VHT-VOORZORG VANUIT DE JGZ/GGD

VHT-VoorZorg wordt aangeboden vanuit de JGZ/GGD door de jeugdverpleegkundige. VoorZorg is een programma voor jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Zij krijgen verpleegkundige ondersteuning bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind. Het is een intensief begeleidingstraject, dat preventief wordt ingezet. De VoorZorg-verpleegkundigen begeleidt het gezin totdat het kind 2 jaar is. VHT is een standaard onderdeel van het VoorZorgprogramma. De regie van het programma ligt bij het NCJ

VoorZorg bestaat uit een intensief schema van huisbezoeken uitgevoerd door speciaal daar voor opgeleide jeugdverpleegkundigen met ervaring in de Jeugdgezondheidszorg. De huisbezoeken beginnen zo vroeg mogelijk in de zwangerschap (uiterlijk bij 28 weken zwangerschap) en gaan door tot het kind 2 jaar is. De frequentie ligt op gemiddeld twee bezoeken per maand, met verhoogde frequenties (wekelijks) in de eerste maand van het programma en tijdens de eerste zes weken na de geboorte. De huisbezoeken duren 1 à 1½ uur.

De belangrijkste doelstellingen van VoorZorg zijn:

  • verbetering van het zwangerschaps- en geboorteproces voor moeder en kind;
  • verbetering van de gezondheid en ontwikkeling van het kind;
  • verbetering van de persoonlijke ontwikkeling van de moeder en haar mogelijkheden voor opleiding en werk, zodat zij meer kan betekenen voor haar kind.

Tijdens de huisbezoeken werken de verpleegkundigen met de moeders aan zes onderwerpen:

  • de gezondheid van de moeder,
  • de gezondheid en veiligheid van het kind,
  • de persoonlijke ontwikkeling van de moeder,
  • de rol van de moeder als opvoeder van haar kind,
  • de relatie van de moeder met familie en vrienden, en
  • het gebruik van gemeenschapsvoorzieningen door de moeder.

Een goede relatie tussen de verpleegkundige en de moeder is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het programma én een leerervaring voor de moeder. Tijdens de uitvoering van VoorZorg werkt de verpleegkundige samen met de moeder aan gestructureerde gedragsverandering, realistische en haalbare doelen en het versterken van de vaardigheden van de moeder. Daarbij beantwoordt de verpleegkundige de vragen van de moeder en betrekt zij het sociale netwerk van de moeder bij het programma.

VoorZorg wordt afgestemd op het aanbod van bestaande voorzieningen.

Een gemeente kan VHT-VoorZorg inkopen. Klik hier voor het kostenoverzicht VHT-VoorZorg.