TARIEVEN 2024

AIT biedt een algemene dienstverlening aan alle organisaties die met VHT en/of VIB werken. De dienstverlening bestaat oa.a. uit het produceren van handleidingen en video-voorlichtingsmateriaal, het organiseren van (wetenschappelijke) onderbouwing, resultaatmetingen en monitoring, accreditatie, innovatie, inhoudelijke werkontwikkeling van de methodieken en implementatiebegeleiding. [Meer over de dienstverlening….]

Wanneer een organisatie zijn professional de scholing heeft laten volgen en deze wordt afgerond met het certificaat, stroomt deze professional automatisch door naar het kwaliteitsborgingssysteem. De organisatie (met de gecertificeerde professional) verbindt zich daarmee aan merkeigenaar AIT, door middel van een registratie. Dit geeft de organisatie het recht om te werken met de methodieken VHT en VIB met geschoolde en bevoegde professionals. De organisatie wordt vermeld op de landkaart als ‘aangesloten’ organisatie. Voor de registratie van de organisatie en voor de registratie van de gecertificeerde professional wordt een jaarlijkse afdracht gevraagd.

AIT heeft voor alle scholingen en dienstverlening vaste tarieven die door alle steunpunten gehanteerd worden.

Elke organisatie die (varianten van) VHT/VIB inzet, betaalt een jaarlijkse afdracht aan de stichting AIT (merkeigenaar) en heeft daarmee de rechten om met de methodiek te werken.