VHT BIJ COMMUNICATIEVE BEPERKINGEN

Ouders en kinderen met een communicatieve beperking kunnen met VHT begeleid worden in de thuissituatie. Het gaat om kinderen en jongeren van 0-18 jaar. Het zijn kinderen die slecht horen of doof zijn, kinderen die slecht zien of blind zijn en kinderen met een taalontwikkelingsachterstand de zg ‘TOS-kinderen’. Maar ook kinderen met psychische en/of ontwikkelingsproblemen. Er wordt nauw samengewerkt met de school, waar de kinderen op zitten en soms wordt er ook op school gefilmd. Voor ouders met kinderen die een communicatieve beperking hebben, wordt VHT aangeboden door gespecialiseerde organisaties. AIT werkt daarbij samen met Kentalis, Pento en NSDSK. Op dit moment loopt er een wetenschappelijk onderzoek naar het effect van VHT bij baby’s die doof of met een auditieve beperking worden geboren. Het onderzoek heeft als titel “Kijk je mee?” en zal na afronding gepubliceerd worden via deze website.