ELK KIND HEEFT RECHT OP EEN GELUKKIGE JEUGD

Video-hometraining (VHT) is een vorm van professionele begeleiding met beelden voor gezinnen met vragen en/of problemen in de opvoeding. Door een methodische analyse van korte video-opnames van de alledaagse omgang thuis, wordt zichtbaar wat nog goed loopt in de communicatie en wat het kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. De video-opnames worden door de video-hometrainers samen met de ouders besproken en geanalyseerd met als doel dat de ouders helder zicht krijgen op het functioneren van het kind en de behoeftes van het kind (gaan) begrijpen. Hierdoor zijn de ouders (weer) beter in staat het kind op een positieve manier te ondersteunen bij zijn ontwikkeling. Ouders en kinderen kunnen weer genieten van het contact en de onderlinge afstemming verbetert.

Video-hometraining bij volwassenen richt zich vaak op de kinderen van de ouders. De kinderen worden begeleid met VHT wanneer hun ouders (licht) verstandelijk beperkt zijn, (jong) dementeren of ouders die verward of onbegrepen gedrag vertonen.

Alle organisaties, die zijn aangesloten bij AIT, beschikken over getrainde en gekwalificeerde video-hometrainers. Klik hier voor een overzicht van de aangesloten organisaties. Voor informatie over de opleiding tot video-hometrainer kun je terecht bij een AIT-steunpunt bij jou in de buurt.

K-VHT VANUIT de JGZ/GGD

In vrijwel alle regio’s in Nederland wordt de K-VHT vanuit de JGZ/GGD in 6 tot 8 huisbezoeken aangeboden.

VHT-VoorZorg

In veel gemeentes in Nederland wordt VHT binnen het programma VoorZorg preventief aangeboden door de JGZ/GGD voor de ‘hoog-risico’ moeders gedurende de eerste 2 levensjaren van het kind.

VHT VANUIT de lokale teams

VHT vanuit de lokale teams wordt aangeboden in 8 tot 12 huisbezoeken, als de ouders begeleiding vragen bij de opvoeding van de kinderen.

VHT vanuit de gespecialiseerde zorg voor jeugd

VHT vanuit de specialistische zorg voor jeugd wordt aangeboden in vrijwel alle regio’s in Nederland. Meestal gaat het om meervoudige en complexe opvoedingsproblemen in de gezinnen en is er langdurige zorg nodig met meer dan 12 huisbezoeken.

VHT vanuit de GGZ

VHT vanuit de GGZ wordt aangeboden als het gaat om ernstige ontwikkelingsproblemen bij kinderen, die intensieve begeleiding nodig hebben, vaak gecombineerd met andere vormen van hulp.

VHT in de GEHANDICAPTENZORG

VHT binnen de zorg voor ouders en kinderen met een verstandelijke beperking is een begeleidingstraject voor ouders en kinderen tot 18 jaar, waarbij zowel het kind als de ouder een verstandelijk beperking kan hebben. De begeleidingstrajecten vinden thuis plaats (ambulant) vanuit MEE.

VHT in de communicatieve ZORG

De beperking kan ook een communicatieve beperking betreffen. VHT bij communicatieve beperkingen wordt aangeboden vanuit multifunctionele organisaties voor gehandicaptenzorg

 

VHT voor mantelzorgers

VHT voor mantelzorgers wordt aangeboden door thuiszorgorganisaties voor het begeleiden van mantelzorgers. De mantelzorgers zijn vaak de kinderen en/of de kleinkinderen van een ouder, die (jong) dementeert.