SCHOLING ‘VHT-VOORZORG’

Inhoud

VHT is een standaard onderdeel van het programma VoorZorg, dat gericht is op jonge moeders met een eerste kind.

De scholing ‘VHT-VoorZorg’ bestaat uit 22 bijeenkomsten:

Tijdens de scholing wordt er twee keer een Werk Ontwikkeling Kring bezocht specifiek voor VoorZorg.

 

Doelgroep

Jeugdverpleegkundigen, werkzaam in de JGZ/GGD

Doelstelling

De professional is geschoold en gekwalificeerd video-hometrainer voor de doelgroep van VoorZorg. De belangrijkste doelstellingen van VoorZorg zijn:

  • De verbetering van het zwangerschaps-en geboorteproces voor moeder en kind
  • De verbetering van de gezondheid en ontwikkeling van het kind
  • De verbetering van de persoonlijke ontwikkeling van de moeder en haar mogelijkheden voor opleiding en werk, zodat zij meer kan betekenen voor haar kind.

BELANGRIJKE INFO OP EEN RIJ

  • Niveau: HBO+

  • Vereiste vooropleiding: HBO werk- en denkniveau

  • Accreditaties: V&VN 

  • Duur: ca 1 jaar

Meld je rechtstreeks aan bij AIT met het aanmeldformulier of ga naar info@ait-spin.com. Je gegevens worden alleen gebruikt t.b.v. deze scholing en worden niet gebruikt voor andere doeleinden of gedeeld met derden. Door je aan te melden ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Beknopte informatie over de scholing VHT-VoorZorg.

Mariëtte Braam is in 1989 begonnen als video-hometrainer en vanaf 2002 actief als VHT-opleider bij Kenter Jeugdhulp. Vanaf 2002 is zij ook actief als AIT-opleidingscoördinator vanuit Kenter Jeugdhulp t.b.v. de regio Noord-Holland Kennemerland. De methodiek is onlosmakelijk verbonden met Mariëtte. Inhoudelijk is zij breed georiënteerd en als werkbegeleider/opleider vindt ze het belangrijk om niet alleen mensen (en teams) in contact te brengen met ‘eigen kracht’ maar ook ‘kleur’ te laten geven aan hun eigen kracht. Na al die jaren is zij nog steeds overtuigd van de kracht van de methodiek. Mariëtte is te bereiken via mariettebraam@kenterjeugdhulp.nl en via 06-81957061.

Martina Hut is opleider VHT en opleider VHT-Voorzorg en sinds juni 2006 werkzaam als Pedagoog MSc bij GGD Fryslân, jeugdgezondheidszorg. GGD Fryslân is de gezondheidsdienst van de Friese gemeenten. In haar functie als pedagoog binnen GGD Fryslân ondersteunt en begeleidt zij o.a. ouders en professionals met verschillende vragen op de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Op dit moment is zij voornamelijk werkzaam als trainer en coach in de ondersteuning van professionals binnen de voorschoolse en schoolse voorzieningen. Daarnaast is zij zowel bij GGD Fryslân als het M.O.S. interne aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld. Sinds juni 2017 is zij opleider VHT en recent is zij gestart als opleider VHT-Voorzorg. De meerwaarde en kracht van VHT te mogen overdragen aan mijn collega’s in opleiding en het resultaat dat het kan opleveren in de gezinnen vindt zij heel waardevol! Martina is te bereiken via m.hut@ggdfryslan.nl en via 088-2299430 /06-31649122.

Annemiek de Jong is de AIT-opleider voor scholingen en bijscholing op het gebied van VHT en VIB voor kwetsbare ouders en kinderen. Zij heeft 16 jaar ervaring als uitvoerend consulent in gezinnen en heeft daar vrijwel dagelijks met VHT en VIB gewerkt in de  gezinnen met hun formele en informele netwerk. Sinds 1999 verzorgt zij scholingen VHT en VIB binnen de gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs, de (jeugd)gezondheidszorg en de ziekenhuizen. Enthousiasme en gedrevenheid kenmerken haar werkstijl. Samen genieten van groei en kleine ontwikkelstappen staat voorop. Annemiek is te bereiken via 06 3855 4331 of annemiekdejong1@gmail.com

Marion Mertens is in 1990 gestart met haar werkzaamheden in de jeugdzorg. Toen zij in 2001 als ambulant hulpverlener aan de slag ging is, werd zij opgeleid tot VHT-er. Vanaf 2007 is ze actief als opleider en AIT-opleidingscoördinator VHT en VIB. Bij het opleiden van mensen tot VIB-er of VHT-er vindt zij het van groot belang om aan te sluiten bij die kennis en vaardigheden die de cursist al heeft en op zoek te gaan naar de meerwaarde die VIB/VHT hierbij kan geven. Voor AIT is zij verantwoordelijk voor opleidingen, kwaliteitszorg en ontwikkeling van VHT en VIB binnen de sectoren jeugdzorg.pleegzorg, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg en GGZ  in de provincies Brabant en Limburg. Marion is te bereiken via m.mertens@combinatiejeugdzorg.nl en via 040 -7022253 / 06-51796165.

Jacquelien Tieleman is werkzaam bij Rivas Zorggroep. Deze zorgaanbieder levert ziekenhuiszorg met daarnaast een breed pakket van woonzorg, wijkverpleging, verpleeghuiszorg en jeugdgezondheidszorg aan cliënten in Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht. Bij deze organisatie is zij intern opleider VHT en VIB-er en geeft supervisie en intervisie. Daarnaast is zij opleider VHT-Voorzorg. Als neventaak is zij gecertificeerd coach en trainer en focusgroep begeleider vanuit Planetree Nederland. Zij is te bereiken via j.tieleman@rivas.nl.

Thalina maakte in 1990, tijdens haar toenmalige baan als kinderverpleegkundige kennis met de methodiek VIB en later VHT. Tijdens het werken met ouders van baby’s en zieke kinderen heeft zij geleerd hoe beelden helpend zijn in het contact in deze kwetsbare periode. Geraakt door de kracht van de methodiek heeft zij deze achtereenvolgens in het ziekenhuis, de thuiszorg en de jeugdzorg ingezet. Daar werd VHT steeds meer ingezet in de hulp aan gezinnen met complexe problematiek. Als opleider geeft zij scholingen aan VHT-ers en VIB-ers in opleiding in de (jeugd)gezondheidszorg. Hoewel de context steeds anders is, is de werking van de methodiek steeds treffend en helpend. Zij is te bereiken via info@vithalina.nl of 06-15192319.

Dionne van Wezenbeek-Voogd werkt vanaf 1990 met de methodieken VHT/VIB is werkzaam als opleider VHT/VIB/K-VHT verbonden aan AIT. Zij heeft tot 2001 gewerkt als kinderverpleegkundige op een neonatologie/kinderafdeling. Sinds 2001 werkt zij als jeugd- en gezinsprofessional binnen de jeugdhulpverlening. Vanaf 2017 is zij werkzaam in een wijkteam binnen het team complexe jeugd (0-18 jaar). Hierin heeft zij, naast de complexiteit van de gezinnen, vooral de dynamiek mogen ervaren hoe belangrijk samenwerken met het omliggende werkveld is. Dionne doet haar werk met veel enthousiasme en vindt het boeiend hoe processen binnen gezinssystemen verlopen en welke invloed dit heeft op de ontwikkeling van vooral het hele jonge kind.

De scholing geeft een totale studiebelasting van:

109 uren bij individuele bijeenkomsten

120 uren p.p. bij groepsbijeenkomsten van 2 personen

131 uren p.p. bij groepsbijeenkomsten van 3 personen

Klik hier voor het overzicht van de studiebelasting in het kader van de accreditering.

Aanbevolen wordt de volgende literatuur:

Video-hometraining en video-interactiebegeleiding. Een introductie van de methodieken.
Marij Eliëns (red.)

ISBN: 9789088506055 |144 pagina’s | 2017 | Prijs: € 21,00

Baby’s in Beeld. Video-hometraining en video-interactiebegeleiding bij kwetsbare baby’s.
Uitgave met DVD.
Marij Eliëns (red.)
ISBN 9789066656802 | 240 pagina’s | Hardcover | 2005 | Prijs: € 29,50 

Handleiding kortdurende video-hometraining in gezinnen met jonge kinderen
Voor professionals in de jeugdgezondheidszorg
Marij Eliëns, Bert Prinsen
ISBN 9789085600541 | 296 pagina’s | Paperback | 2011 (2e herziene druk) | Prijs: € 47,00 

DVD Rondom de geboorte. 
De DVD geeft informatie over normale gezonde ontwikkeling aan ouders en ter preventie van problemen. Een coproductie van Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG), stichting AIT en stichting Babywerk, 2015.
Prijs: € 5,00 (excl. verzendkosten). De DVD is te bestellen bij AIT. U kunt een e-mail sturen naar info@ait-spin.com.

Handleiding video-hometraining in gezinnen met meervoudige en complexe problemen
Marij Eliëns, Mariëtte Braam, Thalina van Renssen, Marjan de Lange

ISBN 9789088506475 | 120 pagina’s | Paperback | 2020 | Prijs: € 32,00.

Tarieven van de opleiding VHT-VoorZorg.