Tarieven 2021 opleiding tot opleider VHT – of VIB-Gehechtheid

Aangeboden door enkele
AIT-steunpunten
Bijeenkomsten:**

20 supervisies

+ 1 tussenevaluatie

+ 1 certificering

 Aantal kandidaten Tarief*, **
Gespecialiseerde zorg voor jeugd 22 bijeenkomsten van  1 uur 1 persoon € 2.640,=

* Exclusief reiskosten van de opleider en van de gecommitteerde (reistijd € 45,= per uur + reiskilometers €0,34 p/km of OV)

** Exclusief deelname WOK en studiedagen