MEER OVER VIDEO-HOMETRAINING

Video-hometraining (VHT) is een vorm van professionele begeleiding met beelden voor gezinnen met vragen en/of problemen in de opvoeding. Door analyse van korte video-opnames van de alledaagse omgang thuis, wordt zichtbaar wat nog goed loopt in de communicatie en wat verbeterd kan worden. De video-opnames worden door de video-hometrainers samen met de ouders besproken en geanalyseerd met als doel dat de ouders helder zicht krijgen op het functioneren van het kind en de behoeftes van het kind (gaan) begrijpen. Hierdoor zijn de ouders (weer) beter in staat het kind op een positieve manier te ondersteunen bij zijn ontwikkeling. De ervaring wijst uit dat de meeste ouders, bij het terugkijken van de beelden, zelf (met behulp van micro-analyse van de beelden) goed zien wat hun kind nodig heeft. Vervolgens stemmen zij hun eigen handelen beter af op de ontwikkelbehoeftes van hun kind(eren).

Opvoeding kan (tijdelijk) problemen geven o.a. doordat:

  • het tempo van de ouders beter afgestemd kan worden op het tempo van het kind;
  • het kind extra kwetsbaar is door specifieke ontwikkelingsproblemen;
  • de ouders vragen hebben over wat het kind nodig heeft aan ondersteuning en leiding;
  • de broertjes en zusjes extra steun nodig hebben om samen te kunnen spelen en praten;
  • er door allerlei tegenslag weinig aandacht en energie is voor de opvoeding van de kinderen.

Er kan ook sprake zijn van een combinatie van problemen. Bijv. in de communicatie tussen ouders en kinderen, in de organisatie van het dagelijks gezinsleven en in het functioneren op school. De micro-analyse van videobeelden geeft ouders vrijwel altijd weer een helder beeld van datgene wat nog wel goed loopt in de opvoeding en maakt het mogelijk dat zij hun kind met ‘andere ogen’ gaan bekijken. In overleg met de video-hometrainer kunnen zij vervolgens concreet formuleren hoe zij hun kinderen de stimulans, steun en leiding kunnen gaan geven, die nodig is. In de vervolg video-opname(s) krijgen ouders de ontwikkeling en de groei van hun kinderen (en van zichzelf) ‘in beeld’. Ouders en kinderen kunnen weer genieten van het contact en de onderlinge afstemming verbetert.

Video-hometraining wordt kortdurend (3 tot 8 huisbezoeken) ingezet bij lichte opvoedingsvragen en -problemen vanuit de kindcentra. Dit wordt aangeboden door de professionals, die werkzaam zijn binnen de JGZ/GGD en binnen de lokale teams. Video-hometraining kan ook langer aangeboden (8 tot 12 huisbezoeken) door professionals vanuit de lokale teams, als de ouders meer begeleiding nodig hebben.

VHT-VoorZorg wordt preventief aangeboden door de jeugdverpleegkundige bij jonge kwetsbare gezinnen bij een eerste kind gedurende de eerste 2 levensjaren (meer dan 12 huisbezoeken).

Ook pedagogen en psychologen, die werken vanuit een eigen praktijk kunnen video-hometraining aanbieden.

Meer informatie over de werkwijze van video-hometraining is te vinden in de brochure video-analyse centraal.

K-VHT en VHT vanuit de JGZ/GGD
VHT vanuit de lokale teams
Specialistische zorg voor jeugd
Gehandicaptenzorg
Volwassenenzorg