LEREN VANUIT DE PRAKTIJK

Kosten

2-daagse introductiecursus:

€ 515,00 p.p. (incl. drankjes en lunch).

Kosten

22 bijeenkomsten:

vanaf € 2.880,= p.p.

Kosten

22 bijeenkomsten:

vanaf € 2.880,= p.p.

De scholingen VHT en VIB

Voorafgaand aan de scholingen VHT en VIB biedt AIT een algemene introductiecursus aan ter kennismaking. Na deze introductiecursus kan er een scholing in VHT of in VIB gevolgd worden. De scholingen bestaan uit het volgen van bijeenkomsten (individueel of in kleine groepen) en twee keer deelname aan een groepsbijeenkomst van maximaal 12 personen (WOK). Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van de werksector, waarin je werkzaam bent. Elk scholingsprogramma is ‘op maat’ ontwikkeld en afgestemd op de werksector en de bijbehorende doelgroep. Ook het volgen van een studiedag kan onderdeel zijn van de scholing. VHT- en VIB-scholingen worden aangeboden door de steunpunten van AIT volgens het ’train-de-trainer’-model door gekwalificeerde opleiders, die zelf praktijkervaring hebben in het werken met de methodieken VHT en/of VIB. Na het behalen van het certificaat VHT of VIB kunnen er aanvullend specialistische scholingen gevolgd worden. Ook kan iemand die in VHT is geschoold, de switch naar VIB maken of omgekeerd, met aanvullende scholingsbijeenkomsten.

Start

Men kan het hele jaar door starten met een scholing. Aanmelden kan bij AIT of via de introductiecursus.

Scholingsvoorwaarden

De kandidaat is in de gelegenheid om de methodiek in te zetten binnen de organisatie waarin hij werkzaam is of vanuit een eigen praktijk.

Certificaat

De scholing wordt afgesloten met een officieel AIT-certificaat, waarna landelijke registratie plaatsvindt en men de bevoegdheid heeft om met de methodiek te werken.

Locaties

De scholingen worden op verschillende locaties in het land gegeven door de AIT-steunpunten.

Informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij het steunpunt in jouw regio.

VHT-VoorZorg en VIB-SamenStarten

De scholingen VHT-VoorZorg en VIB-SamenStarten worden verzorgd door het landelijk bureau van AIT.

Accreditaties

De introductiecursus en alle scholingen zijn geaccrediteerd, met uitzondering van de scholing tot opleider. Meer informatie over accreditatie bij SKJ | Registerplein | V&VN en VSR | ADAP

Vrijstellingen

Een professional, die in VHT is geschoold en de overstap naar VIB wil maken, heeft een aantal vrijstellingen voor de scholing in VIB. En omgekeerd ook voor VIB naar VHT. Er wordt dan op maat bekeken waar de hiaten zitten en aanvullend 5 tot 10 scholingsbijeenkomsten gevolgd (afhankelijk van kennis en vaardigheden). Een kandidaat die op een -bij AIT aangesloten- hogeschool de module VHT/VIB heeft gevolgd, heeft vrijstelling voor de introductiecursus.

Wetenschappelijk onderzoek

Diverse varianten van video-hometraining staan geregistreerd in de Databank Effectieve Interventies bij het NJi als ‘theoretisch goed onderbouwd’. Wetenschappelijk onderzoek voor VIB-Kinderopvang en VIB-Ziekenhuizen heeft significante positieve effecten aangetoond.

ERKENNINGEN

AIT is opgenomen in het register van CRKBO (www.crkbo.nl) en is CPION erkend voor S-VIB. AIT voldoet daarmee aan de kwaliteitscode en is vrijgesteld van BTW.

CRKBO
Post Initieel Onderwijs