OPLEIDING VIB IN DE KINDEROPVANG

Inhoud

De opleiding VIB in de Kinderopvang wordt aangeboden door AIT-steunpunten, die gespecialiseerd zijn in de kinderopvang en die de FCB-branche-erkenning hebben voor de VIB-opleiding voor pedagogische coaches in de kinderopvang.

De opleiding bestaat uit:

Tijdens de opleiding wordt er twee keer een Kwaliteitskring bezocht.

Wetenschappelijk Onderzoek

VIB in de kinderopvang is een laagdrempelig, effectief én wetenschappelijk getoetst instrument met positieve en blijvende effecten op pedagogische kernwaarden. Er is wetenschappelijk onderzoek (2007) beschikbaar, dat aantoont dat het inzetten van VIB de sensitiviteit van de pedagogisch medewerkenden versterkt. Ook is wetenschappelijk aangetoond (2016) dat het combineren van VVE en VIB de pedagogische kwaliteit versterkt. Klik hier voor meer informatie.

Doelgroep

  • Pedagogisch Coaches
  • Pedagogen
  • Intern of ambulant begeleiders
  • Professionals in de kinderopvang met relevante pedagogische vooropleiding

Doelstelling

De professional is opgeleid tot een gekwalificeerde video-interactiebegeleider die de pedagogische kwaliteit met behulp van VIB kan monitoren, begeleiden, verdiepen en borgen. VIB wordt ingezet om te kijken naar de ontwikkeling, het welbevinden, de betrokkenheid, de sociale interacties en de inrichting van de voorbereide speel-leer omgeving. Daarmee worden verschillende ontwikkelingsaspecten zichtbaar wat tevens de vroegsignalering ten goede komt. De professional wordt toegerust met voldoende coachingstechnieken om teams en individuele professionals in ontwikkeling te zetten.

FCB-erkenning

Via Edux en via Levvel heeft de opleiding VIB de FCB erkenning voor pedagogisch coaches in de kinderopvang.

Video-interactiebegeleiding wordt in het werkveld kinderopvang veelvuldig toegepast. Met name als instrument om het vakmanschap in de pedagogische omgang met kinderen te professionaliseren en om het pedagogisch klimaat van de leefomgeving van het kind te optimaliseren.

Deze handleiding beschrijft de toepassing van video-interactiebegeleiding in het peuterwerk en de kinderopvang. Het kind en zijn ontwikkeling staat altijd centraal bij video-interactiebegeleiding. Op grond van een methodische beeld-voor-beeldanalyse wordt deze ontwikkeling in beeld gebracht. Ook wordt er gereflecteerd op het verantwoord pedagogisch handelen in de ‘praktijk’ in alledaagse situaties, door aan te sluiten bij de ontwikkelingsinitiatieven van de kinderen en door zichtbaar te maken wat en wie het kind bij het opgroeien nodig heeft. Kern daarbij is het bevorderen en ondersteunen van een gezonde sociaal-emotionele en educatieve ontwikkeling van het kind. De handleiding is bedoeld voor het management en de stafmedewerkers van kinderopvangorganisaties, de Brede School en het Integraal Kindcentrum.

Auteurs:
De handleiding is geschreven onder regie van AIT (Marij Eliëns en Monique Konings) in samenwerking met het NJi, met auteurs die veel expertise en kennis hebben over de kinderopvang en een essentiële bijdrage geleverd hebben aan het tot stand komen van deze handleiding.


BELANGRIJKE INFO OP EEN RIJ

  • Niveau: HBO+

  • Vereiste vooropleiding: HBO werk- en denkniveau

  • Duur: ca 1 jaar

Meld je rechtstreeks aan bij AIT met dit aanmeldingsformulier of ga naar info@ait-spin.com. Je gegevens worden alleen gebruikt t.b.v. deze scholing en worden niet gebruikt voor andere doeleinden of gedeeld met derden. Door je aan te melden ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

De opleidingen worden met een FCB-erkenning gegeven door het steunpunt EDUX en het steunpunt Levvel.

  • 60 uur actieve aanwezigheid in een groep
  • 30,5 uur studiebelasting

Aanbevolen wordt de volgende literatuur:

Video-hometraining en video-interactiebegeleiding. Een introductie van de methodieken.
Marij Eliëns (red.)

ISBN: 9789088506055
144 pagina’s
2017
Prijs: € 21,00

Handleiding video-interactiebegeleiding in de kinderopvang
Marij Eliëns (red.), Josette Hoex, Monique Konings, Wilma Schepers, Annemiek Galesloot
ISBN: 978 90 8850 644 4
198 pagina’s
Paperback
2017
Prijs: € 38,00

Baby’s in Beeld. Video-hometraining en video-interactiebegeleiding bij kwetsbare baby’s.
Uitgave met DVD.
Marij Eliëns (red.)
ISBN 9789066656802
240 pagina’s
Hardcover
2005
Prijs: € 29,50

Klik hier voor de informatie over de tarieven.