SPECIALISATIE ‘VHT IN GEZINNEN MET MEERVOUDIGE EN COMPLEXE PROBLEMEN (GMCP)’

Inhoud

Een gecertificeerde VHT-er kan kiezen voor de specialisatie ‘VHT in gezinnen met meervoudige en complexe problemen (GMCP)’. Deze scholing wordt gegeven door opleiders (experts), die zelf veel ervaring hebben in het werken met deze doelgroep. Deze vervolgscholing bestaat uit:

1. Een 1-daagse verdiepingsbijeenkomst met een bewijs van deelname. Het is een algemene geaccrediteerde bijeenkomst van 1 dag in een groep van maximaal 12 deelnemers, die als de start dient van de gespecialiseerde vervolgscholing ‘VHT-GMCP’. Men kan ook deelnemen aan deze verdiepingsbijeenkomst zonder daarna de gespecialiseerde vervolgscholing te volgen. De data voor de verdiepingsbijeenkomsten zijn te vinden in de agenda.

2. De gespecialiseerde vervolgscholing ‘VHT-GMCP’ afgerond met een certificaat. Dit zijn 10 scholingsbijeenkomsten gegeven door gespecialiseerde opleiders (experts) in VHT in gezinnen met meervoudige en complexe problemen. De bijeenkomsten vinden individueel plaats of in kleine groepjes van 2 of 3 deelnemers op diverse locaties in het land.

3. Certificering. De gespecialiseerde vervolgscholing ‘VHT-GMCP’ wordt afgesloten met een certificering (1 uur voor 1 kandidaat | 1,5 uur voor 2 kandidaten | 2 uur voor 3 kandidaten) met een AIT-gecommitteerde, waarna registratie in de databank plaatsvindt.

Tijdens de scholing wordt er twee keer een Werk Ontwikkeling Kring (WOK) bezocht.

 

Doelgroep

 • Ambulant gezinswerkers met een geldig VHT-certificaat, werkzaam bij gespecialiseerde jeugdhulporganisaties.
 • Gedragswetenschappers met een geldig VHT-certificaat, werkzaam bij de GGZ.
 • Zelfstandige professionals met een geldig VHT-certificaat, werkzaam in een eigen praktijk.

Doelstelling

De VHT-er kan de methodiek toepassen specifiek bij vragen en problemen in gezinnen met meervoudige en complexe problemen in alle aandachtsvelden van het trajectplan. Daarnaast kan de VHT-er de bijzondere aspecten van meervoudige en complexe problematiek herkennen. Aan de hand van de ingebrachte videobeelden van deze doelgroep werkt de VHT-er met de principes van basiscommunicatie in combinatie met het trajectplan en het inzetten van video-hometraining in de vijf aandachtsgebieden: 1) basiscommunicatie 2) ontwikkeling kind, 3) ontwikkeling ouders, 4) het dagelijkse gezinsleven en 5) het maatschappelijk functioneren van het gezin.

Informatie

030-202 74 82 of info@ait-spin.com

 

Cursisten over de 1-daagse verdiepingsbijeenkomst VHT-GMCP

“Een hele leuke, leerzame dag. Twee zeer enthousiaste en ervaren docenten.”

“Leerzaam, gestructureerd, interactief, gezellig. ”

“Zinvol, lekker gewerkt met de beelden en ervaringen met elkaar uitgewisseld. Veel enthousiasme bij opleiders en deelnemers.”

BELANGRIJKE INFO OP EEN RIJ

 • Niveau: HBO+

 • Vereiste vooropleiding:

  HBO werk- en denkniveau

  Geldig VHT certificaat

 • Accreditaties:  SKJ   | Registerplein  

 • Duur: ca 1 jaar

Aanmelden voor de 1-daagse verdiepingsbijeenkomst VHT-GMCP is mogelijk via deze link. Je gegevens worden alleen gebruikt t.b.v. deze bijscholing en worden niet gebruikt voor andere doeleinden of gedeeld met derden. Door je aan te melden ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Aanmelden voor de gespecialiseerde vervolgscholing VHT-GMCP van 10 supervisies + certificering kan via info@ait-spin.com.

Beknopte informatie ‘VHT in gezinnen met meervoudige en complexe problemen’.

Mariëtte Braam is in 1989 begonnen als video-hometrainer en vanaf 2002 actief als VHT-opleider bij Kenter Jeugdhulp. Vanaf 2002 is zij ook actief als AIT-opleidingscoördinator vanuit Kenter Jeugdhulp t.b.v. de regio Noord-Holland Kennemerland. De methodiek is onlosmakelijk verbonden met Mariëtte. Inhoudelijk is zij breed georiënteerd en als werkbegeleider/opleider vindt ze het belangrijk om niet alleen mensen (en teams) in contact te brengen met ‘eigen kracht’ maar ook ‘kleur’ te laten geven aan hun eigen kracht. Na al die jaren is zij nog steeds overtuigd van de kracht van de methodiek. Mariëtte is een van de auteurs van de handleiding ‘VHT in gezinnen met complexe en meervoudige problemen’ en expert in het werken met VHT voor deze doelgroep. Mariëtte is te bereiken via mariettebraam@kenterjeugdhulp.nl en via 06-81957061.

Thalina van Renssen maakte in 1990, tijdens haar toenmalige baan als kinderverpleegkundige kennis met de methodiek VIB en later VHT. Tijdens het werken met ouders van baby’s en zieke kinderen heeft zij geleerd hoe beelden helpend zijn in het contact in deze kwetsbare periode. Geraakt door de kracht van de methodiek heeft zij deze achtereenvolgens in het ziekenhuis, de thuiszorg en de jeugdzorg ingezet. Daar werd VHT steeds meer ingezet in de hulp aan gezinnen met complexe problematiek. Als opleider geeft zij scholingen aan VHT-ers en VIB-ers in opleiding in de (jeugd)gezondheidszorg. Hoewel de context steeds anders is, is de werking van de methodiek steeds treffend en helpend. Thalina is een van de auteurs van de handleiding ‘VHT in gezinnen met complexe en meervoudige problemen’ en expert in het werken met VHT voor deze doelgroep. Zij is te bereiken via info@vithalina.nl en 06-15192319.

Marianne Wesselink is instellingsopleider VHT, VIB-GMCP en VIB-Gehechtheid bij  Kenter Jeugdhulp. Sinds 2006 gebruikt Marianne de methodiek VHT/VIB binnen haar werk als ambulant hulpverlener en opleider bij Kenter Jeugdhulp. Vanaf de start is zij zo enthousiast over de kracht van deze methodiek, dat zij haar kennis wilde verbreden en vervolgens ook de specialismes VIB-GMCP (gezinnen met meervoudige en complexe problematiek) en VIB-Gehechtheid gevolgd heeft. Na meerdere jaren deze specialismen ingezet te hebben bij de gezinnen en ervaren te hebben welk positief effect de methodiek heeft op de ontwikkeling van de gezinnen én haarzelf, wilde zij deze kennis kunnen overbrengen aan collega hulpverleners. Zij is inmiddels al 10 jaar opleider VHT/VIB/VIB-GMCP en sinds december 2022 ook opleider VIB-Gehechtheid. Haar kracht ligt o.a. in methodisch opleiden en het samen met de cursist zoeken naar diens éigen manier van zich ontwikkelen. Kleine stapjes en genieten van de mooie momenten staan centraal. Samen met twee andere opleiders met veel ervaring met gezinnen met meervoudige en complexe problematiek heeft zij de beschrijving van het scholingsprogramma VIB-GMCP en de verdiepingstraining samengesteld. Zij is te bereiken via mariannewesselink@kenterjeugdhulp.nl en 06-81956996.

De aanvullende gespecialiseerde scholing geeft een totale studiebelasting van:

48 uren bij individuele supervisie

54 uren p.p. bij groepssupervisie (2 personen)

60 uren p.p. bij groepssupervisie (3 personen)

Klik hier voor het overzicht van de studiebelasting in het kader van de accreditering.

Aanbevolen wordt de volgende literatuur:

Handleiding video-hometraining in gezinnen met meervoudige en complexe problemen.
Marij Eliëns, Mariëtte Braam, Thalina van Renssen, Marjan de Lange
ISBN: 9789088506475
120 pagina’s
2020
Prijs: € 32,00

Video-hometraining en video-interactiebegeleiding. Een introductie van de methodieken.
Marij Eliëns (red.)

ISBN: 9789088506055
144 pagina’s
2017
Prijs: € 21,00

Baby’s in Beeld. Video-hometraining en video-interactiebegeleiding bij kwetsbare baby’s.
Uitgave met DVD.
Marij Eliëns (red.)
ISBN 9789066656802
240 pagina’s
Hardcover
2005
Prijs: € 29,50

Handleiding kortdurende video-hometraining in gezinnen met jonge kinderen
Voor professionals in de jeugdgezondheidszorg
Marij Eliëns, Bert Prinsen
ISBN 9789085600541
296 pagina’s
Paperback
2011 (2e herziene druk)
Prijs: € 47,00

Handleiding video-hometraining in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd
Voor professionals in het maatschappelijk werk (incl. dvd)
Bert Prinsen, Mariëtte van der Veen
ISBN: 9789085600534
408 pagina’s
Paperback
2010
Prijs: € 52,50

DVD Rondom de geboorte. 
De DVD geeft informatie over normale gezonde ontwikkeling aan ouders en ter preventie van problemen. Een coproductie van Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG), stichting AIT en stichting Babywerk, 2015.
Prijs: € 5,00 (excl. verzendkosten)

De DVD is te bestellen bij AIT. U kunt een e-mail sturen naar info@ait-spin.com.

Kostenoverzicht voor vervolgopleiding ‘VHT bij complexe problematiek’.

Handleiding  video-hometraining in gezinnen met meervoudige en complexe problemen
Marij Eliëns, Mariëtte Braam, Thalina van Renssen, Marjan de Lange

ISBN 9789088506475 | 120 pagina’s | Paperback | 2020

Prijs: € 32,00.

Te bestellen via Uitgeverij SWP.

Download Flyer

Veel (gespecialiseerde) jeugdzorgorganisaties in Nederland zetten video-hometraining in bij de hulp aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Meestal gebeurt dit in combinatie met andere hulp of als onderdeel van een hulpverleningstraject. Video-hometraining is dan een vorm van specialistische hulp, die voor deze gezinnen heel helpend kan zijn omdat het gericht is op het positief bekrachtigen van de interactie. Het terugkijken naar het dagelijkse gezinsleven aan de hand van beeldanalyse is voor het gezin vaak heel verhelderend. Zo werkt het empowerend voor de gezinnen, waardoor ze andere hulpverlening beter kunnen aannemen.

Deze handleiding is bedoeld voor alle professionals die werken met video-hometraining en die te maken hebben met gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Om de problemen te kunnen hanteren of op te lossen vraagt de hulp voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen meer dan alleen ondersteuning van het contact met basiscommunicatie.

LEES VERDER
Video-hometraining in deze gezinnen vraagt specialistische kennis en vaardigheden van de video-hometrainer op verschillende aandachtgebieden. Vaak is er langdurige hulp nodig en wordt er -naast het basiscommunicatieschema- ook gewerkt met een hulpverleningsplan, het zogenaamde trajectplan. Een gezin met meervoudige en complexe problemen heeft te maken met hulp, die zich richt op verschillende aandachtsvelden. In het trajectplan wordt dit uitgewerkt. Dit gaat altijd in afstemming en samenwerking met andere hulpverleners in het gezin.

De visie, de uitgangspunten en het gedachtegoed van video-hometraining, zoals beschreven in het boek Video-hometraining in gezinnen door H. Biemans, onder redactie van J. Dekker (1994) is de basis geweest voor deze handleiding. De auteurs van deze handleiding hebben deze kernelementen toegespitst en beschreven zoals dat in de praktijk wordt toegepast in het werken met gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Veel dank aan Kenter Jeugdhulp en aan het Leger des Heils Noord Nederland voor het beschikbaar stellen van inhoudelijke kennis en tijd van hun professionals om deze handleiding te schrijven.

Speciale dank gaat uit naar Kenter Jeugdhulp voor de financiële ondersteuning, die het schrijven van deze handleiding mogelijk maakte.