VIB-ADOPTIEZORG

VIB wordt ingezet door professionals in de adoptiezorg bij de begeleiding van ouders, die een kind adopteren. Adoptieouders worden over het algemeen goed voorbereid op de komst van het kind. Wanneer het kind daadwerkelijk in het adoptiegezin woont, kunnen er toch vragen en onzekerheden rijzen. Adoptiekinderen hebben altijd een geschiedenis achter de rug, met meerdere verlieservaringen en vaak ook verwaarlozing. Het opbouwen van een veilige gehechtheidsrelatie verloopt niet altijd vanzelfsprekend.

Om een goede band met elkaar te krijgen is het belangrijk dat het adoptiekind zich veilig gaat voelen, vertrouwen in de adoptieouders krijgt en (weer) vertrouwen in zichzelf. Hiervoor is het nodig dat het kind ervaart dat het door de ouders wordt gezien en begrepen (sensitiviteit) en dat de ouders adequaat  reageren en kunnen aansluiten bij de behoeftes van hun kind (responsiviteit). Het gedrag dat het adoptiekind laat zien, geeft echter niet altijd weer hoe het zich werkelijk voelt en geeft ook niet altijd aan wat het nodig heeft. Door eerdere negatieve ervaringen of uit angst dat de relatie weer verbroken zal worden, kan het bijvoorbeeld lijken alsof een kind niet meer gesteld is op het contact met de adoptieouders. Dit kan het opbouwen van een veilige relatie bemoeilijken.

VIB helpt adoptieouders bij het proces van wennen en hechten. Voor het ontwikkelen van sensitiviteit en responsiviteit bij (adoptie)ouders zijn beelden een krachtig hulpmiddel. Zowel het verbale als het non-verbale gedrag van ouders en kind(eren) wordt in beeld gebracht. Ook gedrag dat men niet zo snel opmerkt in de drukte van alledag. Samen met de begeleider kijken de adoptieouders terug naar de beelden. Dit kan de adoptieouders helpen de (gehechtheid)signalen van hun kind gemakkelijker te herkennen en beter te begrijpen. Het toepassen van ‘basiscommunicatie’, het inleven in de voorgeschiedenis van het kind en inzicht in het verloop van het hechtingsproces dragen bij aan de groei van een veilige gehechtheidsrelatie.


Gehechtheid in beeld
Handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de adoptienazorg.
Annie Havermans, Bert Prinsen, Corinne Verheule

ISBN 9789088504983 | 492 pagina’s | Paperback | 2e druk 2014

Prijs: € 45,00 (excl. verzendkosten).

Te bestellen via Uitgeverij SWP

Inhoudsopgave

Download Flyer

De auteurs beschrijven in deze handleiding met veel voorbeelden uit de praktijk, de methodiek. Hierbij besteden ze ook aandacht aan de ‘Bouwstenen van hechting’, hoe deze op videobeelden zijn te herkennen en wat adoptieouders kunnen doen om hun kind te ondersteunen in diens ontwikkeling. Daarnaast komen belangrijke (adoptiespecifieke) onderwerpen zoals rouw, stress- en emotieregulatie, ontwikkelingsachterstand en traumaverwerking aan bod.
Bij een aantal adoptiekinderen is voor het opbouwen van een veilige gehechtheidsrelatie extra lichaamsgerichte ondersteuning nodig. Hiervoor kan de methodiek VIB gecombineerd worden met de ‘Sherborne Samenspel’ bewegingspedagogiek. Een uitgebreide beschrijving hiervan is ook in deze handleiding te lezen.

De in deze handleiding beschreven werkwijze kan ook benut worden bij de begeleiding van gezinnen die te maken hebben met verwante gehechtheidsproblematiek en opvoedingsvragen, zoals pleeggezinnen.