VHT & VIB IN DE GEHANDICAPTENZORG

VHT binnen de zorg voor ouders en kinderen met een verstandelijke beperking is een begeleidingstraject voor ouders en kinderen tot 18 jaar, waarbij zowel het kind als de ouder een verstandelijk beperking kan hebben. De begeleidingstrajecten vinden thuis plaats (ambulant) vanuit MEE.

Zowel bij de ouders en/of bij het kind kan sprake zijn van een auditieve of een visuele beperking. VHT bij communicatieve beperkingen wordt aangeboden vanuit multifunctionele organisaties voor gehandicaptenzorg.

 

VIB wordt ingezet ter ondersteuning van het contact tussen de professional en de cliënt met een verstandelijke beperking. Dit kunnen kinderen en/of volwassenen zijn.

VIB bij communicatieve beperkingen wordt ingezet ter ondersteuning van het contact tussen de professional en de cliënt met communicatieve beperking. Daarvoor is de specialistische variant VIB-ICB ontwikkeld door steunpunt Kentalis.

VIB wordt binnen de logopedie ingezet bij kinderen met taal/spraakproblemen.

VIB-Volwassenenzorg is gericht op volwassenen met moeilijk te begrijpen gedrag.