VHT VANUIT DE GESPECIALISEERDE JEUGDHULP/GGZ

Binnen de jeugdhulp en de GGZ wordt veel gewerkt met VHT in gezinnen met kinderen met (ernstige) gedrags- en ontwikkelingsproblemen tot 18 jaar. De methodiek wordt ingezet ten behoeve van video-diagnostiek en (langdurige) behandelingen in de thuissituatie. Er is sprake van complexe situaties en VHT is vaak een onderdeel is van het totale zorgprogramma en wordt ingezet bij het bieden van praktische ondersteuning thuis. Ouders en kinderen worden stap voor stap geholpen om weer een prettig contact met elkaar te onderhouden. Vaak zijn het langdurige trajecten waarbij methodisch gewerkt wordt in verschillende domeinen. Dit wordt binnen de video-hometraining het trajectplan genoemd. Er is aandacht voor de basiscommunicatie, het dagelijkse gezinsleven, de ontwikkeling van het kind, de ontwikkeling van de ouders en het maatschappelijke functioneren van het gezin. Soms wordt er ook gefilmd in de klas ter ondersteuning van de leerkracht.


INFORMATIE OVER DE SCHOLING