VIB-COMMUNICATIEVE BEPERKINGEN

AIT werkt nauw samen met gespecialiseerde zorginstellingen voor communicatieve gehandicaptenzorg, zoals Kentalis, Pento en NSDSK. Kentalis is gespecialiseerd in dove en/of slechthorende kinderen en/of een taalachterstand. Kentalis heeft een variant van VIB ontwikkeld, die specifiek is afgestemd op deze doelgroep: VIB-ICB. Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinatoren van het steunpunt Kentalis.