VHT VANUIT DE LOKALE TEAMS

Video-hometraining wordt aangeboden door professionals vanuit de lokale teams, als de ouders begeleiding nodig hebben (8 tot 12 huisbezoeken) bij de opvoeding van de kinderen.

Een CJG of een lokaal team in de gemeente, dat zich aangesloten heeft bij de stichting AIT, heeft professionals in dienst die VHT aanbieden en AIT-gecertificeerd zijn. Vanuit de lokale teams wordt VHT aangeboden in gezinnen met kinderen tot 12 jaar door gekwalificeerde professionals. Ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd, die opvoedingsproblemen en/of opvoedingsnood hebben en zich melden bij het CJG of bij het lokale jeugdteam worden begeleid met VHT. Het gaat om maximaal 12 huisbezoeken, waarbij 5 keer gefilmd en 5 keer teruggekeken wordt met de ouders naar de eigen videobeelden. Na 3 tot 6 maanden vindt er een follow-up plaats, waarbij er nog een keer gefilmd en teruggekeken kan worden. Er kan ook gebruik gemaakt van video-voorlichtingsmateriaal.

VHT bij kinderen in de basisscholleeftijd’ is opgenomen in de DEI databank van het NJi als een theoretische goed onderbouwde interventie.

 


Handleiding video-hometraining in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd
Voor professionals in het maatschappelijk werk (incl. dvd)
Bert Prinsen, Mariëtte van der Veen

ISBN: 9789085600534 | 408 pagina’s | Paperback | 2010

Prijs: € 52,50 (excl. verzendkosten).

Te bestellen bij AIT via info@ait-spin.com.

Inhoudsopgave

Download Flyer

De Handleiding voor video-hometraining is een coproductie van AIT, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Maatschappelijk Werk Fryslân.

VHT is niet meer weg te denken als begeleidingsmethodiek voor thuisbegeleiding van ouders als laagdrempelige opvoedhulp. De methodiek biedt een gerichte vorm van opvoedingsondersteuning die wordt aangeboden door ambulante professionals vanuit de lokale teams van de gemeenten, de Centra voor Jeugd en Gezin  en de gespecialiseerde jeugdhulporganisaties. Vaak wordt er ook gefilmd op de school, zodat er een integrale samenwerking is tussen thuis en school.