ELK KIND HEEFT RECHT OP EEN ONBEZORGDE EN GELUKKIGE JEUGD

Video-hometraining (VHT) is een vorm van professionele begeleiding voor gezinnen met vragen en/of problemen in de opvoeding met behulp van eigen videobeelden. Het doel van VHT is om, dat wat van nature aanwezig is in het contact, te ondersteunen en te herstellen aan de hand van videobeelden van het dagelijkse (gezins)leven. Door een methodische analyse van korte video-opnames van de alledaagse omgang thuis, wordt zichtbaar wat nog goed loopt in de communicatie en wat het kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. De video-opname wordt door de video-hometrainer samen met de ouders besproken, waardoor de ouders de behoeftes van het kind  beter (gaan) begrijpen. Video-hometraining wordt zowel ingezet bij lichtere hulpvragen als bij langdurige en complexe problematiek. De duur van de video-hometraining varieert van enkele maanden tot ruim een jaar, afhankelijk van de zwaarte van de hulpvraag.

Video-hometraining bij volwassenen richt zich vaak op de kinderen van de ouders. De kinderen worden begeleid met VHT wanneer hun ouders (licht) verstandelijk beperkt zijn, (jong) dementeren of ouders die verward of onbegrepen gedrag vertonen.

Alle organisaties, die zijn aangesloten bij AIT, beschikken over getrainde en gekwalificeerde video-hometrainers. Klik hier voor een overzicht van de aangesloten organisaties. Voor informatie over de opleiding tot video-hometrainer kun je terecht bij een AIT-steunpunt bij jou in de buurt.

K-VHT VANUIT de JGZ/GGD

In vrijwel alle regio’s in Nederland wordt de K-VHT vanuit de JGZ/GGD in 6 tot 8 huisbezoeken aangeboden.

VHT-VoorZorg

In veel gemeentes in Nederland wordt VHT binnen het programma VoorZorg preventief aangeboden door de JGZ/GGD voor de ‘hoog-risico’ moeders gedurende de eerste 2 levensjaren van het kind.

VHT vanuit lokale teams

VHT vanuit de lokale teams wordt aangeboden in 8 tot 12 huisbezoeken, als de ouders begeleiding vragen bij de opvoeding van de kinderen.

VHT vanuit de jeugdzorg

VHT vanuit de specialistische zorg voor jeugd wordt aangeboden in vrijwel alle regio’s in Nederland. Meestal gaat het om meervoudige en complexe opvoedingsproblemen in de gezinnen en is er langdurige zorg nodig met meer dan 12 huisbezoeken.

VHT vanuit de GGZ

VHT vanuit de GGZ wordt aangeboden als het gaat om ernstige ontwikkelingsproblemen bij kinderen, die intensieve begeleiding nodig hebben, vaak gecombineerd met andere vormen van hulp.

VHT-gehandicaptenzorg

VHT binnen de zorg voor ouders en kinderen met een verstandelijke beperking is een begeleidingstraject voor ouders en kinderen tot 18 jaar, waarbij zowel het kind als de ouder een verstandelijk beperking kan hebben. De begeleidingstrajecten vinden thuis plaats (ambulant) vanuit MEE.

VHT-communicatieve zorg

Zowel bij de ouders en/of bij het kind kan sprake zijn van een auditieve of een visuele beperking. VHT bij communicatieve beperkingen wordt aangeboden vanuit multifunctionele organisaties voor gehandicaptenzorg.

 

VHT-Gehechtheid

Een gespecialiseerde doorontwikkeling van video-hometraining is VHT-Gehechtheid.