VHT BIJ COMPLEXE PROBLEMATIEK

VHT wordt aangeboden door professionals vanuit gespecialiseerde jeugdhulporganisaties aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar, waarbij sprake is van een complexe en meervoudige problemen. Deze professionals zijn AIT-gecertificeerd en hebben een aanvullende opleiding met als specialisme ‘complexe problematiek’. Vaak zijn het langdurige zorgtrajecten, waarbij VHT een onderdeel is van een uitgebreider zorgprogramma. VHT wordt meestal uitgevoerd door een ambulant werker, die gespecialiseerd is in complexe problematiek in de gezinnen.

 

INFORMATIE OVER DE SCHOLING

Handleiding  video-hometraining in gezinnen met meervoudige en complexe problemen
Marij Eliëns, Mariëtte Braam, Thalina van Renssen, Marjan de Lange

ISBN 9789088506475 | 120 pagina’s | Paperback | 2020

Prijs: € 32,00.

Te bestellen via Uitgeverij SWP.

Download Flyer

Veel (gespecialiseerde) jeugdzorgorganisaties in Nederland zetten video-hometraining in bij de hulp aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Meestal gebeurt dit in combinatie met andere hulp of als onderdeel van een hulpverleningstraject. Video-hometraining is dan een vorm van specialistische hulp, die voor deze gezinnen heel helpend kan zijn omdat het gericht is op het positief bekrachtigen van de interactie. Het terugkijken naar het dagelijkse gezinsleven aan de hand van beeldanalyse is voor het gezin vaak heel verhelderend. Zo werkt het empowerend voor de gezinnen, waardoor ze andere hulpverlening beter kunnen aannemen.

Deze handleiding is bedoeld voor alle professionals die werken met video-hometraining en die te maken hebben met gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Om de problemen te kunnen hanteren of op te lossen vraagt de hulp voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen meer dan alleen ondersteuning van het contact met basiscommunicatie.

LEES VERDER
Video-hometraining in deze gezinnen vraagt specialistische kennis en vaardigheden van de video-hometrainer op verschillende aandachtgebieden. Vaak is er langdurige hulp nodig en wordt er -naast het basiscommunicatieschema- ook gewerkt met een hulpverleningsplan, het zogenaamde trajectplan. Een gezin met meervoudige en complexe problemen heeft te maken met hulp, die zich richt op verschillende aandachtsvelden. In het trajectplan wordt dit uitgewerkt. Dit gaat altijd in afstemming en samenwerking met andere hulpverleners in het gezin.

De visie, de uitgangspunten en het gedachtegoed van video-hometraining, zoals beschreven in het boek Video-hometraining in gezinnen door H. Biemans, onder redactie van J. Dekker (1994) is de basis geweest voor deze handleiding. De auteurs van deze handleiding hebben deze kernelementen toegespitst en beschreven zoals dat in de praktijk wordt toegepast in het werken met gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Veel dank aan Kenter Jeugdhulp en aan het Leger des Heils Noord Nederland voor het beschikbaar stellen van inhoudelijke kennis en tijd van hun professionals om deze handleiding te schrijven.

Speciale dank gaat uit naar Kenter Jeugdhulp voor de financiële ondersteuning, die het schrijven van deze handleiding mogelijk maakte.