PROGRAMMA AIT-STUDIEDAG 14 NOVEMBER 2022 – LIVE DEELNAME

Hieronder vind je het programma van de AIT-Studiedag voor deelname op locatie (de Reehorst te Ede).

Na de plenaire presentatie in de ochtend volgen er drie workshoprondes. Hier heb je keuze uit 10 verdiepende workshops en 2 ervaringsworkshops. Geef bij het aanmelden per ronde op wat je eerste en je reserve keus is.

DIRECT AANMELDEN

Door je aan te melden ga je akkoord met de aanmeldingsvoorwaarden en algemene voorwaarden.

Ontvangst

9:00 – 9:50

Inloop en ontmoeten met koffie en thee

Plenair

9:50 – 10:00

Opening AIT-Studiedag 

10:00 – 11:10

KIJK JE MEE? Een wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van VHT bij gezinnen met een dove of slechthorende baby.

(Plenaire presentatie).

Margaret van Ruitenbeek 
Joke Hoek-Vos
Evelien Dirks

    

Meer over deze presentatie

Ongeveer één op de duizend baby’s wordt geboren met gehoorverlies. Meer dan 90% van deze baby’s hebben horende ouders die vaak nog geen ervaring hebben met gehoorverlies. Het krijgen van een baby met gehoorverlies kan voor sommige ouders gepaard gaan met gevoelens van onzekerheid. Hoe maak je contact met je baby als die niet goed hoort? Binnen de Vroegbehandeling voor dove en slechthorende kinderen worden ouders thuis begeleid in het stimuleren van de vroege ontwikkeling van hun kind. Daarnaast worden ze gesterkt in hun natuurlijk ouderschap. VHT is een methodiek die daarvoor ingezet wordt. In het project “Kijk je mee?” onderzoeken we het effect van kortdurende VHT bij gezinnen met een dove of slechthorende baby tussen de drie en zes maanden oud. Wat is het effect van VHT op het zelfvertrouwen van ouders en op het afgestemde contact tussen ouder en kind? In deze plenaire presentatie geven Margaret van Ruitenbeek, Joke Hoek-Vos en Evelien Dirks een inkijkje in het onderzoek waarvan zij ook de eerste voorlopige resultaten zullen tonen. Daarnaast gaan zij in op de manier waarop VHT ingezet wordt binnen de gezinnen met dove of slechthorende baby’s.

Margaret van Ruitenbeek (Levvel) en Joke Hoek-Vos (Pento) zijn beiden opleider VHT. Met VHT begeleiden zij binnen het onderzoeksproject ‘Kijk je mee?’ ouders met een dove of slechthorende baby.
Evelien Dirks is senior onderzoeker bij de NSDSK en doet onderzoek naar de vroege ouder-kindinteracties van dove en slechthorende kinderen. Zij is projectleider van Kijk je mee?

Pauze

11:10 – 11:35

Koffie- en theepauze

Workshopronde 1

11:35 – 12:45

Zien en gezien worden: kleine momenten met grote impact.

(VHT en VIB binnen de logopedie).

Saskia Koning

Meer over deze presentatie

Bij kinderen met een taalontwikkelingsprobleem verloopt de ouder-kind interactie vaak niet ‘vanzelfsprekend’. Ouders verlangen met smart naar de eerste woordjes van hun kind. Zij zijn zich vaak niet bewust van de non-verbale communicatie die daaraan vooraf gaat. Van hetgeen hun kind wèl laat zien of laat horen.
In de Hanen® ouderprogramma’s ‘Praten doe je met z’n tweeën’ en ‘Meer dan woorden’ is ‘Kijken, Wachten, Luisteren’ de eerste strategie die aan bod komt. Samen kijken naar de communicatie opent oren en ogen. Wanneer ouders de communicatie gaan herkennen en de initiatieven gaan volgen zien we groei in interactie en wordt de basis gelegd voor taalontwikkeling.
In deze presentatie kijken we naar kleine momenten met grote impact: zowel tijdens de ouder-kind interactie als tijdens de professional-ouder interactie. Zien en gezien worden!

Saskia Koning werkt sinds 1987 als logopedist met jonge kinderen en hun ouders/professionals en sinds midden jaren ‘90 als VIB-er. Van 2011 tot 2021 werkte zij op een behandelgroep voor jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Saskia was meer dan 25 jaar instructor van het Hanen ®ouderprogramma ‘Praten doe je met z’n tweeën’. Daarnaast is zij ook betrokken bij de Post-HBO cursus Introductie Video-Interactiebegeleiding Logopedie. In 2021 ontwikkelde zij in opdracht van Pro Education de tweedaagse post HBO cursus voor logopedisten: ‘Ouders in beeld’.
Sinds het najaar van 2021 is Saskia mede eigenaar van de praktijk ‘Taalplezier van 0 tot 4’. Zij biedt vanuit deze praktijk de Hanen® ouderprogramma’s ‘Praten doe je met z’n tweeën’ en ‘Meer dan woorden’ en het Hanen programma voor professionals ‘Leren praten met plezier’.

11:35 – 12:45

VHT binnen VoorZorg.

(VHT binnen VoorZorg).

Sanne van Deursen

Meer over deze presentatie

Sanne van Deursen neemt jullie in deze presentatie mee in VoorZorg, een programma van het NCJ, waarbinnen VHT wordt aangeboden vanuit de JGZ/GGD door de jeugdverpleegkundige. Jonge moeders krijgen verpleegkundige ondersteuning bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind. Het is een intensief begeleidingstraject, dat preventief wordt ingezet. De doelgroep van VoorZorg is (eerste) kinderen en hun moeders (als systeem), die te maken hebben met een opeenstapeling van risicofactoren in het verleden en heden, zoals huiselijk geweld, middelengebruik, financiële problemen, weinig /geen opleiding en beperkte sociale-, gezondheids- en opvoedvaardigheden. Hierdoor is er een grote kans op mishandeling en verwaarlozing van het kind. De VoorZorg-verpleegkundigen begeleiden het gezin totdat het kind twee jaar is. VHT is een vast onderdeel van het programma VoorZorg.

Sanne van Deursen is jeugdverpleegkundige VoorZorg bij de GGD Amsterdam.

11:35 – 12:45

‘Zie je mijn initiatieven en geef je daar gehoor aan?’

(Een specialisatie van VIB  in de gehandicaptenzorg).

Irene Affourtit
Marijke Pelsma
Margriet Salomons
Martin Barelds

Meer over deze presentatie

In deze workshop worden cliënten in beeld gebracht met een ernstige verstandelijke beperking, moeilijk verstaanbaar gedrag en/of visuele beperking. Deze cliënten verblijven in een 24 uurs voorziening met wonen en dagbesteding van Stichting Philadelphia Zorg. Irene Affourtit, Marijke Pelsma, Margriet Salomons en Martin Barelds nemen de deelnemers mee in wat de kracht is van klein kijken. Binnen deze workshop staan twee cliënten centraal, waarbij de vragen van het team en belangenbehartigers zijn:

  1. Hoe komen we in contact?
  2. Waar heeft de cliënt invloed op het eigen leven?
  3. Wat vertelt de cliënt ons met zijn gedrag?

Zien en gezien worden levert het team prachtige inzichten op, zodat de cliënt zich gehoord voelt en een menswaardig bestaan bevorderd wordt.

Irene Affourtit, Marijke Pelsma, Margriet Salomons en Martin Barelds werken allen bij Stichting Philadelphia Zorg. Irene en Margriet zijn VIB-er en Marijke en Martin zijn ook VIB-opleider.

11:35 – 12:45

Krachtige Lichaamstaal.

(Ervaringsworkshop).

Anne Floor Schoemaker
Marcus van Teijlingen

Meer over deze presentatie

Non-verbaal gedrag is een zeer krachtig middel. Het heeft invloed op je zichtbaarheid, gevoel en op de communicatie. Alles doet ertoe: beweging, houding, gebaren, stem, kleding, haardracht, oogcontact, mind-set, stemming. Je houding en lichaamstaal zijn boodschappers die zich eerlijker en preciezer uitdrukken dan waar we met taal toe in staat zijn. Krachtige Lichaamstaal biedt een zeer praktische workshop, gericht op de non-verbale presentatie. Onderwerpen die aan bod komen:

  • de eerste indruk
  • houding en lopen
  • krachtige lichaamstaal

De workshop kenmerkt zich door een hoog doe-gehalte, bewustwording, tips, energie en plezier!

Anne Floor Schoemaker is directeur en opleider Beeldcoaching bij de School voor Beeldcoaching. Anne Floor is gespecialiseerd in lichaamstaal en heeft jarenlang gewerkt als hulpverlener en trainer in de jeugdzorg- en onderwijswereld.

Marcus van Teijlingen is loop- en bewegingsexpert. Daarnaast is hij stylist en hij heeft zijn eigen visagie- en kapsalon. Marcus heeft meerdere keren als professionele danser meegedaan aan Dancing With The Stars.

Lunch

12:45 – 13:45

Lunchpauze

Workshopronde 2

13:45 – 14:55

Het kind in beeld in gezinnen met complexe problematiek binnen het programma ’10 voor toekomst’.

(Een specialisatie van VHT).

Gerjanne van Essen

Meer over deze presentatie

Gerjanne van Essen neemt jullie in deze presentatie mee met ’10 voor Toekomst‘, een programma van het Leger des Heils waarbinnen zij werken met gezinnen met meervoudige, complexe en vaak chronische problemen. De ‘10’ staat voor tien leefgebieden waarmee gezinnen te maken hebben. Dit zijn de leefgebieden waar de gezinnen problemen in kunnen ervaren en waar zorgen over kunnen zijn. De problemen staan nooit los van elkaar, ze zijn vaak met elkaar verweven en hebben invloed op het hele gezin en alle gezinsleden. Een leefgebied kan bijvoorbeeld financiën zijn of het psychisch functioneren van de ouders en de invloed daarvan op de ontwikkeling van het kind. VHT werkt met ‘Het Trajectplan’ waar de leefgebieden van ’10 voor Toekomst‘ naadloos in passen. Het ‘letterlijk’ in beeld brengen van het kind geeft veel handvatten tot herstel van het functioneren van het gezinssysteem, zelfs wanneer de ouders niet echt een hulpvraag ervaren over de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen, omdat andere problemen uit andere leefgebieden zich sterker opdringen .

Gerjanne van Essen is jeugdhulpverlener bij ’10 voor Toekomst‘ en Clas-H bij het Leger des Heils Midden Nederland.  Gerjanne heeft vanaf de start van ’10 voor Toekomst‘ en als VHT-er ervaring opgedaan in het implementeren van VHT en wil dat graag met jullie delen!

13:45 – 14:55

Herstellende ervaringen voor het kind thuis en op school.

(‘Integraal werken’ met VHT en VIB).

Mariette Ruiter
Mirjam Koster

 

Meer over deze presentatie

Mirjam Koster en Mariette Ruiter, beiden pedagoog, bieden hulp aan kind, gezin en school bij vragen over opvoeden, gedrag en leren. Ouders en leerkrachten hebben vragen over de ontwikkeling van het kind, mede als gevolg van het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen in het leven van het kind.

In deze workshop wordt aan de hand van videobeelden uit de praktijk de samenwerking tussen gezin, school en hulpverlening toegelicht. Mirjam en Mariette gaan dieper in op de inzet van VHT-Gehechtheid in combinatie met Sherborne Samenspel in de thuissituatie. En school-VIB in combinatie met Sherborne Samentijd op school. Hierbij koppelen Mirjam en Mariette de interactie-analyse van de communicatie aan de analyse met de bouwstenen van hechting. Deze integrale werkwijze en toepassing van deze beide methodieken, maakt het voor het kind thuis en op school mogelijk herstellende ervaringen op te doen. Zowel ouders als school worden zich bewust wat het kind nodig heeft. Met als resultaat een op het kind afgestemde, trauma sensitieve aanpak en een duidelijk waarneembare positieve ontwikkeling van het kind.

Mariette Ruiter is pedagoog, video-hometrainer en (school) video-interactiebegeleider. Zij is als opleider VHT, VIB en VIB-Gehechtheid werkzaam vanuit KieN, een specialistische GGZ in Friesland.

Mirjam Koster is pedagoog, video-hometrainer en Sherborne samenspel therapeut en heeft in Friesland haar eigen pedagogische praktijk Bloei (www.bloei.frl).

13:45 – 14:55

‘Wat zien we, wat is helpend en wat gunnen we de cliënt met een Communicatieve Meervoudige Beperking (CMB)’?  

(Een specialisatie van VIB in het werken met communicatieve beperkingen).

Ingeborg Snel

Meer over deze presentatie

In deze interactieve workshop krijg je een korte uitleg over Interactie Communicatie Beeldcoachen (ICB) en krijg je inzicht in het werken met de ICB kijkwijzers. Met als doel om met elkaar te ontdekken: wat er te zien is, wat helpend is en wat de cliënt met CMB gegund wordt.

Binnen Koninklijke Kentalis is VIB doorontwikkeld naar ICB. Het doel van de inzet van ICB is om mensen met een communicatieve beperking te leren begrijpen door het kijken naar communicatie. Kijkwijzers, korte reviews en uiteraard de bekende elementen uit de VIB zoals micro-analyse en samen ontdekken, worden daarbij ingezet.

Ingeborg Snel zet ICB in bij het begrijpen van de communicatie van mensen met een meervoudige communicatieve beperking. De meervoudige beperking maakt het voor de omgeving vaak moeilijk om te begrijpen wat de cliënt bedoelt. Om te ontdekken wat de cliënt met zijn gedrag wil zeggen worden beelden ingezet, waarbij samenwerking met het systeem om de behoeftes en de communicatieve mogelijkheden van de cliënt in kaart te brengen, onontbeerlijk is. In gesprek met collega’s en met ouders wordt ‘in beeld gebracht’ op welke wijze de cliënt communiceert en wat deze mogelijk wil vertellen. Zo proberen we met elkaar de vragen te beantwoorden: wat zien we in de communicatie, welke elementen in het contact zijn helpend en wat gunnen we de cliënt in het contact? En ook: op welke wijze kunnen we ondersteunde communicatiemiddelen (TOC) inzetten om communicatiemogelijkheden uit te breiden?

Ingeborg Snel is als logopedist ruim 20 jaar betrokken bij cliënten met een meervoudige beperking, waaronder mensen met cognitieve, auditieve en communicatieve beperkingen en is gespecialiseerd in o.a. ondersteunde communicatie (TOC) en zintuiglijke prikkelverwerking. Daarbij is zij beeldcoach Interactie en Communicatie (VIB/ICB). Naast het verzorgen van cursussen en trainingen is Ingeborg werkzaam in een multidisciplinair team bij Koninklijke Kentalis Ambulante Zorg, waarbij ze middels beelden zowel in diagnostiek, advisering, coaching en behandeling de CMB doelgroep en zijn omgeving ondersteunt.

13:45 – 14:55

Sherborne Samenspel.

(Ervaringsworkshop).

Lidwien Mineur
Stefanie van Ruijven

 

Meer over deze presentatie

Kom en beweeg mee in deze speciale ervaringsworkshop!

Veronica Sherborne ontwikkelde Sherborne Bewegingspedagogiek; ontwikkelingsstimulerend bewegen. Volgens haar heeft ieder kind twee basisbehoeftes; zich goed voelen in het eigen lichaam en in staat zijn om relaties aan te gaan. In Nederland is deze bewegingspedagogiek verder ontwikkeld voor de doelgroep kinderen met een vertroebelde hechting en/of basisvertrouwen: Sherborne Samenspel. Deze is gestoeld op de bewegingspedagogiek van Sherborne, de bouwstenen van hechting (Truus Bakker), de basiscommunicatieprincipes en de neurobiologie (zie www. Sherborne Samenspel.nu).

Aan de hand van beeldmateriaal laten Lidwien Mineur en Stefanie van Ruijven de deelnemers van de workshop zien  wat Sherborne Samenspel is en wat er nou zo goed werkt. Daarna gaan de deelnemers vooral zelf ervaren! Wat merk jij aan je lijf als je zelf deze bewegingsspelvormen doet, en hoe zou dat voor jouw cliënten zijn?! Binnen Sherborne Samenspel staat plezier voorop; niets moet. Dus kom op en beweeg mee!

In de jaren ’90 ontwikkelde Els Hasselaar samen met Lidwien Mineur  Samenspel. Zij hebben dit in Nederland geïntroduceerd en momenteel leidt Lidwien nog de supervisoren voor Samenspel op. Als VIB-er en symbooldrama therapeut heeft Lidwien jarenlang kinderen en hun ouders begeleid  in haar eigen praktijk. Lidwien werkt momenteel nog steeds als VIB-G-er bij Adoptievoorzieningen/FIOM. Het is de laatste keer dat je je kunt laten inspireren door Lidwien, want zij werkt toe naar haar pensioen.

 Stefanie van Ruijven is al 15 jaar werk­zaam bij Pluryn Polikliniek Haaglanden (GGZ Top Referent Traumacentrum) als gezinsbehan­delaar, waar zij o.a. werkt als Sherborne Samenspel thera­peut, Theraplay Practitioner en Mindful Parenting trainer. Stefanie is mede-eigenaar van Hechter! Vanuit Hechter! biedt Stefanie (samen met Lonneke van Elburg) sinds 2014 de opleiding Sherborne Samenspel www.hechter.nu/nl

Pauze

14:55 – 15:20

Koffie- en theepauze

Workshopronde 3

15:20 – 16:30

Autisme in beeld.

(Een specialisatie van VHT in de GGZ).

Erna Teunissen

Meer over deze presentatie

Autimaat is een GGZ-instelling die systeem- en individuele behandeling biedt voor mensen met autisme. Sinds de oprichting van Autimaat in 2006 wordt er gewerkt volgens de basisprincipes van de VHT en de ‘Geef me de 5’-methodiek. Bij het werken met gezinnen waarin autisme een rol speelt, ontstond de behoefte aan een heldere en vooral duidelijke taal. Dit was de reden om het WAT-schema (Waarnemen-Aansluiten-Toevoegen) te ontwikkelen. Het WAT-schema geeft een ondergrond om -vanuit de beelden- het gesprek met het gezin aan te gaan en samen meer oog te ontwikkelen voor de rol die het autisme speelt in de communicatie, zowel in de ouder-kind relatie als tussen partners. De ‘Geef me de 5’-methodiek legt hierbij een basis om te kunnen werken aan wat we Auti-communicatie noemen; een duidelijke taal, ontwikkeld voor mensen met autisme en helpend voor een ieder. Erna Teunissen zal in deze presentatie dieper ingaan op al deze aspecten

Familietherapeut Erna Teunissen werkt bij Autimaat, dit is een GGZ-instelling die systeem- en individuele behandeling biedt voor mensen met autisme.

Tevens traint Erna de licentiehouders bij ‘Geef me de 5’. Ze werkt al 34 jaar met de camera. Ze is ruim 20 jaar landelijk opleider VHT/VIB geweest voor de verstandelijk gehandicaptenzorg en werkt nu ruim 15 jaar in de GGZ. Ze combineert haar ervaring met het contextuele gedachtengoed en kennis van autisme.

15:20 – 16:30

Wees een OEN en laat OMA thuis!  

(Een specialisatie van VIB in de volwassenenzorg).

Gerja Visscher
Liesbeth Woest
Astrid Bouma

 

Meer over deze presentatie

De kans is groot dat we vroeg of laat met dementie te maken krijgen. Ruim 8% van de mensen boven de 65 jaar, 25% van de mensen boven de 80 jaar en 40% van de mensen boven de 90 jaar heeft dementie. De kans is één op vijf dat iemand in zijn leven dementie krijgt. De wereld van mensen die leven met dementie is anders dan de wereld die wij als normaal beleven. Hoewel mensen met dementie veranderen, blijft áltijd de behoefte aan contact bestaan. Het is niet altijd eenvoudig om contact te maken met mensen met dementie.

Wat iedere VIB-er weet; de elementen van basiscommunicatie zijn dé ingrediënten voor contact. En VIB is het middel om bewustwording en bekwaamheid te kweken. Maar waarom lukt het de ene persoon zoveel beter om tot goede basiscommunicatie te komen dan de ander? Is dat aangeboren? Kun je dat leren? Wat moet je dan leren? Ons antwoord is; ja het is te leren maar daarvoor moet je wel eerst werken aan een aantal voorwaarden. Nieuwsgierig geworden welke dat zijn? “Wees een Oen en laat Oma thuis” is er daar een van.

In deze workshop laten Gerja Visscher, Liesbeth Woest en Astrid Bouma zien hoe zij VIB en hun kennis over basiscommunicatie inzetten voor professionals die werken met mensen met dementie. Hoe kunnen WIJ zorgen voor een geslaagd contact? 

Gerja Visscher, Liesbeth Woest en Astrid Bouma werken alle drie bij Interzorg Noord Nederland. Interzorg ondersteunt mensen om hun eigen leven voort te zetten en is een organisatie die verschillende vormen van zorg, behandeling, GRZ revalidatie, service en wonen biedt. Deze zorg wordt geboden aan ouderen en jongeren met dementie, ouderen met een somatische aandoening, slechtziende en blinde ouderen en mensen met niet aangeboren hersenletsel.

15:20 – 16:30

Video-interactiebegeleiding-Gehechtheid bij complexe scheidingen.

(Een specialisatie van VIB-Gehechtheid).

Esther van Slooten
Zsuzsi Makai
Heleen Kopmels

Meer over deze presentatie

In deze presentatie is er aandacht voor de kaders om als professional met VIB-G te werken binnen de complexe scheidingen. Aan de hand van boeiende beelden laten Esther van Slooten, Zsuzsi Makai en Heleen Kopmels de deelnemers zien  hoe zij met deze doelgroep aan het werk zijn met VIB-G en wat dit betekent voor het kind en de ouders.

Esther van Slooten, Zsuzsi Makai en Heleen Kopmels zijn werkzaam bij Triade Vitree op de afdeling complexe scheidingen. Zij richten zich hier op de implementatie van VIB-Gehechtheid. Ondertussen werken ze aan een methodiekbeschrijving voor de inzet van VIB-Gehechtheid binnen deze complexe problematiek.

Borrel

16:30 – 17.15

Borrel