VIDEO-HOMETRAINING EN VIDEO-INTERACTIEBEGELEIDING IN DE JGZ/GGD

In vrijwel alle regio’s in Nederland wordt de K-VHT vanuit de JGZ/GGD in 6 tot 8 huisbezoeken aangeboden.

In veel gemeentes in Nederland wordt VHT binnen het programma VoorZorg preventief aangeboden door de JGZ/GGD voor de ‘hoog-risico’ moeders gedurende de eerste 2 levensjaren van het kind.

VIB ter deskundigheidsbevordering voor jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen wordt in veel GGD’s ingezet. Het terugkijken naar beelden van de consulten bevordert het vakmanschap en de signaleringsvaardigheden.

VIB-SamenStarten is gericht op het versterken van het vakmanschap van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen tijdens de consulten. Samen met de ouders wordt de ontwikkeling van het kind binnen de opvoedingscontext besproken.