ALGEMENE TARIEVEN 2022

Betreft Groepsgrootte Tijd Tarief
Scholingsbijeenkomsten (supervisies)
 Max. 3 personen 1 persoon = 1 uur

2 personen = 1½ uur

3 personen = 2 uur

€ 110,00 p.p.
Indien de kandidaten uit dezelfde organisatie komen, krijgen de 2e en de 3e persoon ieder 10% korting
Werk Ontwikkeling Kring (WOK) Max. 12 personen 2½ uur €  65,00 p.p
Algemene studiedagen Max. 450 personen 6 uur Online € 195,00

Live € 220,00 (incl. catering)

Werksectorgerichte studiedagen Max. 100 personen 6 uur € 130,00 (incl. catering)
Certificering met opleider + gecommitteerde Max. 3 personen 1 persoon   = 1 uur
2 personen = 1½ uur
3 personen = 2 uur
€ 220,00 per uur
Tussenevaluatie met opleider + gecommitteerde Max. 3 personen 1 persoon   = 1 uur
2 personen = 1½ uur
3 personen = 2 uur
€ 220,00 per uur
Reiskilometers €   0,39 per kilometer
Reistijd € 45,00 per uur