IN ONTWIKKELING

De stichting AIT is voortdurend in ontwikkeling wat betreft de inhoud en de verdieping van de methodieken. De stichting doet dat in samenwerking met de steunpunten en de aangesloten organisaties. Er zijn verschillende platforms gevormd, waarbinnen die ontwikkeling op dit moment plaatsvindt.