VIB VOOR VOLWASSENEN MET ONBEGREPEN GEDRAG

VIB-Volwassenenzorg is bedoeld voor volwassenen met verstoorde hersenfunctie en volwassenen met een beperking, die onbegrepen gedrag vertonen.VIB bevordert de communicatie van de professional in het contact met de cliënt zelf en in het contact met de mantelzorgers van de cliënt. 

VIB-Volwassenenzorg wordt aangeboden in het kader van de deskundigheidsbevordering van de professional in een intramurale setting. VIB bevordert de communicatie van de professional in het contact met de cliënt zelf en in het contact met de mantelzorgers van de cliënt. Ook de mantelzorgers (vaak de kinderen en de kleinkinderen van de cliënt), die op bezoek komen in de zorginstelling kunnen met VIB worden ondersteund om het contact met hun ouders zo optimaal mogelijk te houden, waardoor de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk blijft voor de cliënt.