Informatie

AIT

Bezoekers: Burgemeester Verderlaan 15-A
3544 AD Utrecht

E-mail: info@ait-spin.com

Telefoon: 030-275 91 00 (via de centrale van Pento)

Bankrekening:
NL52 RABO 0151 5585 15

   methodes | video-hometraining (VHT) | video-interactiebegeleiding (VIB)

Video-hometraining (VHT)

 

Video-hometraining (VHT) is een vorm van professionele begeleiding of hulpverlening voor gezinnen met problemen in de opvoeding. Door analyse van korte video-opnames van de alledaagse omgang thuis, wordt zichtbaar wat nog goed loopt in de communicatie en wat verbeterd kan worden. De video-opnames worden door de begeleiders samen met de ouders besproken en geanalyseerd, met als doel de ouders helder zicht te geven op het functioneren en de behoeftes van het kind. Hierdoor zijn de ouders (weer) beter in staat het kind op een positieve manier te ondersteunen bij zijn ontwikkeling. De ervaring wijst uit dat de meeste ouders bij het terugkijken van de beelden, zelf (met behulp van micro-analyse van de beelden) goed kunnen zien wat hun kind nodig heeft en vervolgens kunnen formuleren hoe zij hun eigen handelen kunnen afstemmen op de behoeftes van hun kind(eren).

Opvoeding kan (tijdelijk) problemen geven o.a. doordat:

  • tempo van de ouders onvoldoende is afgestemd op dat van het kind
  • het kind extra kwetsbaar is door specifieke ontwikkelingsproblemen
  • ouders niet duidelijk hebben wat het kind nodig heeft aan ondersteuning en leiding
  • broertjes en zusjes extra steun nodig hebben om samen te kunnen spelen en praten
  • er door allerlei tegenslag onvoldoende aandacht en energie is voor de opvoeding

Er kan ook sprake zijn van een combinatie van problemen. Bijv. in de communicatie tussen ouders en kinderen, in de organisatie van het dagelijks gezinsleven en in het functioneren op school. 
De micro-analyse van video-beelden geeft ouders vrijwel altijd weer een helder beeld van datgene wat nog wel goed loopt in de opvoeding en maakt het mogelijk dat zij hun kind met ‘andere ogen’ bekijken. In overleg met de begeleider kunnen zij vervolgens concreet formuleren hoe zij hun kinderen de stimulans, steun en leiding kunnen gaan geven, die nodig is. In de vervolg video-opname(s) krijgen ouders letterlijk en figuurlijk de ontwikkeling van hun kinderen ‘in beeld’. Een belangrijk nevenaspect daarbij is dat het genieten ook weer op gang komt.   

Video-hometraining kan zowel geboden worden door professionele instellingen als door pedagogen en psychologen die werken vanuit een eigen praktijk. Video-hometraining wordt zowel kortdurend ingezet bij lichte opvoedingsproblemen, als langduriger bij complexe problematiek. 
Informatie over de mogelijkheid om video-hometraining aan te vragen, kunt u krijgen bij de steunpunten van AIT. U kunt daarvoor het beste het regionale steunpunt benaderen, dat het dichtst bij u in de buurt zit.

Hieronder kunt u meer infomratie bekijken als voorproefje uit onze Informatiemap:

De complete Informatiemap over VHT kunt u hier bestellen.

 

terug | naar boven


Video-interactiebegeleiding (VIB)

 

Video-interactiebegeleiding (VIB) heeft zich ontwikkeld naast de methode video-hometraining. Video-interactiebegleiding wordt ingezet in de professionele werksituatie, met name om de communicatie tussen opvoeders en kinderen te verbeteren. Het kan hierbij gaan om leidsters in de kinderopvang, verpleging in het ziekenhuis, leerkrachten op school of groepsleiders in de daghulp of op internaten. Evenals bij video-hometraining worden bij video-interactiebegeleiding korte video-opnames gemaakt van de alledaagse omgang tussen de professionele opvoeders en kind(eren). Deze worden geanalyseerd en besproken met betrokken professionals. Indien ook de ouders thuis vragen hebben met betrekking tot het functioneren van het kind of hun aanpak van het kind, kunnen ook ouders in de begeleiding worden betrokken. Goed afstemmen op de behoeftes en de ontwikkeling van het kind is het vertrekpunt, vervolgens wordt er overlegd hoe de volwassenen positief leiding kunnen geven aan de ontwikkeling van het kind.

Video-interactiebegeleiding wordt op dit moment benut door professionals in de kinderopvang, het onderwijs, (jeugd)gezondheidszorg, adoptiezorg, maatschappelijk werk, thuiszorg, jeugdzorg, pleegzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, volwassenen en ouderenzorg.

 

terug | naar boven