INTRODUCTIEBIJEENKOMST VOOR VIB-ZIEKENHUIZEN

De introductiebijeenkomst wordt aanbevolen voor kandidaten die werkzaam zijn in een ziekenhuis, dat nog kennis moet maken met VIB en voor kandidaten die werkzaam zijn in een ziekenhuis zonder interne opleider. Kandidaten die op een Hogeschool (Social Studies) de module VHT/VIB hebben gevolgd, zijn vrijgesteld van de introductiecursus. Aanmelden voor de introductiecursus kan bij Logavak.