SCHOLINGEN VIDEO-HOMETRAINING

De scholing voor K-VHT is bedoeld voor jeugdverpleegkundigen uit de JGZ/GGD en/of voor ambulant gezinswerkers bij de lokale teams. Ook zelfstandigen met een eigen praktijk kunnen deze scholing volgen.

De scholing voor VHT voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd is bedoeld voor ambulante werkers die VHT aanbieden o.a. vanuit de lokale teams. Ook zelfstandigen met een eigen praktijk kunnen deze scholing volgen.

De scholing voor VHT voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd is bedoeld voor gezinswerkers in Jeugdhulporganisaties en voor gedragswetenschappers en gezinswerkers in de GGZ. De scholing is gericht op het werken met ouders die veel opvoedingsvragen hebben en er sprake is van (ernstige) ontwikkelingsproblemen bij kinderen.

De scholing voor VHT voor cliënten met een verstandelijke beperkingen in de gehandicaptenzorg is bedoeld voor medewerkers van MEE-organisaties of andere organisaties die ouders uit deze doelgroep in de thuissituatie begeleiden.

De scholing voor VHT voor cliënten met een communicatieve beperkingen wordt gevolg door medewerkers van organisaties die zich richten op ouders van kinderen met auditieve en/of visuele beperkingen.

De scholing voor VHT-VoorZorg is bedoeld voor jeugdverpleegkundigen. VoorZorg is een programma van het NCJ. VHT is een standaard onderdeel van het programma VoorZorg.

VHT-autisme wordt onder de naam VIAA ingezet in de cursussen van Geef me de 5. Professionals en opvoeders die deze methodiek willen leren, voor omgang met mensen met autisme, maken zo de vertaalslag van theorie naar praktijk.

GESPECIALISEERDE SCHOLINGEN VIDEO-HOMETRAINING

Na de scholing K-VHT en/of VHT kan men een specialisatie volgen.

De scholing voor VHT in gezinnen met meervoudige en complexe problemen (GMCP) is een specialisatie en bedoeld voor gespecialiseerde jeugdzorgwerkers. Het is een specialisatie van de VHT met extra aandacht voor het werken met trajectplannen in gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

De scholing VHT-Gehechtheid is een specialisatie van de VHT. Met de specialisatie ‘VHT-Gehechtheid’ krijgt men extra deskundigheid op het gebied van gehechtheid en basiscommunicatie, gebaseerd op het werken met de bouwstenen van gehechtheid.

De scholing voor opleider VHT kan gevolgd worden nadat de scholing voor de VHT is afgerond en men minimaal één jaar in de praktijk met de methodiek heeft gewerkt.

BIJSCHOLINGEN

Er worden regelmatig bijscholingen aangeboden door AIT rondom specifieke thema’s. Deze bijscholingen worden afgerond met een deelcertificaat en kunnen een onderdeel vormen van een specialisatie.

De 5-daagse bijscholing Gehechtheid wordt een paar keer per jaar aangeboden door AIT.