VIB VOOR VOLWASSENEN MET ONBEGREPEN GEDRAG

VIB-Volwassenenzorg is bedoeld voor volwassenen met verstoorde hersenfunctie en volwassenen met een beperking, die onbegrepen gedrag vertonen.VIB bevordert de communicatie van de professional in het contact met de cliënt zelf en in het contact met de mantelzorgers van de cliënt. 

VIB-Volwassenenzorg wordt aangeboden in het kader van de deskundigheidsbevordering van de professional in een intramurale setting. VIB bevordert de communicatie van de professional in het contact met de cliënt zelf en in het contact met de mantelzorgers van de cliënt. Ook de mantelzorgers (vaak de kinderen en de kleinkinderen van de cliënt), die op bezoek komen in de zorginstelling kunnen met VIB worden ondersteund om het contact met hun ouders zo optimaal mogelijk te houden, waardoor de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk blijft voor de cliënt.

VIB wordt ingezet in de zorginstelling voor volwassenen met de volgende doelen:

  • De cliënt voelt zich gezien, gehoord en begrepen.
  • De kwaliteit van leven van de cliënt verbetert.
  • De initiatieven en intenties van de cliënt worden gesignaleerd en ontvangen door de mantelzorger, die op bezoek komt.
  • Het dagelijks functioneren van de cliënt wordt ondersteund doordat het contact in stand blijft of verbetert.
  • Het voorkomen en uitstellen van ‘onbegrepen gedrag’.

In samenwerking met Cosis, Mee-Veluwe en Severinus heeft AIT een platform opgericht om de variant voor VIB-Volwassenenzorg te ontwikkelen. Voor vragen of indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan dit platform, kunt u terecht bij info@aitnl.org.