PROGRAMMA AIT-STUDIEDAG 14 NOVEMBER 2022 – ONLINE DEELNAME

Hieronder vind je het programma van de AIT-Studiedag voor online deelname via live stream.

DIRECT AANMELDEN

Door je aan te melden ga je akkoord met de aanmeldingsvoorwaarden en algemene voorwaarden.

9:50 – 10:00

Opening AIT-Studiedag 

10:00 – 11:10

KIJK JE MEE? Een wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van VHT bij gezinnen met een dove of slechthorende baby.

(Wetenschappelijk onderzoek).

Margaret van Ruitenbeek 
Joke Hoek-Vos
Evelien Dirks

    

Meer over deze plenaire presentatie

Ongeveer één op de duizend baby’s wordt geboren met gehoorverlies. Meer dan 90% van deze baby’s hebben horende ouders die vaak nog geen ervaring hebben met gehoorverlies. Het krijgen van een baby met gehoorverlies kan voor sommige ouders gepaard gaan met gevoelens van onzekerheid. Hoe maak je contact met je baby als die niet goed hoort? Binnen de Vroegbehandeling voor dove en slechthorende kinderen worden ouders thuis begeleid in het stimuleren van de vroege ontwikkeling van hun kind. Daarnaast worden ze gesterkt in hun natuurlijk ouderschap. VHT is een methodiek die daarvoor ingezet wordt. In het project “Kijk je mee?” onderzoeken we het effect van kortdurende VHT bij gezinnen met een dove of slechthorende baby tussen de drie en zes maanden oud. Wat is het effect van VHT op het zelfvertrouwen van ouders en op het afgestemde contact tussen ouder en kind? In deze plenaire presentatie geven Margaret van Ruitenbeek, Joke Hoek-Vos en Evelien Dirks een inkijkje in het onderzoek waarvan zij ook de eerste voorlopige resultaten zullen tonen. Daarnaast gaan zij in op de manier waarop VHT ingezet wordt binnen de gezinnen met dove of slechthorende baby’s.

Margaret van Ruitenbeek (Levvel) en Joke Hoek-Vos (Pento) zijn beiden opleider VHT. Met VHT begeleiden zij binnen het onderzoeksproject ‘Kijk je mee?’ ouders met een dove of slechthorende baby.
Evelien Dirks is senior onderzoeker bij de NSDSK en doet onderzoek naar de vroege ouder-kindinteracties van dove en slechthorende kinderen. Zij is projectleider van Kijk je mee?

11:10 – 11:35

Koffie- en theepauze

11:35 – 12:45

Zien en gezien worden: kleine momenten met grote impact.

(VHT en VIB binnen de logopedie).

Saskia Koning

Meer over deze presentatie

Bij kinderen met een taalontwikkelingsprobleem verloopt de ouder-kind interactie vaak niet ‘vanzelfsprekend’. Ouders verlangen met smart naar de eerste woordjes van hun kind. Zij zijn zich vaak niet bewust van de non-verbale communicatie die daaraan vooraf gaat. Van hetgeen hun kind wèl laat zien of laat horen.
In de Hanen® ouderprogramma’s ‘Praten doe je met z’n tweeën’ en ‘Meer dan woorden’ is ‘Kijken, Wachten, Luisteren’ de eerste strategie die aan bod komt. Samen kijken naar de communicatie opent oren en ogen. Wanneer ouders de communicatie gaan herkennen en de initiatieven gaan volgen zien we groei in interactie en wordt de basis gelegd voor taalontwikkeling.
In deze presentatie kijken we naar kleine momenten met grote impact: zowel tijdens de ouder-kind interactie als tijdens de professional-ouder interactie. Zien en gezien worden!

Saskia Koning werkt sinds 1987 als logopedist met jonge kinderen en hun ouders/professionals en sinds midden jaren ‘90 als VIB-er. Van 2011 tot 2021 werkte zij op een behandelgroep voor jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Saskia was meer dan 25 jaar instructor van het Hanen ®ouderprogramma ‘Praten doe je met z’n tweeën’. Daarnaast is zij ook betrokken bij de Post-HBO cursus Introductie Video-Interactiebegeleiding Logopedie. In 2021 ontwikkelde zij in opdracht van Pro Education de tweedaagse post HBO cursus voor logopedisten: ‘Ouders in beeld’.
Sinds het najaar van 2021 is Saskia mede eigenaar van de praktijk ‘Taalplezier van 0 tot 4’. Zij biedt vanuit deze praktijk de Hanen® ouderprogramma’s ‘Praten doe je met z’n tweeën’ en ‘Meer dan woorden’ en het Hanen programma voor professionals ‘Leren praten met plezier’.

12:45 – 13:45

Lunchpauze

13:45 – 14:55

Het kind in beeld in gezinnen met complexe problematiek binnen het programma ’10 voor toekomst’.

(Een specialisatie van VHT)

Gerjanne van Essen

Meer over deze presentatie

Gerjanne van Essen neemt jullie in deze presentatie mee met ’10 voor Toekomst‘, een programma van het Leger des Heils waarbinnen zij werken met gezinnen met meervoudige, complexe en vaak chronische problemen. De ‘10’ staat voor tien leefgebieden waarmee gezinnen te maken hebben. Dit zijn de leefgebieden waar de gezinnen problemen in kunnen ervaren en waar zorgen over kunnen zijn. De problemen staan nooit los van elkaar, ze zijn vaak met elkaar verweven en hebben invloed op het hele gezin en alle gezinsleden. Een leefgebied kan bijvoorbeeld financiën zijn of het psychisch functioneren van de ouders en de invloed daarvan op de ontwikkeling van het kind. VHT werkt met ‘Het Trajectplan’ waar de leefgebieden van ’10 voor Toekomst‘ naadloos in passen. Het ‘letterlijk’ in beeld brengen van het kind geeft veel handvatten tot herstel van het functioneren van het gezinssysteem, zelfs wanneer de ouders niet echt een hulpvraag ervaren over de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen, omdat andere problemen uit andere leefgebieden zich sterker opdringen .

Gerjanne van Essen is jeugdhulpverlener bij ’10 voor Toekomst‘ en Clas-H bij het Leger des Heils Midden Nederland.  Gerjanne heeft vanaf de start van ’10 voor Toekomst‘ en als VHT-er ervaring opgedaan in het implementeren van VHT en wil dat graag met jullie delen!

14:55 – 15:20

Koffie- en theepauze

15:20 – 16:30

Autisme in beeld.

(Een specialisatie van VHT in de GGZ).

Erna Teunissen

Meer over deze presentatie

Autimaat is een GGZ-instelling die systeem- en individuele behandeling biedt voor mensen met autisme. Sinds de oprichting van Autimaat in 2006 wordt er gewerkt volgens de basisprincipes van de VHT en de ‘Geef me de 5’-methodiek. Bij het werken met gezinnen waarin autisme een rol speelt, ontstond de behoefte aan een heldere en vooral duidelijke taal. Dit was de reden om het WAT-schema (Waarnemen-Aansluiten-Toevoegen) te ontwikkelen. Het WAT-schema geeft een ondergrond om -vanuit de beelden- het gesprek met het gezin aan te gaan en samen meer oog te ontwikkelen voor de rol die het autisme speelt in de communicatie, zowel in de ouder-kind relatie als tussen partners. De ‘Geef me de 5’-methodiek legt hierbij een basis om te kunnen werken aan wat we Auti-communicatie noemen; een duidelijke taal, ontwikkeld voor mensen met autisme en helpend voor een ieder. Erna Teunissen zal in deze presentatie dieper ingaan op al deze aspecten

Familietherapeut Erna Teunissen werkt bij Autimaat, dit is een GGZ-instelling die systeem- en individuele behandeling biedt voor mensen met autisme.

Tevens traint Erna de licentiehouders bij ‘Geef me de 5’. Ze werkt al 34 jaar met de camera. Ze is ruim 20 jaar landelijk opleider VHT/VIB geweest voor de verstandelijk gehandicaptenzorg en werkt nu ruim 15 jaar in de GGZ. Ze combineert haar ervaring met het contextuele gedachtengoed en kennis van autisme.

16:30 – 16:35

Afsluiting AIT-Studiedag