VHT VANUIT DE LOKALE TEAMS

Video-hometraining wordt aangeboden door professionals vanuit de lokale teams, als de ouders begeleiding nodig hebben (8 tot 12 huisbezoeken) bij de opvoeding van de kinderen.

Een CJG of een lokaal team in de gemeente, dat zich aangesloten heeft bij de stichting AIT, heeft professionals in dienst die VHT aanbieden en AIT-gecertificeerd zijn. Vanuit de lokale teams wordt VHT aangeboden in gezinnen met kinderen tot 12 jaar door gekwalificeerde professionals. Ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd, die opvoedingsproblemen en/of opvoedingsnood hebben en zich melden bij het CJG of bij het lokale jeugdteam worden begeleid met VHT. Het gaat om maximaal 12 huisbezoeken, waarbij 5 keer gefilmd en 5 keer teruggekeken wordt met de ouders naar de eigen videobeelden. Na 3 tot 6 maanden vindt er een follow-up plaats, waarbij er nog een keer gefilmd en teruggekeken kan worden. Er kan ook gebruik gemaakt van video-voorlichtingsmateriaal.

VHT bij kinderen in de basisscholleeftijd’ is opgenomen in de DEI databank van het NJi als een theoretische goed onderbouwde interventie.

 


De Handleiding voor video-hometraining is een coproductie van AIT, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Maatschappelijk Werk Fryslân.

VHT is niet meer weg te denken als begeleidingsmethodiek voor thuisbegeleiding van ouders. Het wordt ook aangeboden vanuit het schoolmaatschappelijk werk. De methodiek biedt een gerichte vorm van opvoedingsondersteuning die goed aansluit bij de ambitie van de lokale teams van de gemeenten en van de Centra voor Jeugd en Gezin om laagdrempelige opvoedhulp te bieden.


INFORMATIE OVER DE SCHOLING