via Logavak.

Diverse varianten van video-hometraining staan geregistreerd in de Databank Effectieve Interventies bij het NJi als ‘theoretisch goed onderbouwd’, VIB-Kinderopvang staat geregistreerd in de Databank Methodieken Pedagogische Kwaliteit bij het NJi.


terug | naar boven


Overzicht opleidingen

 

Niveau: HBO+
Vereiste vooropleiding: HBO werk- en denkniveau


Introductiecursus Video-hometraining / Video-interactiebegeleiding (zie boven)

Video-hometraining (VHT)
Algemene opleiding Video-hometraining
Volledige opleiding Kortdurende Video-Hometraining
Basisopleiding Video-hometraining binnen VoorZorg
Vervolgopleiding Video-hometraining binnen VoorZorg

Video-interactiebegeleiding (VIB)
Algemene opleiding Video-interactiebegeleiding
Basiscursus Video-interactiebegeleiding in ziekenhuizen
Opleiding Video-interactiebegeleiding in ziekenhuizen
Basisopleiding Video-Interactiebegeleiding binnen Samen Starten / DMOP
Vervolgopleiding Video-Interactiebegeleiding binnen Samen Starten / DMOP

Kinderopvang (VIB)
Video-interactiebegeleiding in de kinderopvang

School en integrale zorg (VIB)
School Video-interactiebegeleiding
Video-interactiebegeleiding Logopedie

Voor reeds gecertificeerde VIB-ers & VHT-ers
Vervolgopleiding VIB & Gehechtheid

 

terug | naar boven


AIT-Bijscholing VIB & Gehechtheid

 

 • Bijscholingsdag.

  Locaties: De Rading (naast station Amersfoort) of SAV (naast station Houten Castellum).

  Data:
  26-06-2019 te Amersfoort VOL
  30-10-2019 te Amersfoort

  Tijd: 10.00 tot 16.30 uur

  Kosten: €150,= p.p. (incl. drankjes en lunch, excl. literatuur).

Aanmelden is mogelijk via deze link.

 

 • Gespecialiseerde en geaccrediteerde Vervolgopleiding VIB-G.

  Deze start ook met bovengenoemde Bijscholingsdag en wordt daarna op diverse locaties in het land vervolgd met een traject van 10 supervisies onder leiding van een gespecialiseerde opleider VIB-G. De supervisie vindt individueel of in kleine groepjes van 2 of 3 deelnemers plaats en wordt afgesloten met een certificering.

  Indien u (ook) belangstelling heeft voor de geaccrediteerde gespecialiseerde vervolgopleiding kunt u zich melden via d.janssen@rading.nl.

Meer informatie over de Bijscholingsdag & Vervolgopleiding vindt u in de Flyer AIT-Bijscholing VIB-G.


terug | naar boven


VIB/VHT-Gehechtheid in de Gezondheidszorg

 

Verdiepende nascholing voor video-hometrainers en video-interactiebegeleiders in de gezondheidszorg

 

Niveau 

HBO+

Duur

5 middagen

 

Data

Dag 1:   21 januari 2019
Dag 2:   04 februari 2019
Dag 3:   04 maart 2019
Dag 4:   25 maart 2019
Dag 5:   15 april 2019

 

Tijd

13.00-17.00 uur

 

Locatie (let op: nieuw adres AIT per 1/1/2019)

AIT
Burgemeester Verderlaan 15-A
3544 AD Utrecht

 

Kosten

€650,= p.p. (incl. drankjes, reader en dvd ‘Rondom de Geboorte’).

 

Aanmelden

Aanmelden

 

U kunt zich aanmelden via bovenstaande aanmeldbutton. Uw gegevens worden alleen gebruikt t.b.v. de nascholing en worden niet gebruikt voor andere doeleinden of gedeeld met derden.   

Door u aan te melden gaat u akkoord met de algemene voorwaarden

 

Meer informatie over de Nascholing vindt u in de Flyer VHT-VIB-Gehechtheid Gezondheidszorg 2019

 


terug | naar boven


Vertrouwelijkheid en privacy

 

Onze waarborgen voor vertrouwelijkheid en privacy zijn hier te lezen: zie Vertrouwelijkheid & privacy.

 

terug | naar boven


Algemene voorwaarden

 

De Algemene Voorwaarden die gelden voor de opleidingen zijn hier te raadplegen: zie Algemene voorwaarden.

 

terug | naar boven


Klachtenreglement

 

Alle AIT-opleidingen worden uitgevoerd volgens door AIT vastgestelde (kwalitatieve en kwantitatieve) normen, procedures en tarieven waarbij per werkveld zo goed mogelijk wordt afgestemd op de bij de diverse betrokken beroepsverenigingen geldende kwaliteitseisen. Ook is er een klachtenprocedure, zie Klachtenreglement.

 

terug | naar boven


Informatie voor AIT opleiders

 

Voor de AIT-opleiders zijn hier (inloggen vereist) de benodigde documenten voor de opleiding en bijscholing van VHT/VIB beschikbaar. Het is niet toegestaan om deze informatie publiekelijk toegankelijk te maken; deze is uitsluitend beschikbaar t.b.v. inzet in het kader van AIT (bij)scholing.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Landelijk Bureau van AIT.

 

terug | naar boven