VIB VOOR VOLWASSENEN MET ONBEGREPEN GEDRAG

VIB-Volwassenenzorg is bedoeld voor volwassenen met verstoorde hersenfunctie en volwassenen met een beperking, die onbegrepen gedrag vertonen.

VIB wordt ingezet in de zorginstelling voor volwassenen met de volgende doelen:

  • De cliënt voelt zich gezien, gehoord en begrepen.
  • De kwaliteit van leven van de cliënt verbetert.
  • De initiatieven en intenties van de cliënt worden gesignaleerd en ontvangen door de mantelzorger, die op bezoek komt.
  • Het dagelijks functioneren van de cliënt wordt ondersteund doordat het contact in stand blijft of verbetert.
  • Het voorkomen en uitstellen van ‘onbegrepen gedrag’.