VHT VOOR MANTELZORGERS

VHT voor mantelzorgers is een begeleidingsmethodiek, die wordt ingezet om het contact tussen de volwassene en de mantelzorger en/of de professional te ondersteunen in de thuissituatie. Het is bedoeld voor de (klein)kinderen van ouders die (jong) dementeren of de diagnose dementie hebben en/of volwassenen met een verstoorde hersenfunctie en volwassenen met een beperking, die onbegrepen gedrag vertonen. De mantelzorgers worden met VHT ondersteund om het contact met hun ouders zo optimaal mogelijk te houden, waardoor de kwaliteit van leven zo goed mogelijk blijft voor de ouder hij/zij zo lang mogelijk thuis verzorgd kan blijven. Ook de eventuele professional die zorg verleent in het gezin, kan participeren in de begeleiding. VHT wordt ingezet met de volgende doelen:

  • De cliënt voelt zich gezien, gehoord en begrepen.
  • De kwaliteit van leven van de cliënt verbetert.
  • De initiatieven en intenties van de cliënt worden gesignaleerd en ontvangen door de mantelzorger.
  • Het dagelijks functioneren van de cliënt wordt ondersteund doordat het contact in stand blijft of verbetert.
  • Voorkomen en uitstellen van plaatsing van de cliënt in een zorginstelling en langer verblijf in de thuissituatie met mantelzorg.
  • Voorkomen en uitstellen van ‘onbegrepen gedrag’.