De AIT-studiedag van 8 juni a.s. is verplaatst naar maandag 16 november 2020. Op deze dag stond in eerste instantie de tweede studiedag van dit jaar gepland. Dat betekent dus dat er dit jaar maar één studiedag is. Namelijk op 16 november.

De data van de studiedagen in 2021 zullen zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden. Alle workshopsprekers van de studiedag van 8 juni hebben aangegeven hun workshop op 16 november te kunnen geven. Wij willen alle sprekers danken voor hun flexibiliteit!

Er zijn tevens twee extra workshops aan het programma toegevoegd binnen de thema’s GGZ en Gehandicaptenzorg:

Samenwerken met gezinnen: EMDR en VHT bij vroege traumatische ervaringen van het jonge kind. (Workshop 4). Charlotte van der Wall en Mariëtte Ruiter.

Balans in beweging. Wanneer je de wereld om je heen niet als vanzelfsprekend ervaart. (Workshop 8). Lucie Engelen.

Iedereen die zich al voor de studiedag heeft opgegeven, krijgt een persoonlijk bericht over de extra workshops. Het is namelijk mogelijk om de workshopkeuze aan te passen.

Meer informatie over de studiedag