AANMELDINGSVOORWAARDEN AIT-STUDIEDAG 14 NOVEMBER 2022

Door je voor de studiedag aan te melden ga je akkoord met onderstaande voorwaarden.

Toegangsbewijs
Nadat je je online hebt aangemeld, ontvang je per e-mail een bevestiging van je aanmelding.
Bij aanmelding voor de studiedag op locatie ontvang je uiterlijk maandag 7 november 2022 een e-mail met toegangsbewijs.
Bij aanmelding voor de studiedag via live stream ontvang je uiterlijk vrijdag 11 november 2022 een e-mail met link naar de live stream.

Studiedag terugkijken
Alle deelnemers ontvangen circa 2 dagen na de studiedag de link waarmee de beelden van de studiedag (plenaire presentaties) teruggekeken kunnen worden.
Terugkijken is mogelijk t/m maandag 28 november 2022.

Betaling / factuur
Facturen worden per post verstuurd, tenzij is aangegeven dat digitale facturering gewenst is.
Je wordt vriendelijk verzocht binnen vier weken na ontvangst van de factuur het deelnamebedrag over te maken op bankrekeningnummer NL52 RABO 0151 5585 15 van Stichting AIT. In geval er vier weken na de factuurdatum nog niet betaald is, wordt er € 25,00 extra aan administratiekosten in rekening gebracht.

Vervanging bij verhindering
Indien je onverhoopt verhinderd bent om deel te nemen aan de AIT-studiedag, dan kan een collega in jouw plaats deelnemen aan de studiedag. Je kunt dit melden bij info@ait-spin.com.

Annulering
Als je verhinderd bent en je hebt geen vervanging, dan kun je dit tot 7 november 2022 melden bij info@ait-spin.com. In dit geval wordt het deelnamebedrag, onder aftrek van €15,00 administratiekosten, gerestitueerd. Ná 7 november 2022 vindt er bij annulering geen restitutie meer plaats.

Bijzonderheden
Vanwege de privacy van ouders en kinderen die mogelijk te zien zijn op de beelden, is het niet toegestaan de presentaties te filmen met mobiele telefoon, camera of iPad of om de beelden op de laptop op te nemen.

Uitzonderingen
Voor journalisten geldt een aparte regeling na overleg.