Opleiding tot VIB-G-opleider

Aangeboden door enkele
AIT-steunpunten
Bijeenkomsten**

+ tussenevaluatie

+ certificering

 Groepssamenstelling Tarief*, **
Gespecialiseerde zorg voor jeugd 20 bijeenkomsten van  1 uur

Tussenevaluatie van 1 uur

Certificering van 1 uur

1 persoon € 2.640,=

* Exclusief reiskosten van de opleider en van de gecommitteerde (reistijd € 45,= per uur + reiskilometers €0,34 p/km of OV)

** Exclusief deelname WOK en studiedagen