Scholingen overzicht video-interactiebegeleiding2022-11-16T21:38:39+01:00

SCHOLINGEN VIDEO-INTERACTIEBEGELEIDING

De scholing tot video-interactiebegeleider (VIB-er) is bedoeld voor professionals die ouders begeleiden in het contact met het kind in situaties dat het kind niet thuis is of als er sprake is van niet-biologisch ouderschap, zoals pleegzorg en adoptiezorg. Daarnaast worden professionals geschoold in VIB om collega’s te begeleiden in de werksituatie, met als doel de communicatie en het vakmanschap te verbeteren. Het gaat hierbij verpleegkundigen in het ziekenhuis, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, leerkrachten op school of professionals werkzaam in de dagbehandeling of in een residentiële setting in de jeugdzorg of gehandicaptenzorg.

SCHOLINGEN

VIB-Ziekenhuizen

De scholing voor VIB-Ziekenhuizen is bedoeld voor verpleegkundigen en medisch pedagogisch zorgverleners, werkzaam op een Vrouw-Moeder-Kind Centrum, de PAAZ of op de polikliniek.

VIB-JGZ/GGD

De scholing VIB op het consultatiebureau is bedoeld voor jeugdverpleegkundigen en/of jeugdartsen in het kader van deskundigheidsbevordering en is gericht op het vakmanschap.

VIB-SamenStarten

De scholing voor VIB-SamenStarten is bedoeld voor jeugdverpleegkundigen en/of jeugdartsen in het kader van deskundigheidsbevordering. AIT werkt hierin samen met het NCJ, dat de regie heeft van het programma SamenStarten.

VIB-Kinderopvang

De scholing voor VIB in de kinderopvang is bedoeld voor pedagogische coaches ten behoeve van de deskundigheidsbevordering van de pedagogisch medewerkers.

VIB-Onderwijs (S-VIB)

De scholing voor S-VIB in scholen is bedoeld voor leerkrachten in het onderwijs.

VIB-Jeugdhulp/GGZ

De scholing voor VIB in de jeugdhulp/GGZ is bedoeld voor medewerkers in jeugdzorgorganisaties ten behoeve van het vakmanschap.

VIB-Pleegzorg

De scholing voor VIB in de pleegzorg is bedoeld voor pleegzorgwerkers, die vanuit een jeugdzorginstelling werken met pleeggezinnen.

VIB-Adoptiezorg

De scholing VIB in de adoptiezorg is bedoeld voor professionele begeleiders, die werken met adoptiegezinnen.

VIB-Verstandelijke beperkingen

De scholing voor VIB bij cliënten met een verstandelijke beperkingen is gericht op het vakmanschap van de professional, werkzaam met deze doelgroep.

VIB-Communicatieve beperkingen

De scholing voor VIB bij cliënten met een communicatieve beperking is gericht op het vakmanschap van de professional, werkzaam met deze doelgroep.

VIB-Logopedie

De scholing voor VIB, toegepast in de logopedie is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn binnen de communicatieve gehandicaptenzorg en/of professionals die werken met kinderen met taal/spraakproblemen in een organisatie of met een eigen praktijk.

VIB-Autisme

VIB-autisme wordt onder de naam VIAA ingezet in de cursussen van Geef me de 5. Professionals en opvoeders die deze methodiek willen leren, voor omgang met mensen met autisme, maken zo de vertaalslag van theorie naar praktijk.

 

GESPECIALISEERDE SCHOLINGEN VIDEO-INTERACTIEBEGELEIDING

Het certificaat VIB geeft toegang tot specialisaties.

VIB-Gehechtheid

De scholing VIB-Gehechtheid is een specialisatie in de VIB-opleiding. Met de opleiding ‘Gehechtheid’ heeft men extra deskundigheid op het gebied van gehechtheid en het werken met de bouwstenen van gehechtheid, gecombineerd met de basiscommunicatie.

VIB-Opleider

De scholing tot VIB-opleider is een specialisatie en kan gevolgd worden nadat de scholing VIB is afgerond en men minimaal één jaar als video-interactiebegeleider in de praktijk heeft gewerkt.

Opleider Gehechtheid

De scholing tot opleider Gehechtheid kan gevolgd worden door een opleider die de scholing ‘Gehechtheid’ heeft afgerond. Het is een gespecialiseerde opleiding, die specifiek gericht is op het opleiden m.b.t. Gehechtheid, waarna men geregistreerd wordt als opleider Gehechtheid in de databank van AIT.

BIJSCHOLINGEN

Er worden regelmatig bijscholingen aangeboden door AIT rondom specifieke thema’s. Deze bijscholingen worden afgerond met een deelcertificaat en kunnen een deel vormen van een gespecialiseerde scholing.

5-Daagse bijscholing Gehechtheid

De bijscholing Gehechtheid wordt een paar keer per jaar aangeboden door AIT.

 

Ga naar de bovenkant