Opleiding tot VIB-opleider

Aangeboden door
AIT-steunpunten
Bijeenkomsten**

+ tussenevaluatie

+ certificering

 Groepssamenstelling Tarief*, **
Ziekenhuizen 10 bijeenkomsten van 1½ uur

Tussenevaluatie van 1 uur

Certificering van 1 uur

1 persoon € 2.090,=
Kinderopvang en Onderwijs 15 bijeenkomsten van 1½ uur

Tussenevaluatie van 1 uur

Certificering van 1 uur

1 persoon € 2915,=
Overige sectoren 20 bijeenkomsten van 1½ uur

Tussenevaluatie van 1 uur

Certificering van 1 uur

1 persoon € 3740,=

* Exclusief reiskosten van de opleider en van de gecommitteerde (reisuurtarief € 45,= + reiskilometers €0,34 p/km of OV)

** Exclusief deelname WOK en studiedagen