SPECIALISATIE ‘GEHECHTHEID’ 

Inhoud

De  specialisatie ‘Gehechtheid’ voor video-hometrainers en voor video-interactiebegeleiders bestaat uit:

1. Een 1-daagse startbijeenkomst. Dit is een algemene geaccrediteerde bijeenkomst in een groep van maximaal 15 deelnemers, die als de start dient van de specialisatie ‘Gehechtheid’. Men kan ook deelnemen aan deze 1-daagse startbijeenkomst zonder daarna voor de specialisatie zelf te kiezen. De startbijeenkomsten, die gepland zijn, kun je vinden bij agenda. Klik hier voor meer informatie over de startbijeenkomst. Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

2. De specialisatie ‘Gehechtheid’. Dit zijn 10 supervisiebijeenkomsten gegeven door gespecialiseerde opleiders ‘Gehechtheid’. De supervisie vindt plaats individueel of in kleine groepjes van 2 of 3 deelnemers op diverse locaties in het land. Aanmelden kan via de steunpunten.

3. Certificering. De specialisatie “Gehechtheid” wordt afgesloten met een certificaat, waarna registratie in de databank plaatsvindt.

Doelgroep

 • Ambulant gezinswerkers met een geldig VHT- of VIB-certificaat
 • Gedragswetenschappers met een geldig VHT- of VIB-certificaat
 • Zelfstandige professionals met een eigen praktijk met een geldig VHT- of VIB-certificaat

Doelstelling

Aan de hand van de ingebrachte videobeelden leert de VHT-er/VIB-er de principes van basiscommunicatie te herkennen en zelf te hanteren specifiek bij vragen en problemen in gezinnen met gehechtheidsproblematiek. Men leert hoe de bouwstenen van hechting in combinatie met de basiscommunicatie ingezet kunnen worden om gehechtheid te bevorderen en te herstellen. Ook is er aandacht voor de eigen representaties van gehechtheid bij de ouders.

Voor informatie kun je terecht bij:

Zoë Terken

AIT-medewerker

T: 030-202 74 82
E: zoeterken@ait-spin.com of info@ait-spin.com

De auteurs beschrijven in deze handleiding met veel voorbeelden uit de praktijk, de methodiek. Hierbij besteden ze ook aandacht aan de ‘Bouwstenen van hechting’, hoe deze op videobeelden zijn te herkennen en wat adoptieouders kunnen doen om hun kind te ondersteunen in diens ontwikkeling. Daarnaast komen belangrijke (adoptiespecifieke) onderwerpen zoals rouw, stress- en emotieregulatie, ontwikkelingsachterstand en traumaverwerking aan bod.
Bij een aantal adoptiekinderen is voor het opbouwen van een veilige gehechtheidsrelatie extra lichaamsgerichte ondersteuning nodig. Hiervoor kan de methodiek VIB gecombineerd worden met de ‘Sherborne Samenspel’ bewegingspedagogiek. Een uitgebreide beschrijving hiervan is ook in deze handleiding te lezen.

De in deze handleiding beschreven werkwijze kan ook benut worden bij de begeleiding van gezinnen die te maken hebben met verwante gehechtheidsproblematiek en opvoedingsvragen, zoals pleeggezinnen.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Video-interactiebegeleiding in de pleegzorg is met name gericht op de ondersteuning en stimulering van het hechtingsproces van pleegkinderen in de eerste maanden na plaatsing in het pleeggezin. Dit proces staat niet op zichzelf, maar ontwikkelt zich gaandeweg in de alledaagse omgang tussen pleegouders en pleegkind. Deze handleiding beschrijft de methodiek en illustreert deze aan de hand van vele (voor)beelden uit de praktijk.

Voor ieder kind is een veilige gehechtheidsrelatie met ouders en verzorgers van essentieel belang en de basis voor een gezonde ontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat ouders sensitief en responsief zijn: dat ze de behoeftes van hun kind zien en begrijpen en daar adequaat op reageren. Dit is voor pleegouders niet altijd even gemakkelijk, omdat het kind voor de komst in hun gezin, veel stress en onzekerheid en meerdere ‘verlieservaringen’ heeft gehad. Deze ervaringen klinken door in de beleving en het gedrag van het kind.

LEES VERDER
Door samen met de pleegzorgbegeleider beelden van de interactie thuis te bekijken en te bespreken, begrijpen de pleegouders de (specifieke) gevoelens en behoeftes van hun pleegkind beter. Dit maakt het vervolgens voor hen mogelijk om responsiever en dus adequater te reageren.

De handleiding is geschreven onder regie van AIT in samenwerking met verschillende pleegzorgaanbieders, die actief mee geparticipeerd hebben in de ontwikkeling van VIB in de pleegzorg en hun kennis en ervaring beschikbaar hebben gesteld. De auteurs zijn werkzaam als gedragswetenschapper en/of VIB-opleider bij deze pleegzorgaanbieders.

De auteurs zijn:
Thea van Erp (Combinatie Jeugdzorg), Anny Havermans (SAV), Dorini Janssen (De Rading), Janine Kampjes-Koster (Trias), Marjolein van Nieuwenhuizen (Vitree), Ton Stroucken (AIT), Anita Venderbosch (Pactum), Corinne Verheule (SAV). Onder redactie van: Marjan Hoogland (AIT).

BELANGRIJKE INFO OP EEN RIJ

 • Niveau: HBO+

 • Vereiste vooropleiding:

  HBO werk- en denkniveau

  Geldig VHT- of VIB-certificaat

 • Duur: ca 1 jaar

 • Accreditaties:  SKJ  | Registerplein  

Aanmelden voor de 1-daagse startbijeenkomst is mogelijk via deze link. Je gegevens worden alleen gebruikt t.b.v. deze bijscholing en worden niet gebruikt voor andere doeleinden of gedeeld met derden. Door je aan te melden ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Aanmelden voor de specialisatie “Gehechtheid” van 10 supervisies + certificering kan via de steunpunten.

Klik hier voor algemene informatie over de gespecialiseerde vervolgopleiding “Gehechtheid”.

Meer informatie over de 1-daagse bijscholing.

Dorini Janssen

Sinds begin jaren 90 opleider werkt Dorini met VHT/VIB in de jeugdzorg en in andere werkvelden. Dorini werkt als gedragswetenschapper bij De Rading en is daar onder andere actief bij het team VIB-Gehechtheid binnen de pleegzorg. Daarnaast is zij betrokken bij CLAS (gezins-en traumabehandeling na seksueel misbruik). Dorini is mede ontwikkelaar van VIB-Gehechtheid binnen de pleegzorg. Haar specialisaties zijn VIB-Gehechtheid/VHT/VIB, contextuele gezinsbehandeling en trauma.

Anita Venderbosch

Voor AIT verzorgt Anita Venderbosch met veel plezier de 1-daagse bijscholing VIB-Gehechtheid en de opleiding VIB-Gehechtheid. Haar interesse in hechting en trauma dateert al vanaf dat ze is gestart als pedagogisch medewerker in de kinderpsychiatrie (1985). In 1999 is zij bij Pactum Jeugd en Opvoedhulp begonnen bij de therapeutische pleegzorg (TGV) en daarna is ze werkzaam geweest in de adoptiehulpverlening. Al die tijd had zij de wens om meer te kunnen doen in haar begeleiding aan pleegouders/adoptieouders waarbij sprake is van hechtingsproblematiek en trauma.

In 2004 is zij gestart met de opleiding VIB-Gehechtheid door Nelleke Polderman (Basic Trust). Van 2006 tot 2019 heeft ze als instellingsopleider VIB-Gehechtheid gewerkt binnen Pactum en nu is ze werkzaam als systeembehandelaar bij Autimaat – maatwerk in Autisme. Met de VIB-Gehechtheid kreeg Anita een middel in handen waarmee ze pleegouders en adoptieouders ‘echt’ kon helpen in hun zoektocht om zo af te stemmen op de, aan hen toevertrouwde, kinderen dat deze zich veilig en positief konden ontwikkelen. Beelden zegt zoveel meer dan taal en niets is krachtiger dan een stralende blik van het kind naar de ouder/verzorger.

Voor Anita is er niets mooiers dan zien dat een kind zich durft toe te vertrouwen, ouders/verzorgers zich weer competent gaan voelen en dat er dan ruimte komt voor plezier, ontspanning en genieten van elkaar.

In haar visie op hulpverlening staat voorop dat contact maken, je werkelijk verbinden met de ander waardoor deze zich onvoorwaardelijk gezien en gehoord voelt, de eerste stap is om tot verandering/ontwikkeling te kunnen komen. Na al die jaren is zij nog steeds overtuigd van de methodiek (de combinatie van basiscommunicatie en de bouwstenen van gehechtheid).

VIB-Gehechtheid is een prachtig middel om met ouders/verzorgers/hulpverleners te werken aan het vergroten van het basisvertrouwen (vertrouwen in jezelf en de ander).

Corinne Verheule

 Corinne is voor AIT video-interactiebegeleider, opleider VIB-Gehechtheid, expert en opleider VIB-Gehechtheid bij Pleegzorg en heeft de landelijke coördinatie t.b.v. VIB-Gehechtheid bij adoptie.

Corinne is orthopedagoog en heeft haar opleiding gevolgd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Verder is zij Sherborne Samenspel bewegingspedagoog en psychotherapeute Symbooldrama en geschoold in EMDR.

Zij werkt sinds 1989 bij Stichting Adoptievoorzieningen als voorlichter, video-interactiebegeleider, Sherborne Samenspel bewegingspedagoog, werkbegeleider en opleider VIB-Gehechtheid. Vanaf 2004 is zij psychotherapeute gericht op gehechtheid en traumaverwerking middels Symbooldrama en EMDR en tevens supervisor Sherborne Samenspel.

De aanvullende gespecialiseerde scholing geeft een totale studiebelasting van:

48 uren bij individuele supervisie

54 uren p.p. bij groepssupervisie (2 personen)

60 uren p.p. bij groepssupervisie (3 personen)

Klik hier voor het overzicht van de studiebelasting in het kader van de accreditering.

Aanbevolen literatuur:

Video-hometraining en video-interactiebegeleiding. Een introductie van de methodieken.
Marij Eliëns (red.)
ISBN: 9789088506055
144 pagina’s
2017
Prijs: € 21,00

Pleegzorg in beeld
Handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de pleegzorg
Marjan Hoogland  (red.)
ISBN: 9789088506451
344 pagina’s
Paperback
2016
Prijs: € 48,00

Gehechtheid in beeld
Handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de adoptienazorg.
Annie Havermans, Bert Prinsen, Corinne Verheule
ISBN 9789088504983
492 pagina’s
Paperback
2e druk 2014
Prijs € 45,00

1-daagse startbijeenkomst: €150,= p.p. (incl. drankjes en lunch, excl. literatuur).

Kosten voor de specialisatie ‘VIB-Gehechtheid’.