NEONATOLOGIE

Wanneer een kind in het ziekenhuis terechtkomt, gaat de bezorgdheid van ouders over de gezondheid van het kind overheersen. De kwaliteit van het contact tussen ouders en kind lijdt hieronder. Het is belangrijk dat ouders oog blijven houden voor de gezonde behoefte aan contact en ontwikkeling die, ook bij hele kwetsbare en zieke kinderen, aanwezig is. Video-interactiebegeleiding wordt ingezet om ouders te ondersteunen in het contact met hun kind tijdens het verblijf in het ziekenhuis.

Video-interactiebegeleiding wordt preventief aangeboden om latere ontwikkelingsproblemen te voorkomen bij kinderen die een hoog risico daarop hebben, zoals prematuur geboren kinderen. Een langdurige ziekenhuisopname of herhaalde ziekenhuisopname verhoogt bij jonge kinderen het risico dat het contact tussen ouders en kind minder makkelijk tot stand komt. Aan de hand van de videobeelden kan aan de ouders getoond worden waar de baby in het contact om vraagt en wat de baby aan respons van de ouder nodig heeft om te kunnen ontwikkelen. Ouders van premature baby’s krijgen in veel ziekenhuizen standaard video-interactiebegeleiding om het contact en het opbouwen van een band, de hechting, te bevorderen.

INFORMATIE OVER DE OPLEIDING


Wanneer een kind, om welke reden dan ook, in het ziekenhuis terecht komt, gaat de bezorgdheid van ouders over de gezondheid van het kind een overheersende rol spelen. De kwaliteit van het contact tussen ouders en kind lijdt hieronder. Het is belangrijk dat ouders ook oog blijven houden voor de gezonde behoefte aan contact en ontwikkeling die, ook bij de heel kwetsbare en zieke kinderen, aanwezig blijft. Video-interactiebegeleiding (VIB) wordt ingezet in 75% van de ziekenhuizen om ouders te ondersteunen in het contact met hun kind gedurende de periode dat het kind in het ziekenhuis is opgenomen.

Daarnaast wordt video-interactiebegeleiding toegepast om de professional te begeleiden in het contact en de interactie met het kind en met de ouders.

De inzet van VIB in de begeleiding van ouders met premature kinderen is bewezen effectief.

Marij Eliëns is gezondheidswetenschapper en landelijk coördinator video-interactiebegeleiding voor de Gezondheidszorg vanuit de AIT. Zij ontwikkelde, vanaf begin jaren negentig, de methodiek voor de Gezondheidszorg in samenwerking met verschillende ziekenhuizen.