VIB BIJ VERSTANDELIJKE BEPERKINGEN

Video-interactiebegeleiding wordt ingezet ter bevordering van een goed omgangsklimaat op groepen voor daghulp of dagactiviteitencentra, residentiële leefgroepen en begeleid wonen. Eerst rustig contact maken met de gehandicapte volwassene, kind of jongere, benoemen waar de cliënt mee bezig is en benoemen wat jezelf doet of wilt gaan doen is nodig om elkaar te kunnen volgen. Het geven van voldoende reactietijd is voorwaarde voor de gehandicapte medemens om tot inbreng te kunnen komen. Ontvangstbevestiging is vervolgens noodzakelijk om verdere ontwikkeling in gang te zetten.