In het kort...

Data van de volgende AIT-Studiedagen:
20 mei 2019 en 18 november 2019

Informatie


AIT

Bezoekers: Burgemeester Verderlaan 15-A
3544 AD Utrecht

E-mail: info@ait-spin.com

Telefoon: 030-275 91 00 (via de centrale van Pento)

Bankrekening:
NL52 RABO 0151 5585 15

   Welkom | belangrijke mededelingen van de AIT

Verhuisbericht van de AIT

 

AIT is verhuisd naar Utrecht!

Contactgegevens:

Burgemeester Verderlaan 15-A
3544 AD Utrecht

T: 030-275 91 00 (via de centrale van Pento)

E: info@ait-spin.com

 

terug | naar boven


Wat doet de AIT?

AIT (Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling) is methodiek- en merkeigenaar van video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB).

Beide methodes benutten de inzet van ‘basiscommunicatie’ om de kwaliteit van het contact te verbeteren tussen opvoeders en kinderen, tussen hulpverleners en cliënten en tussen professionele begeleiders onderling.

Lees meer...

 


 

Methode: Video-hometraining

Video-hometraining (VHT) is een vorm van professionele begeleiding of hulpverlening voor gezinnen met problemen in de opvoeding. Door analyse van korte video-opnames van de alledaagse omgang thuis, wordt zichtbaar wat nog goed loopt in de communicatie en wat verbeterd kan worden. De video-opnames worden door de begeleiders samen met de ouders besproken en geanalyseerd, met als doel de ouders helder zicht te geven op het functioneren en de behoeftes van het kind. Lees meer...

Methode: Video-interactiebegeleiding

Video-interactiebegeleiding heeft zich ontwikkeld naast de methode video-hometraining. Video-interactiebegleiding wordt ingezet in de professionele werksituatie, met name om de communicatie tussen opvoeders en kinderen te verbeteren. Het kan hierbij gaan om leidsters in de kinderopvang, verpleging in het ziekenhuis, leerkrachten op school of groepsleiders in de daghulp of op internaten. Lees meer...

Opleidingen en werkontwikkelingskringen

AIT organiseert cursussen, opleidingen en werk-ontwikkelingskringen vanuit 22 steunpunten in Nederland. Deze activiteiten worden gecoŲrdineerd vanuit het landelijk bureau van AIT.

Een steunpunt is een instelling met veel expertise op het gebied van VHT/VIB; die gekwalificeerde opleiders inzet t.b.v. de AIT-opleidingen en kwaliteitszorg en deze ook faciliteert. Sommige steunpunten vervullen taken voor een specifieke werksoort (landelijke steunpunten), andere vervullen een regionale taak (regionale steunpunten). Lees meer...

Mededelingen van de AIT

  • De Handleiding VIB-Gezondheidszorg is verschenen! Video-interactiebegeleiding (VIB) wordt ingezet in 75% van de ziekenhuizen om ouders te ondersteunen in het contact met hun kind gedurende de periode dat het kind in het ziekenhuis is opgenomen. Lees meer....
  • De Erkenningscommissie Interventies heeft in september 2010 de 'Kortdurende Video-Hometraining (K-VHT) in gezinnen met jonge kinderen' erkend als theoretisch goed onderbouwd. Zie: DEI (Databank Effectieve Interventies).
  • Video-hometraining (VHT) in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd is in april 2014, erkend als theoretisch goed onderbouwd door de Erkenningscommissie. Zie hiervoor tevens de databank (DEI).
  • VIB in de Kinderopvang is opgenomen in de Databank Methodieken Pedagogische Kwaliteit van het NJi. Doorklikken naar databank via www.nji.nl/methodieken
  • De erkenning voor VIB en Gehechtheid in de adoptienazorg is aangevraagd bij de DEI.

 

 

terug | naar boven