VIB-GEHECHTHEID

De methodiek kent een gespecialiseerde doorontwikkeling wat betreft het hechtingsproces: de specialisatie ‘VIB-Gehechtheid’. Het werken met de basiscommunicatie wordt gecombineerd met het werken met de bouwstenen van hechting. Het levert ouders en hulpverleners meer bewustwording op. Dit kan bewustwording zijn van het eigen handelen, maar ook de gevolgen van de geschiedenis van het kind (bijvoorbeeld bij adoptie) of de eigen hechtingsgeschiedenis. De ouders gaan gedrag, dat ten grondslag ligt aan een moeilijke hechting, gemakkelijker herkennen en kunnen hierdoor hun eigen gedrag beter afstemmen op de behoefte van het kind.

WOK

Er worden in het hele land Werk Ontwikkeling Kringen georganiseerd, waarin aandacht aan het thema ‘VIB-Gehechtheid’ wordt besteed. Soms wordt er een WOK gegeven, die alleen bedoeld is voor VIB-ers met de specialisatie ‘VIB-Gehechtheid’.