ELK KIND HEEFT RECHT OP EEN GELUKKIGE JEUGD

Video-hometraining (VHT) is een vorm van professionele begeleiding met beelden voor gezinnen met vragen en/of problemen in de opvoeding. Door een methodische analyse van korte video-opnames van de alledaagse omgang thuis, wordt zichtbaar wat nog goed loopt in de communicatie en wat het kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. De video-opnames worden door de video-hometrainers samen met de ouders besproken en geanalyseerd met als doel dat de ouders helder zicht krijgen op het functioneren van het kind en de behoeftes van het kind (gaan) begrijpen. Hierdoor zijn de ouders (weer) beter in staat het kind op een positieve manier te ondersteunen bij zijn ontwikkeling. Ouders en kinderen kunnen weer genieten van het contact en de onderlinge afstemming verbetert.

Video-hometraining wordt kortdurend (3 tot 8 huisbezoeken) ingezet bij lichte opvoedingsvragen en -problemen. Het wordt aangeboden door de professionals, die werkzaam zijn binnen de JGZ/GGD en binnen de lokale teams van de gemeentes.

Video-hometraining kan ook langer aangeboden worden (8 tot 12 huisbezoeken) door professionals vanuit de lokale teams, als de ouders meer begeleiding nodig hebben. Ook vanuit de gespecialiseerde jeugdzorg of vanuit de GGZ wordt video-hometraining aangeboden (vaak in combinatie met andere hulp) en is dan intensiever (meer dan 12 huisbezoeken) en gericht op complexere problemen in het gezin.

VHT-VoorZorg wordt preventief en gedurende 2 jaar aangeboden door de jeugdverpleegkundige bij jonge kwetsbare gezinnen bij een eerste kind gedurende de eerste 2 levensjaren (meer dan 12 huisbezoeken).

Ook pedagogen en psychologen, die werken vanuit een eigen praktijk kunnen video-hometraining aanbieden.

Meer informatie over de werkwijze van video-hometraining is te vinden in de brochure video-analyse centraal.

K-VHT en VHT vanuit de JGZ/GGD
VHT vanuit de lokale teams
VHT-SPECIALISTISCHE ZORG VOOR JEUGD
VHT-GEHANDICAPTENZORG
VHT-VOLWASSENENZORG