AIT is ontwikkelaar, methodiek- en merkeigenaar van (alle varianten van) VHT en VIB. Het bevorderen, behouden en borgen van de kwaliteit van de inhoud en van de toepassing van de methodieken staan centraal bij alle activiteiten. In dit kader is VHT voor kinderen in de basisschoolleeftijd onlangs geëvalueerd door middel van een vragenlijstonderzoek onder zowel VHT-ers als ouders die professionele begeleiding met VHT hebben ontvangen. Met dit onderzoek wilde AIT antwoord krijgen op de volgende vragen:

1) Hoe tevreden zijn VHT-ers over het werken met de methodiek VHT?
2) Hoe tevreden zijn ouders over de VHT-opgeleide professional?
3) Hoe tevreden zijn ouders over de begeleiding met VHT?

Resultaten
Uit het onderzoek is gebleken dat zowel de ouders die ondersteuning hebben ontvangen met VHT als de VHT-ers die deze ondersteuning hebben geboden zeer positief zijn over de methodiek. Bij een volgende hulpvraag zouden de ouders weer ondersteuning met VHT willen en ze zouden andere ouders ook adviseren om zich te laten begeleiden met VHT. Ze geven aan dat de beelden veel inzicht geven en zeer verhelderend zijn.
De VHT-ers geven aan het gebruik van de methodiek een meerwaarde te vinden in de hulpverleningstrajecten en ze zouden hun collega’s ook adviseren het te gebruiken in de hulpverlening aan ouders.

AIT wil alle VHT-ers en de ouders die aan het onderzoek hebben meegewerkt hartelijk bedanken voor hun bijdrage.