VIB BIJ VERSTANDELIJKE BEPERKINGEN

Juist binnen de gehandicaptenzorg is het op micro-niveau en nauwkeurig kijken naar de signalen van de cliënt van groot belang. Soms door de beelden terug te spoelen of vertraagd te bekijken, wordt duidelijk wat de cliënt bedoelt te en wat de intenties zijn. Voor professionals is het meestal een openbaring om op een andere manier naar hun cliënten te kunnen kijken. VIB in de zorg voor verstandelijk beperkten wordt ingezet bij cliënten van alle leeftijden. Ook de familieleden worden vaak betrokken bij de begeleiding met VIB en kijken samen met de professional naar de beelden. Het doel is altijd om de cliënt beter te kunnen zien en te begrijpen. Door het terugkijken van de beelden uit de dagelijkse praktijk wordt de sensitiviteit vergroot voor de contactsignalen van de cliënt. VIB wordt ingezet ter verhoging van de kwaliteit van de interactie en de communicatie in de omgang met verstandelijk beperkte cliënten en ter bevordering van een goed omgangsklimaat op groepen voor daghulp of dagactiviteitencentra, residentiële leefgroepen en begeleid wonen. Het in gang zetten of behouden van verdere ontwikkeling is afhankelijk van het contact met de gehandicapte volwassene, kind of jongere. VIB geeft mogelijkheden voor betere afstemming tussen de ouders, de professional en de cliënt.


INFORMATIE OVER DE OPLEIDING