VIB BIJ VERSTANDELIJKE BEPERKINGEN

Video-interactiebegeleiding wordt ingezet ter bevordering van een goed omgangsklimaat op groepen voor daghulp of dagactiviteitencentra, residentiële leefgroepen en begeleid wonen. Het in gang zetten of behouden van verdere ontwikkeling is afhankelijk van het contact met de gehandicapte volwassene, kind of jongere. VIB geeft mogelijkheden voor betere afstemming tussen de ouders, de professional en de cliënt.