OPLEIDING ‘VIB-PLEEGZORG’

Inhoud

Binnen de pleegzorg wordt veel gewerkt met VIB in gezinnen, vanaf het moment dat het pleegkind in het pleeggezin geplaatst wordt. VIB helpt de ouders en het kind met ‘ingroeien’, wennen aan de nieuwe situatie en met de hechting. Ook wanneer het kind al in het gezin geplaatst is en de ouders krijgen vragen of problemen met het kind, kan VIB ingezet worden ter ondersteuning van het onderlinge contact. In gezinshuizen wordt VIB ingezet om de professionals te ondersteunen in de begeleiding van de kinderen, die in een gezinshuis geplaatst zijn. De opleiding bestaat uit:

Tijdens de opleiding wordt er twee keer een Werk Ontwikkeling Kring bezocht.

Een gecertificeerde VIB-er kan aanvullend kiezen voor de specialisatie ‘Gehechtheid‘ van 10 extra supervisiebijeenkomsten.

Doelgroep

  • Pleegzorgwerkers
  • Gedragswetenschappers

Doelstelling

De professional is opgeleid tot een gekwalificeerde video-interactiebegeleider. Na afronding van de opleiding kan op methodische wijze VIB uitgevoerd worden in gezinnen met pleegkinderen tot 18 jaar. Ouders en kinderen worden begeleid met VIB bij opvoedingsproblemen en/of bij ontwikkelingsproblematiek van de kinderen. Daarnaast is het mogelijk om collega-professionals in gezinshuizen of klinische settings te begeleiden met VIB ten behoeve van het contact met het pleegkind.

Video-interactiebegeleiding in de pleegzorg is met name gericht op de ondersteuning en stimulering van het hechtingsproces van pleegkinderen in de eerste maanden na plaatsing in het pleeggezin. Dit proces staat niet op zichzelf, maar ontwikkelt zich gaandeweg in de alledaagse omgang tussen pleegouders en pleegkind. Deze handleiding beschrijft de methodiek en illustreert deze aan de hand van vele (voor)beelden uit de praktijk.

Voor ieder kind is een veilige gehechtheidsrelatie met ouders en verzorgers van essentieel belang en de basis voor een gezonde ontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat ouders sensitief en responsief zijn: dat ze de behoeftes van hun kind zien en begrijpen en daar adequaat op reageren. Dit is voor pleegouders niet altijd even gemakkelijk, omdat het kind voor de komst in hun gezin, veel stress en onzekerheid en meerdere ‘verlieservaringen’ heeft gehad. Deze ervaringen klinken door in de beleving en het gedrag van het kind. Door samen met de pleegzorgbegeleider beelden van de interactie thuis te bekijken en te bespreken, begrijpen de pleegouders de (specifieke) gevoelens en behoeftes van hun pleegkind beter. Dit maakt het vervolgens voor hen mogelijk om responsiever en dus adequater te reageren.

De handleiding is geschreven onder regie van AIT in samenwerking met verschillende pleegzorgaanbieders, die actief mee geparticipeerd hebben in de ontwikkeling van VIB in de pleegzorg en hun kennis en ervaring beschikbaar hebben gesteld. De auteurs zijn werkzaam als gedragswetenschapper en/of VIB-opleider bij deze pleegzorgaanbieders.

De auteurs zijn:
Thea van Erp (Combinatie Jeugdzorg), Anny Havermans (SAV), Dorini Janssen (De Rading), Janine Kampjes-Koster (Trias), Marjolein van Nieuwenhuizen (Vitree), Ton Stroucken (AIT), Anita Venderbosch (Pactum), Corinne Verheule (SAV). Onder redactie van: Marjan Hoogland (AIT).

BELANGRIJKE INFO OP EEN RIJ

  • Niveau: HBO+

  • Vereiste vooropleiding:

    HBO werk- en denkniveau

    Geldig certificaat VHT en/of VIB

  • Accreditaties:  SKJ   | Registerplein  

  • Duur: ca 1 jaar

Meld je rechtstreeks aan bij AIT met het aanmeldformulier, ga naar info@ait-spin.com of kijk bij een steunpunt bij jou in de regio. Je gegevens worden alleen gebruikt t.b.v. deze scholing en worden niet gebruikt voor andere doeleinden of gedeeld met derden. Door je aan te melden ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

De opleiders zijn verbonden aan de steunpunten. Kijk voor meer informatie bij een steunpunt bij jou in de regio.

De opleiding geeft een totale studiebelasting van:

89 uren bij individuele supervisie

100 uren p.p. bij groepssupervisie (2 personen)

111 uren p.p. bij groepssupervisie (3 personen)

Klik hier voor het overzicht van de studiebelasting in het kader van de accreditering.

Aanbevolen literatuur:

Video-hometraining en video-interactiebegeleiding. Een introductie van de methodieken.
Marij Eliëns (red.)
ISBN: 9789088506055
144 pagina’s
2017
Prijs: € 21,00

Handleiding video-hometraining in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd
Voor professionals in het maatschappelijk werk (incl. dvd)
Bert Prinsen, Mariëtte van der Veen
ISBN: 9789085600534
408 pagina’s
Paperback
2010
Prijs: € 52,50

Pleegzorg in beeld
Handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de pleegzorg
Marjan Hoogland  (red.)
ISBN: 9789088506451
344 pagina’s
Paperback
2016
Prijs: € 48,00

Kosten voor de opleiding ‘VIB in de Pleegzorg’.