TARIEVEN

Organisaties die (varianten van) VHT/VIB willen inzetten, betalen een jaarlijkse afdracht aan de stichting AIT. Deze afdracht is bedoeld voor algemene dienstverlening, de productie van handleidingen en video-voorlichtingsmateriaal, het behartigen van onderbouwing, onderzoek, accreditatie, innovatie, , inhoudelijke ontwikkeling van de methodieken en implementatiebegeleiding.

Daarnaast is er een jaarlijkse afdracht voor de registratie en certificering van de erkende professionals die met de methodiek werken in een landelijke databank.

AIT-DIENSTEN
VHT-opleidingen
VIB-opleidingen