BOUWSTENEN

Bouwstenen van hechting

Prijs: €15,00 (incl. tasje en het schema met de bouwstenen van hechting. Excl. verzendkosten)
Bestellen: stuur een mailtje naar info@ait-spin.com.

De houten bouwstenen kun je gebruiken ter ondersteuning van je uitleg over de Bouwstenen van hechting. Je kunt aan ouders/verzorgers vragen om bij elke bouwsteen van hun kind een, qua grootte, passend blokje te pakken. Hoe groter het gekozen blokje, des te steviger die bouwsteen volgens hen is ontwikkeld. Dit maakt de ontwikkeling van het kind aanschouwelijk en geeft inzicht in welke bouwsteen nog extra aandacht vraagt.

EEN VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK
Bram is 3 jaar en zou gezien zijn leeftijd in bouwsteen vier moeten zitten (‘zelfstandig’). Hij kan of wil echter nog niet veel dingen zelfstandig doen. Hij wil veel geholpen worden door zijn ouders en durft eigenlijk niets zonder hen te doen. Bram klampt zich vaak vast aan moeder.

De ouders proberen Bram meer zelfstandigheid bij te brengen en pushen hem om met andere kinderen te spelen, zich zelf aan te kleden en zelf te eten etc.

In het gesprek met de video-interactiebegeleider wordt het voor de ouders duidelijk dat Bram eerst nog meer heeft in te halen en op te bouwen in de eerste drie bouwstenen, voordat hij zelfstandiger kan gaan functioneren. D.m.v. de bouwstenen zien de ouders in dat ze een stapje terug moeten doen in plaats van Bram pushen om verder te groeien. Want als de vierde bouwsteen daadwerkelijk al zo groot zou zijn als zij wilden, dan zou het bouwwerk alsnog omvallen omdat het fundament te smal is.

50|50
De bouwstenen worden speciaal voor AIT gemaakt door werknemers van de werkplaats 50|50 Wood, een initiatief van het Leger des Heils ter bevordering van re-integratie. Meer informatie over 50|50.