VIDEO-HOMETRAINING EN VIDEO-INTERACTIEBEGELEIDING IN DE GESPECIALISEERDE HULP VOOR JEUGD

VHT vanuit de Jeugdhulp/GGZ wordt aangeboden als het gaat het om ernstige opvoedings- en/of ontwikkelingsproblemen van kinderen in gezinnen en het wordt vaak gecombineerd met andere vormen van hulp. Er is langdurige zorg nodig met meer dan 12 huisbezoeken.

Video-interactiebegeleiding wordt ingezet in de gespecialiseerde jeugdzorg. Hierbij worden professionals ondersteund in het vakmanschap met videobeelden in de omgang met jeugdigen in een leefgroep of in de dagopvang.

Video-interactiebegeleiding in de pleegzorg is met name gericht op de ondersteuning en stimulering van het hechtingsproces van pleegkinderen in de eerste maanden na plaatsing in het pleeggezin.

Ouders die een kind adopteren worden standaard begeleid met VIB in de omgang met het adoptiekind met betrekking tot het hechtingsproces.

Een gespecialiseerde doorontwikkeling van video-hometraining is VHT-Gehechtheid.

Een gespecialiseerde doorontwikkeling van VIB is VIB-Gehechtheid.