Scholingen overzicht video-interactiebegeleiding2023-05-17T13:01:30+02:00

SCHOLINGEN VIDEO-INTERACTIEBEGELEIDING

De scholing tot video-interactiebegeleider (VIB-er) is bedoeld voor professionals die ouders begeleiden in het contact met het kind in situaties dat het kind niet thuis is of als er sprake is van niet-biologisch ouderschap, zoals pleegzorg en adoptiezorg. Daarnaast worden professionals geschoold in VIB om collega’s te begeleiden in de werksituatie, met als doel de communicatie en het vakmanschap te verbeteren. Het gaat hierbij verpleegkundigen in het ziekenhuis, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, leerkrachten op school of professionals werkzaam in de dagbehandeling of in een residentiële setting in de jeugdzorg of gehandicaptenzorg.

SCHOLINGEN

(ID-08) De scholing voor VIB-Ziekenhuizen is bedoeld voor verpleegkundigen en medisch pedagogisch zorgverleners, werkzaam op een Vrouw-Moeder-Kind Centrum, de PAAZ of op de polikliniek.

De scholing voor VIB in de pleegzorg is bedoeld voor pleegzorgwerkers, die vanuit een jeugdzorginstelling werken met pleeggezinnen.

De scholing VIB in de adoptiezorg is bedoeld voor professionele begeleiders, die werken met adoptiegezinnen.

De scholing voor VIB in de jeugdhulp/GGZ is bedoeld voor medewerkers in jeugdzorgorganisaties ten behoeve van het vakmanschap.

De scholing VIB op het consultatiebureau is bedoeld voor jeugdverpleegkundigen en/of jeugdartsen in het kader van deskundigheidsbevordering en is gericht op het vakmanschap.

De scholing voor VIB bij cliënten met een verstandelijke beperkingen is gericht op het vakmanschap van de professional, werkzaam met deze doelgroep.

De scholing voor VIB bij cliënten met een communicatieve beperking is gericht op het vakmanschap van de professional, werkzaam met deze doelgroep.

De scholing voor VIB, toegepast in de logopedie is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn binnen de communicatieve gehandicaptenzorg en/of professionals die werken met kinderen met taal/spraakproblemen in een organisatie of met een eigen praktijk.

De scholing voor VIB-SamenStarten is bedoeld voor jeugdverpleegkundigen en/of jeugdartsen in het kader van deskundigheidsbevordering. AIT werkt hierin samen met het NCJ, dat de regie heeft van het programma SamenStarten.

De scholing voor VIB in de kinderopvang is bedoeld voor pedagogische coaches ten behoeve van de deskundigheidsbevordering van de pedagogisch medewerkers.

De scholing voor S-VIB in scholen is bedoeld voor leerkrachten in het onderwijs.

VIB-autisme wordt onder de naam VIAA ingezet in de cursussen van Geef me de 5. Professionals en opvoeders die deze methodiek willen leren, voor omgang met mensen met autisme, maken zo de vertaalslag van theorie naar praktijk.

 

GESPECIALISEERDE SCHOLINGEN VIDEO-INTERACTIEBEGELEIDING

Het certificaat VIB geeft toegang tot specialisaties.

De scholing VIB-Gehechtheid is een specialisatie in de VIB-opleiding. Met de opleiding ‘Gehechtheid’ heeft men extra deskundigheid op het gebied van gehechtheid en het werken met de bouwstenen van gehechtheid, gecombineerd met de basiscommunicatie.

De scholing tot VIB-opleider is een specialisatie en kan gevolgd worden nadat de scholing VIB is afgerond en men minimaal één jaar als video-interactiebegeleider in de praktijk heeft gewerkt.

De scholing tot opleider Gehechtheid kan gevolgd worden door een opleider die de scholing ‘Gehechtheid’ heeft afgerond. Het is een gespecialiseerde opleiding, die specifiek gericht is op het opleiden m.b.t. Gehechtheid, waarna men geregistreerd wordt als opleider Gehechtheid in de databank van AIT.

BIJSCHOLINGEN

Er worden regelmatig bijscholingen aangeboden door AIT rondom specifieke thema’s. Deze bijscholingen worden afgerond met een deelcertificaat en kunnen een deel vormen van een gespecialiseerde scholing.

De bijscholing Gehechtheid wordt een paar keer per jaar aangeboden door AIT.

 

Ga naar de bovenkant