VIB VOOR (JONG) VOLWASSENEN MET DEMENTIE

VIB in de volwassenenzorg is een begeleidingsmethodiek, die wordt ingezet om het contact tussen de cliënt en de professional te ondersteunen in de zorginstelling. Het doel is om de kwaliteit van leven van de cliënt zo hoog mogelijk te houden. VIB wordt met name ingezet om de professional te begeleiden om goed af te kunnen stemmen op de dementerenden. Dit kunnen (jong) volwassenen en/of ouderen zijn met de diagnose dementie. VIB wordt ook ingezet om de mantelzorgers die op bezoek komen te ondersteunen in het contact met hun familielid en het contact tussen de mantelzorger en de professional onderling te ondersteunen.