VHT VANUIT DE GESPECIALISEERDE JEUGDHULP/GGZ

Binnen de jeugdhulp en de GGZ wordt veel gewerkt met VHT in gezinnen met kinderen met (ernstige) gedrags- en ontwikkelingsproblemen tot 18 jaar. De methodiek wordt ingezet ten behoeve van video-diagnostiek en (langdurige) behandelingen in de thuissituatie. Er is sprake van complexe situaties en VHT is vaak een onderdeel is van het totale zorgprogramma en wordt ingezet bij het bieden van praktische ondersteuning thuis. Binnen de jeugdhulp wordt de VHT ingezet door een gespecialiseerde ambulant hulpverlener. Binnen de GGZ wordt de micro-analyse van de communicatie gebruikt om af te stemmen aangaande de diagnostiek. VHT wordt binnen de GGZ meestal uitgevoerd door een gedragswetenschapper, die AIT-gecertificeerd is. Ouders en kinderen worden stap voor stap geholpen om weer een prettig contact met elkaar te onderhouden. Soms wordt er ook gefilmd in de klas ter ondersteuning van de leerkracht.


Handleiding video-hometraining in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd
Voor professionals in het maatschappelijk werk (incl. dvd)
Bert Prinsen, Mariëtte van der Veen

ISBN: 9789085600534 | 408 pagina’s | Paperback | 2010

Prijs: € 52,50 (excl. verzendkosten).

Te bestellen bij AIT via info@ait-spin.com.

Inhoudsopgave

Download Flyer

De Handleiding voor video-hometraining is een coproductie van AIT, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Maatschappelijk Werk Fryslân.

VHT is niet meer weg te denken als begeleidingsmethodiek voor thuisbegeleiding van ouders als laagdrempelige opvoedhulp. De methodiek biedt een gerichte vorm van opvoedingsondersteuning die wordt aangeboden door ambulante professionals vanuit de lokale teams van de gemeenten, de Centra voor Jeugd en Gezin  en de gespecialiseerde jeugdhulporganisaties. Vaak wordt er ook gefilmd op de school, zodat er een integrale samenwerking is tussen thuis en school.